Navigácia

Hrdina remesla

Pondelok 1. 6. 2020

Duálne vzdelávanie

Učebnú zmluvu je možné uzavrieť v odbore 2411 K mechanik nastavovač (s maturitou a výučným listom).

Záujemci o túto perspektívnu formu štúdia, kontaktujte priamo jedného zo zamestnávateľov:

 

Lesjöfors Springs Slovakia s.r.o.

Slovarm a.s.

CHIRANA T. Injecta, a.s.

PFS a.s.

GUMOTEX Automotive Myjava, s.r.o.

ML  Produktion s.r.o.

NÁŠ ČASOPIS STROJÁR

Najnovšie číslo nášho časopisu STROJÁR si môžete stiahnuť tu:

1_20_strojar_final.pdf

Staršie čísla si môžete stiahnuť tu:

strojar_2_19_tlac.pdf

Strojar_1_19.pdf

STROJAR_3_18_special

STROJAR_4_18

STROJAR_2_18

STROJAR_1_18

STROJAR3-17

STROJAR2-17

STROJAR1-17

STROJAR3-16

70 rokov SPŠ Myjava

70 rokov histórie SPŠ Myjava približuje publikácia, ktorú si môžete stiahnuť tu:

publikacia70.pdf

Zoznam absolventov, ktorí úspešne ukončili štúdium si môžte stiahnuť tu:

zoznam_absolventov.pdf

Rodičovské združenie pri SPŠ

Ďakujeme rodičovskému združeniu pri SPŠ Myjava za dlhoročnú podporu školy.

V školskom roku 2018/2019 RZ zakúpilo a následne darovalo škole:

Hokejky na floorbal (363,84€)

Výpočtová technika (1307,16€)

Solidcam,školské licencie (1180,80€)

 

V školskom roku 2017/2018 RZ zakúpilo a následne darovalo škole:

indukčný varič pre ŠI (45,00 €)

ochranné siete do telocvične  ( 1 515,94 € )

20 počítačov (3000 €)

21 počítačov (2644 €)

1 diamond lampa (145 €)

1 počítač (234 €)

Úprava priestorov posilňovne (655,19 €)

 

Podrobný rozpis výdavkov a príjmov ZRŠ pri SPŠ Myjava je k nahliadnutiu na sekretariáte.

Projekt

Novinky

 • V priloženom súbore sa nachádza prehľad získaných bodov uchádzačov o štúdium v jednotlivých odboroch.

 • Gratulujeme našim už takmer bývalým žiakom Michalovi Lachnitovi a Petrovi Zákopčanovi k zisku 3. miesta na celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti (po 1. mieste v krajskom kole) v odbore strojárstvo, hutníctvo, doprava.

  Súťaže sa zúčastnili s prácou Ťahová a tlaková skúška 3D výtlačkov. Využili pri nej nové vybavenie školských laboratórií profesionálnym skúšobným strojom H50KL a 3D tlačiareň.

 • Kritériá pre prijímanie žiakov na vzdelávanie pre školský rok 2020/2021 sú v priloženom súbore.

  634502(1).pdf

 • Pre prípad potreby získania rôznych potvrdení, odpisov vysvedčení a iných administratívnych prác kontaktujte školu na tel. čísle 0915 951 608 v čase od 8.00 do 14.00.

 • SPŠ Myjava oznamuje, že v 2. polroku šk. r. 2019/2020 sa nebudú hodnotiť známkou predmety telesná a športová výchova (TSV) a športová príprava (SRL).

 • Ako sme vás informovali už 2. apríla, po dlhom zháňaní informácií a materiálu, sa nám podarilo odovzdať 20 ochranných štítov nemocnici v Myjave.

  Dnes, t.j. 15. apríla, pribudlo ďalších 40.

  Vďaka za podporu patrí firmám MIHO za penové tesnenie, JVD papier za fólie a UNITEX za poskytnutie posledných skladových zásob gumičky.

  Využili sme pri tom vybavenie získané z projektu podporeného TSK v roku 2018 - StartLab.

 • Počas trvania preventívnych opatrení bude vyučovanie prebiehať formou samoštúdia. Všetci žiaci sú povinní sledovať edupage školy a plniť pokyny vyučujúcich.

  V prípade neodovzdávania zadaných dištančných úloh nebude možné žiaka klasifikovať!

 • Vážení rodičia, prosíme vás, aby ste si pozastavili trvalé príkazy na platbu stravy a ubytovania.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria