Navigácia

Hrdina remesla

Piatok 6. 12. 2019

Duálne vzdelávanie

Učebnú zmluvu je možné uzavrieť v odbore 2411 K mechanik nastavovač (s maturitou a výučným listom).

Záujemci o túto perspektívnu formu štúdia, kontaktujte priamo jedného zo zamestnávateľov:

 

Lesjöfors Springs Slovakia s.r.o.

Slovarm a.s.

CHIRANA T. Injecta, a.s.

PFS a.s.

GUMOTEX Automotive Myjava, s.r.o.

ML  Produktion s.r.o.

NÁŠ ČASOPIS STROJÁR

Najnovšie číslo nášho časopisu STROJÁR si môžete stiahnuť tu:

strojar_2_19_tlac.pdf

Staršie čísla si môžete stiahnuť tu:

Strojar_1_19.pdf

STROJAR_3_18_special

STROJAR_4_18

STROJAR_2_18

STROJAR_1_18

STROJAR3-17

STROJAR2-17

STROJAR1-17

STROJAR3-16

Rodičovské združenie pri SPŠ

Ďakujeme rodičovskému združeniu pri SPŠ Myjava za dlhoročnú podporu školy.

V školskom roku 2018/2019 RZ zakúpilo a následne darovalo škole:

Hokejky na floorbal (363,84€)

Výpočtová technika (1307,16€)

Solidcam,školské licencie (1180,80€)

 

V školskom roku 2017/2018 RZ zakúpilo a následne darovalo škole:

indukčný varič pre ŠI (45,00 €)

ochranné siete do telocvične  ( 1 515,94 € )

20 počítačov (3000 €)

21 počítačov (2644 €)

1 diamond lampa (145 €)

1 počítač (234 €)

Úprava priestorov posilňovne (655,19 €)

 

Podrobný rozpis výdavkov a príjmov ZRŠ pri SPŠ Myjava je k nahliadnutiu na sekretariáte.

Projekt

Novinky

 • SPŠ Myjava vyhlasuje OVS na odpredaj hnuteľného majetku - stroje a zariadenia.

  Viac v priloženom súbore

 • Dňa 4.12.2019 sa konalo na našej škole školské kolo olympiády nemeckého jazyka. Zúčastnilo sa ho 10 najlepších žiakov SPŠ s pozitívnym prístupom a záujmom o nemčinu z 1. - 3. ročníka. Súťaž prebiehala podľa platných organizačných pravidiel. V 5 častiach olympiády mali súťažiaci možnosť preukázať všetky svoje gramaticko - konverzačné schopnosti, na základe ktorých sa na prvých 3 miestach umiestnili nasledovní žiaci:

  1.Sloboda Pavol - 2.B 2.Pobjecký Patrik - 3.A 3.Eliášová Jana - 2.B

  Víťaz školského kola sa zúčastní v januári 2020 obvodného kola na Gymnáziu Myjava. Blahoželáme a veľa úspechov!

 • Dňa 27.11.2019 sa dvaja naši žiaci štvrtého ročníka – Denis Buchta (mechanik nastavovač) a Rastislav Čečot (mechatronik) zúčastnili krajského kola súťaže Zenit v strojárstve, konanej v Považskej Bystrici.

  Denis Buchta obsadil v kategórii S výborné 3. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Dňa 19.11.2019 sme sa opäť po roku v Dome kultúry Samka Dudíka spolu s Gymnáziom Myjava stretli v rámci osláv Dňa študentstva na snáď už tradičnom súťažno-zábavnom zápolení SPŠ vz GYMY.

  Našu školu úspešne a víťazne reprezentovali súťažiaci Monika Raganová, Pavol Sloboda, Jakub Slezák a Juraj Ondris. Vďaka patrí aj účinkujúcim – Alenke Schmidolovej, Tomášovi Kabátovi, Denisovi Buchtovi a tanečníkom zo 4.C, moderátorke Lenke Benovej, ako i výpomoci v rámci technického zabezpečenia Liliane Žifčákovej a Petrovi Rehákovi.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria