Navigácia

Schránka dôvery

Pravidlá

Od 7. 4. 2022 funguje aj na našej škole Schránka dôvery - bútľavá vŕba, ktorej sa môžeš zdôveriť s čímkoľvek.

 Kde ju nájdeš?

Na stene na schodišti, prvé poschodie v hlavnej budove.

Načo slúži?

Schránka dôvery je tu PRE TEBA, keď potrebuješ pomôcť, zdôveriť sa so všetkým, čo ťa trápi a teší, čo ti na škole vadí a čo by si chcel/chcela zmeniť, ak máš nejaký nápad na zmenu, alebo chceš len upozorniť na nejaký problém.

 

Odkazy číta výchovná poradkyňa a podľa potreby, ak sú adresované ďalším osobám, im ich doručí. Schránka sa vyberá každý týždeň v stredu a rieši všetky slušné odkazy!

 

Schránka dôvery sa riadi týmito pravidlami:

1. Svoje nápady, výzvy, pripomienky, kritiku či pochvalu, sťažnosť, problém, čokoľvek, čo ťa trápi napíš na papier, ošetri veľkou dávkou slušnosti a vhoď do schránky.

2. Odkaz môže byť podpísaný, ale aj anonymný. Nezabúdaj, že riešiť sa budú len slušné odkazy.

3. Pre jednoduchšie riešenie a doručenie odpovede uveď prosím svoje meno a triedu, alebo emailovú adresu, kde ti odpoveď zašleme. Do anonymných odkazov napíšte aspoň znak, alebo heslo.

4. Do odkazu tiež napíšte, komu je určený (ak si žiadaš konkrétnu odpoveď od riaditeľa školy, od zástupkyne, od jednotlivých vyučujúcich alebo od výchovnej poradkyne, nezabudni to tam napísať).

5. Odpovede budú doručené, tým ktorí sa podpísali osobne alebo na email (ak ho uvedú), ak uvedieš svoje meno, odpoveď dostaneš ako správu v Edupage. Anonymné odkazy budú zodpovedané na internetovej stránke školy v časti Schránka dôvery. Záležitosti zasahujúce do intímností sa zverejňovať nebudú, nakoľko by to bolo neetické a zasahujúce do súkromia jednotlivca. Budú riešené diskrétne a to, čo je v listoch sa nikto iný nedozvie!

 

Prečo Schránka dôvery


Ako už bolo hore uvedené, niekedy je dobré mať pocit a istotu, že stále existuje riešenie ťažkých situácií. Nie vždy sme schopní niektoré náročné situácie zvládať sami.

Každý problém je riešiteľný, ak ho chceme riešiť. Tu sa vám všetkým ponúka možnosť, podpora aj istota, že je tu niekto, kto je ochotný práve Vaše starosti aj radosti zdieľať a pomôcť, dôjsť k riešeniu.

Záležitosti zasahujúce do intímností nemôžeme zverejňovať, lebo by to bolo neetické a zasahujúce do súkromia a takisto by sme porušovali zákon o ochrane osobných údajov.

 

Preto má Schránka dôvery stanovené pravidlá, ktoré sú tu uvedené.

 

Istá úprava sa týka anonymných príspevkov vzťahujúcich sa na konkrétne osoby, ktoré nebudú zverejňované z dôvodov, o ktorých sme hovorili na začiatku.

Pre svoje odpovede si vyberajte konkrétnych ľudí. Ak nebude uvedené od koho žiadate odpoveď, odpoveď bude od výchovnej poradkyne.

A prosím píšte čitateľne. Keď neviem prečítať, ťažko sa mi bude reagovať.

Teším sa na Vaše listy.

 

Ing. Marta Škarítková

výchovná poradkyňa

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria