Navigácia

39 18 M technické lýceum

 • Odbor vhodný pre žiakov so záujmom o matematiku, prírodné vedy, informatiku a technické vedy,
 • je to v podstate gymnázium technického smeru,
 • posilnená výučba cudzích jazykov, matematiky, fyziky, chémie,
 • vysoký predpoklad ďalšieho štúdia na technických univerzitách,
 • po ukončení 2. ročníka si žiak volí blok odborných predmetov na základe svojej budúcej profesijnej orientácie:
  • strojárstvo,
  • staviteľstvo a architektúra,
  • informatika.
 • absolventi sú pripravovaní na ďalšie vysokoškolské štúdium strojárskeho, staviteľského alebo informatického zamerania,
 • majú však uplatnenie i bez vysokoškolského vzdelania v oblasti informatiky, techniky alebo služieb,
 • v 3. ročníku absolvujú dvojtýždňovú stáž vo firmách podľa ich zamerania,
 • spokojnosť a veľký záujem zo strany vysokých škôl v Slovenskej i Českej republike o absolventov tohto odboru.


Pred skončením druhého ročníka bude má žiak možnosť na základe svojej profesijnej orientácie na ďalšie štúdium zvoliť si blok odborných predmetov zo strojárstva, informatiky alebo staviteľstva a architektúry.

Odborné predmety v jednotlivých blokoch:

 

Staviteľstvo

Informatika

Strojárstvo

 

Staviteľstvo Programovanie Strojníctvo

 

CAD systémy Počítačová grafika CAD systémy

 

Technika prostredia Počítačové siete Programovanie CNC strojov

 

Architektúra Sieťové technológie Prax

 

Deskriptívna geometria Technológie internetu Deskriptívna geometria

 

Prax Prax Mechanika

 

  Informačné systémy Prax

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: info@spsmy.tsk.sk

Fotogaléria