Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Andrej Duga DA Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Ing. Martina Malková MaM Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Alena Adámková AA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B MN
Zástupca v triede: II.B LOG
Zástupca v triede: II.B TL
 
 
Mgr. Branislav Balca BB Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Zdenka Bendová BZ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A ELE
Triedna učiteľka: IV.A MEC
 
 
Mgr. Marcel Bórik BM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Tatiana Durcová DT Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.B LOG
Zástupca v triede: III.B TL
 
 
Bc. Anna Filanová FA Rozvrh
Majsterka
Zástupca v triede: II.B MN
 
 
Ing. Jaroslav Gerža GJ Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C MN
 
 
Mgr. Peter Grečný GP Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Želmíra Grešnerová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B LOG
Triedna učiteľka: IV.B TL
 
 
Mgr. Elena Hložková HE Rozvrh
pedagogický asistent
 
 
Mgr. Zlatica Horňáková HZ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B LOG
Triedna učiteľka: III.B TL
 
 
Ing. Peter Horváth HP Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Adriana Hutyrová HA Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A ELE
Zástupca v triede: I.A MEC
 
 
Mgr. Gabriel Koch KG Rozvrh
Učiteľ
 
 
PhDr. Pavol Maliarik MP Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.C MN
 
 
Mgr. Iveta Maliariková MI Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A ELE
Triedna učiteľka: III.A MEC
 
 
Mgr. Tomáš Mihaljevič MT Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.B LOG
Zástupca v triede: IV.B TL
 
 
Ing. Alena Mosná MsA Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A ELE
Zástupca v triede: II.A MEC
 
 
Mgr. Slavomír Mosný MS Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Igor Mozolák MoI Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.A ELE
Zástupca v triede: IV.A MEC
 
 
Mgr. Anna Otrubčiaková OA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B LOG
Triedna učiteľka: II.B MN
Triedna učiteľka: II.B TL
 
 
Jaroslav Pagáč PJ Rozvrh
Majster
Zástupca v triede: IV.C MN
 
 
Ing., Mgr. Alena Palková PA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B LOG
Triedna učiteľka: I.B TL
 
 
Mgr. Anna Petrášová Vychovávateľka
 
 
Ing. Eva Podmajerská PE Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A ELE
Triedna učiteľka: I.A MEC
 
 
Mgr. Ľubomír Podrazil Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.B LOG
Zástupca v triede: I.B TL
 
 
Darina Potúčková Vychovávateľka
 
 
Ing. Marta Škarítková ŠM Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.A ELE
Zástupca v triede: III.A MEC
 
 
PhDr. Daniela Štefíková ŠD Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A ELE
Triedna učiteľka: II.A MEC
 
 
Ing. Anton Veselovský VA Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Danka Viselková Vychovávateľka

© aScAgenda 2022.0.1346 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.05.2022

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: info@spsmy.tsk.sk

Fotogaléria