Navigácia

logistika

39 68 M logistika

 • Odbor ekonomického smeru, vhodný pre žiakov s organizačnými schopnosťami, správnym, okamžitým riešením problémov,
 • súčasťou štúdia je modelovanie logistických problémov pomocou simulačných programov,
 • žiaci sa oboznamujú s nákupom materiálu, výrobou výrobkov, skladovaním, distribúciou výrobkov (materiálové toky logistiky),
 • zisťujú potrebné množstvá materiálov, vystavujú faktúry, objednávky (informačné toky logistiky),
 • čítanie a tvorba technickej dokumentácie,
 • absolventi sú schopní vykonávať práce technicko – hospodárskych pracovníkov v priemyselných odvetviach ako operatér, dispečer,
 • vedia posúdiť objednávku zákazníka po technickej, ekonomickej a technologickej stránke, posúdiť vhodnosť jej realizácie,
 • vedia riešiť technicko – ekonomické problémy, analyzovať  ich, vyhľadávať rôzne spôsoby ich riešenia, vybrať optimálne riešenie pre podnik i pre zákazníka,
 • vedia viesť podvojné účtovníctvo firmy,
 • v 3. ročníku absolvujú dvojtýždňovú prax vo firmách podľa ich zamerania.

 

Odborné predmety:

základy logistiky, ekonomika, účtovníctvo, manažment, technické prostriedky logistiky, počítačová podpora logistiky, cvičenia z logistiky, cvičenie z účtovníctva, základy práva

aplikovaná informatika, hospodárska geografia, úvod  do podnikania, ročníkový projekt, administratíva a korešpondencia

technická grafika, základy výroby, prax, elektrotechnika

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: info@spsmy.tsk.sk

Fotogaléria