Navigácia

Hrdina remesla

Utorok 22. 9. 2020

Duálne vzdelávanie

Učebnú zmluvu je možné uzavrieť v odbore 2411 K mechanik nastavovač (s maturitou a výučným listom).

Záujemci o túto perspektívnu formu štúdia, kontaktujte priamo jedného zo zamestnávateľov:

 

Lesjöfors Springs Slovakia s.r.o.

Slovarm a.s.

CHIRANA T. Injecta, a.s.

PFS a.s.

GUMOTEX Automotive Myjava, s.r.o.

ML  Produktion s.r.o.

NÁŠ ČASOPIS STROJÁR

Najnovšie číslo nášho časopisu STROJÁR si môžete stiahnuť tu:

1_20_strojar_final.pdf

Staršie čísla si môžete stiahnuť tu:

strojar_2_19_tlac.pdf

Strojar_1_19.pdf

STROJAR_3_18_special

STROJAR_4_18

STROJAR_2_18

STROJAR_1_18

STROJAR3-17

STROJAR2-17

STROJAR1-17

STROJAR3-16

70 rokov SPŠ Myjava

70 rokov histórie SPŠ Myjava približuje publikácia, ktorú si môžete stiahnuť tu:

publikacia70.pdf

Zoznam absolventov, ktorí úspešne ukončili štúdium si môžte stiahnuť tu:

zoznam_absolventov.pdf

Rodičovské združenie pri SPŠ

Ďakujeme rodičovskému združeniu pri SPŠ Myjava za dlhoročnú podporu školy.

V školskom roku 2018/2019 RZ zakúpilo a následne darovalo škole:

Hokejky na floorbal (363,84€)

Výpočtová technika (1307,16€)

Solidcam,školské licencie (1180,80€)

 

V školskom roku 2017/2018 RZ zakúpilo a následne darovalo škole:

indukčný varič pre ŠI (45,00 €)

ochranné siete do telocvične  ( 1 515,94 € )

20 počítačov (3000 €)

21 počítačov (2644 €)

1 diamond lampa (145 €)

1 počítač (234 €)

Úprava priestorov posilňovne (655,19 €)

 

Podrobný rozpis výdavkov a príjmov ZRŠ pri SPŠ Myjava je k nahliadnutiu na sekretariáte.

Projekt

Novinky

 • 14.9.2020 nebude v prevádzke Školský internát a školská jedáleň pri SPŠ Myjava.

  Žiaci ubytovaní na školskom internáte sa môžu prísť opäť ubytovať v utorok 15.9.2020 vo večerných hodinách.

 • V pondelok 14.9.2020 bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou cez aplikáciu Teams podľa platného rozvrhu upraveného suplovaním.

  Dĺžka jednej vyučovacej hodiny bude 30 minút a to v nasledujúcom poradí:

  1.h 8:10 - 8:40

  2.h 8:45 - 9:15

  3.h 9:20 - 9:50

  4.h 9:55 - 10:25

  5.h 10:30 - 11:00

  6.h 11:05 - 11:35

  7.h 11:40 - 12:10

  Zmena poradia predmetov bude daná v suplovaní a učiteľmi v aplikácií Teams.

  Účasť žiakov na online hodinách je povinná a neúčasť žiaka sa na online hodine sa zaznamená v dochádzke cez elektronickú triednu knihu.

 • Vyhodnotenie ponúk OVS č. 1/2020 o najvyššie ponúknutú odplatu za odkúpenie hnuteľného majetku na uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Vážení rodičia,

  prosíme rodičov, ktorí majú záujem kandidovať ako zástupca rodičov do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole, Ul. SNP 413/8, Myjava aby do 14. septembra 2020 vyplnili súhlas s kandidatúrou do Rady školy a doručili do SPŠ Myjava, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava (môže sa doručiť aj študentom)

  Bližšie informácie: Ing. Andrej Duga, riaditeľ Strednej priemyselnej škole, Ul. SNP 413/8, Myjava

  tel: 0034/621 2149, 0918 591 672


  suhlas_R.pdf

 • Zoznam krúžkov na tento rok nájdete v priloženom súbore

  vzdelavacie_kruzky_2020-2021.doc

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  2.9.2020 o 8.15 hod. otvárame nový školský rok 2020/2021.

  Žiaci budú rozdelení po triedach v učebniach so svojim triednym učiteľom, kde dostanú všetky ďalšie pokyny.

  V súvislosti s protipandemickými optreniami je potrebné splniť nasledovné podmienky:

  - každý žiak alebo iný návševník školy musí mať v priestoroch školy chránené horné dýchacie cesty rúškom a použiť pripravený dezinfekčný prostriedok na ruky,

  - každý žiak musí mať so sebou náhradné ochranné rúško a hygienické vreckovky,

 • Z technických príčin nefunkčnosti emailovej adresy sps@spsmyj.sk, prosíme používať emailovú adresu info@spsmy.tsk.sk

  moodle je takisto dočasne nedostupný

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: info@spsmy.tsk.sk

Fotogaléria