Navigácia

26 75 M elektrotechnika

 • Odbor vhodný pre žiakov s kladným vzťahom k modernej elektronike, automatizácii a počítačom, vytváraniu webových stránok či programov,
 • absolventi vedia zo súčiastok navrhnúť a skonštruovať elektronické obvody,
 • z jednotlivých komponentov poskladať funkčný počítač,
 • vybrať a nainštalovať vhodný operačný systém a aplikačné programy,
 • navrhnúť, vytvoriť, otestovať, opraviť a prevádzkovať komunikačnú sieť - drôtovú i wifi,
 • sú pripravení pre činnosť stredných technicko - hospodárskych pracovníkov vo  firmách využívajúcich automatizované systémy vyšších generácií,
 • v 2. a 3. ročníku absolvujú dvojtýždňovú stáž vo firmách podľa ich zamerania,
 • skúška odbornej spôsobilosti  elektrotechnika.

 

Odborné predmety:

elektrotechnika, elektrotechnológia, elektronika, elektrotechnické merania, elektrotechnická spôsobilosť, grafické systémy

automatizácia, počítačové siete, programovanie, výpočtová technika, aplikovaná informatika,

strojníctvo, ekonomika, marketing

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: info@spsmy.tsk.sk

Fotogaléria