Navigácia

23 87 M mechatronika

 • Mechatronické  systémy spájajú mechanické, elektronické a riadiace komponenty a uplatňujú  sa v modernej priemyselnej výrobe v podobe CNC strojov, priemyselných robotov, výrobných liniek,
 • štúdium tohto odboru dáva veľké možnosti uplatnenia sa v priemysle, s perspektívou do budúcnosti, dlhoročnou tradíciou overovania v SPŠ Myjava, ako i v praxi,
 • je vyváženou kombináciou strojárstva, automatizácie a elektrotechniky,
 • žiaci sa učia pracovať s 2D aj 3D CAD/CAM systémami, navrhovať a zapájať prvky automatizovaného riadenia, programovať CNC stroje a priemyselné robotické rameno,
 • absolventi sú schopní navrhovať, konštruovať a modelovať strojárske a iné výrobky,
 • vytvárať technickú dokumentáciu pre výrobu pomocou  PC a programov CAD/CAM,
 • sú schopní vykonávať práce konštrukčného a technologického charakteru, diagnostiky, servisnej starostlivosti, starostlivosti o prevádzkyschopnosť mechatronických systémov,
 • vedia programovať roboty a logické automaty,
 • sú pripravení pre činnosť stredných technicko - hospodárskych pracovníkov vo  firmách využívajúcich automatizované systémy vyšších generácií,
 • v 2. a 3. ročníku absolvujú dvojtýždňovú stáž vo firmách podľa ich zamerania,
 • skúška odbornej spôsobilosti  elektrotechnika.

 

Odborné predmety:

technické kreslenie, mechanika, strojníctvo, prax,

mechatronika, priemyselná informatika, CAD/CAM systémy, programovanie CNC strojov, automatizácia prípravy výroby

elektrotechnika, elektronika, základy programovania, aplikovaná informatika,

ekonomika, marketing  

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: info@spsmy.tsk.sk

Fotogaléria