Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Andrej Duga DA Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Bc. Anna Filanová FA Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Martina Malková MaM Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Alena Adámková AA Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B ELE
Triedna učiteľka: IV.B LOG
 
 
Ing. Janka Babiarová BaJ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A MEC
Triedna učiteľka: II.A MN
 
 
Pavol Baláž BP Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Zdenka Bendová BZ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A MEC
Triedna učiteľka: IV.A STR
 
 
Timotej Blažek BT Učiteľ
 
 
Mgr. Marcel Bórik BM Rozvrh
Učiteľ
 
 
František Coufalík CF Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Monika Černeková ČM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Tatiana Durcová DT Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Jozefína Figurová FJ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B ELE
Triedna učiteľka: III.B LOG
Triedna učiteľka: III.B MN
 
 
Ing. Jaroslav Gerža GJ Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Peter Grečný GP Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Želmíra Grešnerová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D MN
Triedna učiteľka: IV.D TPD
 
 
Mgr. Elena Hložková HE Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Zlatica Horňáková HZ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Peter Horváth HP Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A MEC
 
 
Mgr. Darina Hradská HD Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C TL
 
 
Mgr. Adriana Hutyrová HA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C LOG
Triedna učiteľka: II.C TL
 
 
Ing. Dagmar Chorvatovičová ChD Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D K
Triedna učiteľka: III.D MO
Zástupca v triede: III.D K
Zástupca v triede: III.D MO
 
 
Bc. Jaroslav Kováč KJB Rozvrh
Majster
Triedny učiteľ: I.C MN
 
 
PhDr. Pavol Maliarik MP Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C MN
Zástupca v triede: I.C MN
 
 
Mgr. Iveta Maliariková MI Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C TL
 
 
Mgr. Tomáš Mihaljevič MT Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Alena Mosná MsA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Slavomír Mosný MS Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Igor Mozolák MoI Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Anna Otrubčiaková OA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Jaroslav Pagáč PJ Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Zuzana Pakanová PZ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D S
Triedna učiteľka: II.D SS
 
 
Ing., Mgr. Alena Palková PA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B ELE
Triedna učiteľka: I.B LOG
Triedna učiteľka: I.B TL
 
 
Mgr. Anna Petrášová Vychovávateľka
 
 
Ing. Eva Podmajerská PE Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A MEC
Triedna učiteľka: I.A STR
 
 
Mgr. Ľubomír Podrazil Rozvrh
Triedny učiteľ: III.D K
Triedny učiteľ: III.D MO
 
 
Mgr. Samuel Poliak PS Rozvrh
Učiteľ
 
 
Darina Potúčková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jaroslava Reichelová RJ Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Viliam Sadloň SV Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Alena Smolíčková SA Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Daniela Štefíková ŠD Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B ELE
Triedna učiteľka: II.B LOG
 
 
Mgr. Lukáš Uváčik UL Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Vladimír Vičík VV Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Danka Viselková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zuzana Zámečníková ZZ Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2018.0.1109 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria