Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Andrej Duga DA Riaditeľ
 
 
Ing. Martina Malková MaM Zástupkyňa
 
 
Ing. Alena Adámková AA Učiteľka
 
 
Ing. Zdenka Bendová BZ Triedna učiteľka: III.A ELE
Triedna učiteľka: III.A MEC
 
 
Mgr. Marcel Bórik BM Učiteľ
 
 
František Coufalík CF Majster
 
 
Mgr. Veronika Čičmancová ČV Učiteľka
 
 
Ing. Tatiana Durcová DT Učiteľka
 
 
Bc. Anna Filanová FA Majsterka
Triedna učiteľka: IV.C MN
 
 
Ing. Jaroslav Gerža GJ Triedny učiteľ: II.C MN
 
 
Mgr. Peter Grečný GP Učiteľ
 
 
RNDr. Želmíra Grešnerová Triedna učiteľka: III.B LOG
Triedna učiteľka: III.B TL
 
 
Mgr. Elena Hložková HE Učiteľka
 
 
Mgr. Zlatica Horňáková HZ Triedna učiteľka: II.B LOG
Triedna učiteľka: II.B TL
 
 
Ing. Peter Horváth HP Učiteľ
 
 
Mgr. Darina Hradská HD Učiteľka
 
 
Mgr. Adriana Hutyrová HA Učiteľka
 
 
PhDr. Pavol Maliarik MP Triedny učiteľ: III.C MN
Triedny učiteľ: IV.C MN
Zástupca v triede: IV.C MN
 
 
Mgr. Iveta Maliariková MI Triedna učiteľka: II.A ELE
Triedna učiteľka: II.A MEC
 
 
Mgr. Tomáš Mihaljevič MT Učiteľ
 
 
Ing. Alena Mosná MsA Učiteľka
 
 
Mgr. Slavomír Mosný MS Učiteľ
 
 
Ing. Igor Mozolák MoI Učiteľ
 
 
Mgr. Anna Otrubčiaková OA Učiteľka
 
 
Jaroslav Pagáč PJ Majster
 
 
Ing., Mgr. Alena Palková PA Triedna učiteľka: IV.B ELE
Triedna učiteľka: IV.B LOG
Triedna učiteľka: IV.B TL
 
 
Mgr. Anna Petrášová Vychovávateľka
 
 
Ing. Eva Podmajerská PE Triedna učiteľka: IV.A MEC
Triedna učiteľka: IV.A STR
 
 
Mgr. Ľubomír Podrazil Učiteľ
 
 
Darina Potúčková Vychovávateľka
 
 
PhDr. Daniela Štefíková ŠD Učiteľka
 
 
PaedDr. Lenka Tvrdá TL Učiteľka
 
 
Ing. Anton Veselovský VA Učiteľ
 
 
Mgr. Danka Viselková Vychovávateľka

© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.07.2020

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria