Navigácia

Hrdina remesla

Certifikát

Poďakovanie

17.6. nás navštívil pán Stöckli, zástupca Rádu maltézskych rytierov. Prisľúbil nám pomoc vo forme stolov do učební s výpočtovou technikou a iných odborných učební.

Aj touto formou mu ďakujeme.

Am 17.06.2017 hat unsere Fachschule Myjava Herr Stȍckli – Vertreter der Malteser Ritter besucht.Er hat uns die Hilfe in der Form der Tische fȕr unsere Computer- und Fachklassen versprochen.

Herr Stӧckli,noch einmal vielen Dank.

Motivačné štipendium

Od školského roku 2017/18 je možné získať motivačné štipendium od spoločnosti Slovarm, a.s. Stačí ísť študovať pre priemysel potrebné odbory mechanik nastavovač alebo mechanik opravár a kontaktovať spoločnosť Slovarm, a.s. (tel.: 034 621 6555, e-mail:slovarm@slovarm.sk )

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt slovarm

Duálne vzdelávanie

Od školského roku 2017/2018 vstupujeme do systému duálneho vzdelávania. Učebnú zmluvu je možné uzavrieť v odboroch:

2411 K mechanik nastavovač (s maturitou a výučným listom)

2466 H 02 mechanik opravár (s výučným listom)

Záujemci o túto perspektívnu formu štúdia, kontaktujte priamo jedného zo zamestnávateľov:

Ronson Plastics s.r.o.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ronson plastics

ML  Produktion s.r.o.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ml produktion s.r.o

NÁŠ ČASOPIS STROJÁR

Na našej škole vychádza už 32. rok školský časopis Strojár, ktorého najnovšie číslo si môžete stiahnuť tu:

STROJAR2-2017.pdf

Staršie čísla si môžete stiahnuť tu:

STROJÁR1-2017.pdf

STROJÁR3-2016.pdf

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Rodičovské združenie pri SPŠ

Ďakujeme rodičovskému združeniu pri SPŠ Myjava za dlhoročnú podporu školy. V školskom roku 2016/2017 RZ zakúpilo a následne darovalo škole:

27 počítačov (6000 €)

3 spájkovacie stanice (210 €) 

5 futbalových lôpt (57 €)

1 televízor pre ubytovaných v ŠI (349,00 €)

spolufinancovanie projektu Grafické systémy 2016 (2 027,00 €)

4 ks školská stolička  (126,00 €)

18 ks  školský stôl  (1 045,80 €)

2 ks rádio s CD+USB+SD (174 €)

Projekt

Novinky

 • Študenti 3.D triedy sa dňa 23.6.2017 zúčastnia prírodovedného výletu na Brezovú pod Bradlom v čase od 8:10 do cca 14:00.

 • Výlet do Viedne
  Dňa 26.06.2017 sa uskutoční výlet žiakov 1.A.B,C,2.A.3.B,C do rakúskej metropoly - Viedne.
  Žiaci navštívia letné sídlo Habsburgovcov - zámok,Tiergarten ako i nádherné záhrady.
  Pedagogický dozor zabezpečujú PhDr.D. Štefíková,Ing.A. Adámková

 • Predkoncoročný zhon plný skúšania a písomiek vymenili 15. júna 2017 študenti 3.C triedy doplnení o vybraných žiakov 2.B, 2.C a 3.A triedy za pokojnejšiu a zaujímavejšiu alternatívu – exkurziu.

  Čo sme navštívili? Jednu z dominánt Bratislavy – zrekonštruovaný Bratislavský hrad s priľahlou barokovou záhradou. Vzápätí nás čakala dvojhodinová návšteva Národnej rady Slovenskej republiky. Najskôr sa nás ujala mladá stážistka zo Skalice, ktorá nás sprevádzajúc po reprezentatívnych priestoroch NR SR oboznámila s históriou, úlohami NR SR, počtom poslancov, spôsobom hlasovania a pod. Následne si nás vyzdvihol poslanec NR SR a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška. V príjemnej atmosfére sme absolvovali takmer polhodinovú besedu o fungovaní NR SR, ale aj o aktuálnych problémoch a pripravovaných projektoch realizovaných v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na záver sme na balkóne rokovacej sály sledovali HODINU OTÁZOK (prvých 15 minút otázky poslancov patrili predsedovi vlády Robertovi Ficovi a zvyšných 45 minút ostatným členom vlády).

 • Vo štvrtok našu školu navštívil najvyšší predstaviteľ nášho zriaďovateľa - predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Viac sa dočítate TU.

 • Prihlášky treba zaslať  na adresu školy alebo osobne priniesť na sekretariát školy najneskôr do 14. 6. 2017.

  II. kolo prijímacieho konania sa uskutoční 20.6.2017.

  dodatok_c._1_ku_kriteriam_2017-18.pdf

 • Kritériá prijatia na štúdium v netalentových odboroch si môžete pozrieť tu: 634502.pdf

 • Dňa 4. 5. 2017 sa konala v Bánovciach celodenná súťaž študentov – „ 3D modelovanie v SOLIDWORKS “ , ktorú organizovala spoločnosť SchierTechnik Slovakia s.r.o. v spolupráci s SOŠ strojníckou Bánovce nad Bebravou. Úlohou súťažiacich bolo vymodelovať diel podľa zadaného výkresu. Z našej školy sa súťaže zúčastnili dvaja študenti : Martin Medňanský, Ondrej Košút. Študenti úspešne reprezentovali našu školu a dosiahli veľmi dobré výsledky. Martin Medňanský /4.r – technické lýceum so zameraním na strojárstvo/ obsadil 2. miesto. Ondrej Košút /3.r – strojárstvo/ obsadil 9. miesto. Do súťaže sa zapojilo 31 žiakov zo stredných škôl z celého Slovenska. Na záver by sme chceli obom žiakom pogratulovať k peknému umiestneniu a poďakovať im za reprezentáciu školy.

 • Záujemcovia, ktorí by chceli pred festivalom, počas neho a bezprostredne po ňom brigádovať ako javiskoví technici, sa môžu hlásiť u Ing. Vaňovej na tel. čísle 034/6907 319 alebo mailom na adrese ingrid.vanova@myjava.sk. Okrem javiskových technikov sa na uvedených kontaktných údajoch môžu hlásiť aj tí, ktorí by mali záujem zapojiť sa do festivalu ako tlmočníci - sprievodcovia zahraničných súborov .

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria