Navigácia

26 75 M elektrotechnika

 

 • Odbor vhodný pre žiakov s kladným vzťahom k modernej elektronike, automatizácii a počítačom, vytváraniu webových stránok či programov,
 • absolventi vedia zo súčiastok navrhnúť a skonštruovať elektronické obvody,
 • z jednotlivých komponentov poskladať funkčný počítač,
 • vybrať a nainštalovať vhodný operačný systém a aplikačné programy,
 • navrhnúť, vytvoriť, otestovať, opraviť a prevádzkovať komunikačnú sieť - drôtovú i wifi,
 • sú pripravení pre činnosť stredných technicko - hospodárskych pracovníkov vo  firmách využívajúcich automatizované systémy vyšších generácií,
 • v 2. a 3. ročníku absolvujú dvojtýždňovú stáž vo firmách podľa ich zamerania,
 • skúška odbornej spôsobilosti  elektrotechnika.

 

ELEKTROTECHNIKA

Počet týždenných vyučovacích hodín

1.

2.

3.

4.

Spolu

 

 

 

 

 

 

Všeobecno-vzdelávacie predmety

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

4

13

Anglický jazyk

3

3

4

4

14

Etická výchova / náboženská výchova

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Fyzika

2

-

-

-

2

Chémia

1

-

-

-

1

Matematika

3

2

2

3

10

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné predmety

 

 

 

 

 

Aplikovaná informatika

-

2

2

-

4

Strojníctvo

3

-

-

-

3

Elektrotechnika

4

3

-

-

7

Elektrotechnológia   

1

1

-

-

2

Elektronika

-

4

5

-

9

Elektrotechnické merania

-

-

3

3

6

Automatizácia

-

-

5

4

9

Výpočtová technika

-

2

2

2

6

Prax

3

3

2

2

10

Ekonomika

-

-

-

1

1

Ročníkový projekt

-

-

-

2

2

Grafické systémy

-

2

-

-

2

Sieťové technológie

-

-

-

2

2

Elektrotechnická spôsobilosť

-

-

-

2

2

Programovanie

2

-

-

-

2

Voliteľné predmety

 

 

 

 

 

Druhý cudzí jazyk / športová príprava

3

3

2

2

10

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria