Navigácia

Hrdina remesla

Spolupráca

sledujte nás aj na

Youtube Icon Vector Art, Icons, and Graphics for Free Download   Facebook – prihláste sa alebo sa zaregistrujte Instagram – Wikipédia

Pondelok 5. 12. 2022

Národná linka na pomoc deťom v ohrození

STROJÁR - náš časopis

Najnovšie číslo priemyslováckeho občasníka, ktorý vychádza už od roku 1988 si môžte stiahnuť:

casopis2_22.pdf

Staršie čísla

casopis1_2022.pdf

 

 

Duálne vzdelávanie

Partneri našej školy:

Rodičovské združenie pri SPŠ

Ďakujeme rodičovskému združeniu pri SPŠ Myjava za dlhoročnú podporu školy.

Podrobný rozpis výdavkov a príjmov ZRŠ pri SPŠ Myjava je k nahliadnutiu na sekretariáte.

70 rokov SPŠ Myjava

70 rokov histórie SPŠ Myjava približuje publikácia, ktorú si môžete stiahnuť tu:

publikacia70.pdf

Zoznam absolventov, ktorí úspešne ukončili štúdium si môžte stiahnuť tu:

zoznam_absolventov.pdf

Projekty podporené EÚ

Projekty podporené EÚ

INOVACE VÝUKY STROJÍRENSKÝCH OBORŮ PRO POTŘEBY TRHU PRÁCE

Číslo projektu:  304011U8818

Cieľom projektu je zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.


 

Začiatok realizácie projektu: 09/2019
Koniec realizácie projektu: 02/2021
Schválený rozpočet projektu: 19 960,20€

Tento projekt je spolufinancovaný Euróskou úniou vo výške 85%, 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 10% a
z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 5%.

Novinky

 • V piatok sa konalo na našej SPŠ Myjava rodičovské združenie.

  Okrem hodnotenia prospechu a správania študentov za I.štvrťrok bola v programe aj prezentácia partnerských firiem a konzultácia ohľadom duálneho vzdelávania.

  Preventívno-bezpečnostný program a nástrahy dnešnej doby, ktoré sa nevyhýbajú ani mladým ľuďom, odprezentovali pracovníčky Centra pedagogickej psychologickej poradne a prevencie z Myjavy.

  Teším ma, že rodičia svojou početnou účasťou prejavili záujem o prostredie v akom sa ich deti vzdelávajú.

 • Vážení rodičia, dňa 2. decembra 2022 (piatok) o 16.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie v budove školy. Vaša účasť je nutná.

  V rámci rodičovského združenia bude predstavené nové vedenie školy.
  Zároveň budú prítomní i zástupcovia spolupracujúcich firiem pre duálne vzdelávanie a odbornú prax s našou školou a zástupcovia z Centra pedagogicko-psychologickej poradne na Myjave.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.
  Mgr. Jaroslav Foltín, riaditeľ školy

 • Po deviatej, 30. novembra 2022, začína našich 21 študentov medzinárodnú súťaž v angličtine.

  Prebieha online, v mnohých štátoch, v rovnaký deň a v rovnakom čase.

  Okrem gramatických testov sa študenti „pasujú“ s čítaním a s audio/videom. Do 60 minút musia poslať odpovede a ihneď dostanú úspešnosť vyjadrenú v percentách.

  A ako sme obstáli tento rok?

  Naši najlepší sú Matúš Mihaljevič IV.B – 84%, Simonka Bellayová III.A – 82%, Marek Hudeček III.A – 77%, Andrej Duga III.A – 72%, David Bujzaš IV.B – 71%.

 • Dňa 29.11. bol pre triedy prvého ročníka zrealizovaný preventívny program Klíma v triede. Program sa uskutočnil v spolupráci s CPPP a P pod vedením pani psychologičky Jany Jarabicovej

 • Poďakovanie Danielovi Jankovýchovi, žiakovi 3. ročníka študijného odboru mechanik nastavovač za účasť v krajskom kole súťaže Zenit v strojárstve a umiestnenie sa na 4. mieste v kategórii strojové obrábanie.

 • Dňa 25.11.2022 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

  Ako tradične, aj súčasný 33. ročník, sa tešil početnej účasti študentov.

  Z 20 študentov 1.- 4. ročníka najviac bodov získal, a teda aj víťazom súťaže sa stal David Bujzaš (4.B TL). Na 2.mieste sa umiestnila Simona Bellayová (3.B TL) a 3. miesto obsadil Matúš Mihaljevič ( 4.B TL).

  David Bujzaš nás bude reprezentovať v okresnom kole.

  Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa na budúci ročník.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria