Navigácia

Hrdina remesla

Piatok 30. 10. 2020

Duálne vzdelávanie

Učebnú zmluvu je možné uzavrieť v odbore 2411 K mechanik nastavovač (s maturitou a výučným listom).

Záujemci o túto perspektívnu formu štúdia, kontaktujte priamo jedného zo zamestnávateľov:

 

Lesjöfors Springs Slovakia s.r.o.

Slovarm a.s.

CHIRANA T. Injecta, a.s.

PFS a.s.

GUMOTEX Automotive Myjava, s.r.o.

ML  Produktion s.r.o.

NÁŠ ČASOPIS STROJÁR

Najnovšie číslo nášho časopisu STROJÁR si môžete stiahnuť tu:

1_20_strojar_final.pdf

Staršie čísla si môžete stiahnuť tu:

strojar_2_19_tlac.pdf

Strojar_1_19.pdf

STROJAR_3_18_special

STROJAR_4_18

STROJAR_2_18

STROJAR_1_18

STROJAR3-17

STROJAR2-17

STROJAR1-17

STROJAR3-16

70 rokov SPŠ Myjava

70 rokov histórie SPŠ Myjava približuje publikácia, ktorú si môžete stiahnuť tu:

publikacia70.pdf

Zoznam absolventov, ktorí úspešne ukončili štúdium si môžte stiahnuť tu:

zoznam_absolventov.pdf

Rodičovské združenie pri SPŠ

Ďakujeme rodičovskému združeniu pri SPŠ Myjava za dlhoročnú podporu školy.

V školskom roku 2018/2019 RZ zakúpilo a následne darovalo škole:

Hokejky na floorbal (363,84€)

Výpočtová technika (1307,16€)

Solidcam,školské licencie (1180,80€)

 

V školskom roku 2017/2018 RZ zakúpilo a následne darovalo škole:

indukčný varič pre ŠI (45,00 €)

ochranné siete do telocvične  ( 1 515,94 € )

20 počítačov (3000 €)

21 počítačov (2644 €)

1 diamond lampa (145 €)

1 počítač (234 €)

Úprava priestorov posilňovne (655,19 €)

 

Podrobný rozpis výdavkov a príjmov ZRŠ pri SPŠ Myjava je k nahliadnutiu na sekretariáte.

Projekt

Novinky

 • Ak máte záujem pomôcť ako dobrovoľník alebo administratívny pracovník v odberných stanoviskách na Myjave, vyjadrite svoj záujem o účasť zaslaním mailu na jednu z adries:

  jarmila.slukova@myjava.sk,

  ingrid.vanova@myjava.sk,

  sekretariat1@myjava.sk,

  alebo telefonicky na číslach 034/6907210, 0918456746, 0905865515.

  Práca každého dobrovoľníka na tejto mimoriadnej akcii je dôležitá. Podlieha náležitým úkonom, s ktorými Vás oboznámia príslušní pracovníci. Sme si vedomí úsilia a času, ktorý každý dobrovoľník strávi touto činnosťou a za to bude náležite odmenený.

 • Aj takéto projekty riešia naši žiaci.

  Autor: Andrej Paták, technické lýceum - informatika

 • Žiaci vykonávajúci odborný výcvik a prax u zamestnávateľov sa tohto vzdelávania zúčastňujú a riadia sa opatreniami zamestnávateľa.

 • V Zmysle rozhodnutia ministra školstva SR číslo: 2020/17294:1-A1810 od pondelka 12.10.2020 opäť prechádzame na dištančnú formu vzdelávania.

  Vyučovanie na našej škole bude prebiehať zatiaľ podľa platného rozvrhu hodín.

  Školský internát i školská jedáleň budú mimo prevádzku.

 • Vyhodnotenie ponúk OVS č. 1/2020 o najvyššie ponúknutú odplatu za odkúpenie hnuteľného majetku na uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Z technických príčin nefunkčnosti emailovej adresy sps@spsmyj.sk, prosíme používať emailovú adresu info@spsmy.tsk.sk

  moodle je takisto dočasne nedostupný

 • 1. Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 € na www.objednaj-preukaz.sk, známka Vám bude doručená domov.

  2. Pošlite SMS (3€) na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze) a následne priložte preukaz k terminálu v škole alebo k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk.

  V prípade, že vo vašom okolí nie je verejný terminál, stačí, ak si priložíte preukaz k terminálu v škole na začiatku nového školského roka.
  S platným preukazom bude môžete okrem iného:
  - využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
  - uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
  - mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk
  - využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: info@spsmy.tsk.sk

Fotogaléria