Navigácia

39 68 M logistika

 

 • Odbor ekonomického smeru, vhodný pre žiakov s organizačnými schopnosťami, správnym, okamžitým riešením problémov,
 • súčasťou štúdia je modelovanie logistických problémov pomocou simulačných programov,
 • žiaci sa oboznamujú s nákupom materiálu, výrobou výrobkov, skladovaním, distribúciou výrobkov (materiálové toky logistiky),
 • zisťujú potrebné množstvá materiálov, vystavujú faktúry, objednávky (informačné toky logistiky),
 • čítanie a tvorba technickej dokumentácie,
 • absolventi sú schopní vykonávať práce technicko – hospodárskych pracovníkov v priemyselných odvetviach ako operatér, dispečer,
 • vedia posúdiť objednávku zákazníka po technickej, ekonomickej a technologickej stránke, posúdiť vhodnosť jej realizácie,
 • vedia riešiť technicko – ekonomické problémy, analyzovať  ich, vyhľadávať rôzne spôsoby ich riešenia, vybrať optimálne riešenie pre podnik i pre zákazníka,
 • vedia viesť podvojné účtovníctvo firmy,
 • v 3. ročníku absolvujú dvojtýždňovú prax vo firmách podľa ich zamerania.

 

LOGISTIKA

Počet týždenných vyučovacích hodín

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecno-vzdelávacie predmety

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

4

13

Anglický jazyk

3

3

4

4

14

Etická výchova / náboženská výchova

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Fyzika

2

-

-

-

2

Chémia

1

-

-

-

1

Matematika

3

2

2

3

10

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné predmety

 

 

 

 

 

Aplikovaná informatika

2

3

3

-

8

Ekonomika  

2

2

1

2

7

Cvičenia z ekonomiky

-

-

-

2

2

Administratíva a korešpondencia

2

2

1

-

5

Účtovníctvo

-

2

1

2

5

Cvičenie z účtovníctva

-

 

-

2

2

Manažment

-

2

-

-

2

Základy výroby

3

2

1

2

8

Základy logistiky

1

2

2

2

7

Technické prostriedky logistiky   

-

-

-

2

2

Počítačová podpora logistiky

-

-

2

-

2

Cvičenia z logistiky

-

-

2

-

2

Úvod  do podnikania

-

-

2

-

2

Ročníkový projekt

-

-

-

2

2

Základy práva

-

-

-

2

2

Prax

-

-

2

-

2

Technická grafika

3

-

-

-

3

Elektrotechnika

-

-

2

-

2

Hospodárska geografia

-

2

-

-

2

Voliteľné predmety

 

 

 

 

 

Druhý cudzí jazyk / športová príprava

3

3

2

2

10

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria