Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Andrej Duga DA Riaditeľ
 
 
Ing. Martina Malková MaM Zástupkyňa
 
 
Ing. Alena Adámková AA Triedna učiteľka: III.B MN
Zástupca v triede: III.B LOG
Zástupca v triede: III.B TL
 
 
Mgr. Branislav Balca BB Učiteľ
 
 
Ing. Zdenka Bendová BZ Učiteľka
 
 
Mgr. Marcel Bórik BM Učiteľ
 
 
Ing. Tatiana Durcová DT Učiteľka
Zástupca v triede: IV.B LOG
Zástupca v triede: IV.B TL
 
 
Bc. Anna Filanová FA Majsterka
Zástupca v triede: III.B MN
 
 
Ing. Jaroslav Gerža GJ Triedny učiteľ: IV.C MN
 
 
Mgr. Peter Grečný GP Učiteľ
 
 
RNDr. Želmíra Grešnerová Učiteľka
 
 
Mgr. Elena Hložková HE pedagogický asistent
 
 
Mgr. Zlatica Horňáková HZ Triedna učiteľka: IV.B LOG
Triedna učiteľka: IV.B TL
 
 
Ing. Peter Horváth HP Učiteľ
 
 
Mgr. Adriana Hutyrová HA Učiteľka
Zástupca v triede: II.A ELE
Zástupca v triede: II.A MEC
 
 
Mgr. Gabriel Koch KG Učiteľ
 
 
PhDr. Pavol Maliarik MP Učiteľ
 
 
Mgr. Iveta Maliariková MI Triedna učiteľka: IV.A ELE
Triedna učiteľka: IV.A MEC
 
 
Mgr. Tomáš Mihaljevič MT Učiteľ
 
 
Ing. Alena Mosná MsA Učiteľka
Zástupca v triede: III.A ELE
Zástupca v triede: III.A MEC
 
 
Mgr. Slavomír Mosný MS Učiteľ
 
 
Mgr. Anna Otrubčiaková OA Triedna učiteľka: III.B LOG
Triedna učiteľka: III.B MN
Triedna učiteľka: III.B TL
 
 
Jaroslav Pagáč PJ Majster
 
 
Ing., Mgr. Alena Palková PA Triedna učiteľka: II.B LOG
Triedna učiteľka: II.B TL
 
 
Mgr. Anna Petrášová Vychovávateľka
 
 
Ing. Eva Podmajerská PE Triedna učiteľka: II.A ELE
Triedna učiteľka: II.A MEC
 
 
Mgr. Ľubomír Podrazil Učiteľ
Zástupca v triede: II.B LOG
Zástupca v triede: II.B TL
 
 
Darina Potúčková Vychovávateľka
 
 
Ing. Marta Škarítková ŠM Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A ELE
Zástupca v triede: IV.A MEC
 
 
PhDr. Daniela Štefíková ŠD Triedna učiteľka: III.A ELE
Triedna učiteľka: III.A MEC
 
 
Mgr. Danka Viselková Vychovávateľka

© aScAgenda 2023.0.1365 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.08.2022

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria