Navigácia

Hrdina remesla

Utorok 19. 1. 2021

Duálne vzdelávanie

Učebnú zmluvu je možné uzavrieť v odbore 2411 K mechanik nastavovač (s maturitou a výučným listom).

Záujemci o túto perspektívnu formu štúdia, kontaktujte priamo jedného zo zamestnávateľov:

 

Slovarm a.s.

CHIRANA T. Injecta, a.s.

NÁŠ ČASOPIS STROJÁR

Najnovšie číslo nášho časopisu STROJÁR si môžete stiahnuť tu:

casopis_2_20.pdf

Staršie čísla si môžete stiahnuť tu:

1_20_strojar_final.pdf

strojar_2_19_tlac.pdf

Strojar_1_19.pdf

STROJAR_3_18_special

STROJAR_4_18

STROJAR_2_18

STROJAR_1_18

STROJAR3-17

STROJAR2-17

STROJAR1-17

STROJAR3-16

70 rokov SPŠ Myjava

70 rokov histórie SPŠ Myjava približuje publikácia, ktorú si môžete stiahnuť tu:

publikacia70.pdf

Zoznam absolventov, ktorí úspešne ukončili štúdium si môžte stiahnuť tu:

zoznam_absolventov.pdf

Rodičovské združenie pri SPŠ

Ďakujeme rodičovskému združeniu pri SPŠ Myjava za dlhoročnú podporu školy.

V školskom roku 2018/2019 RZ zakúpilo a následne darovalo škole:

Hokejky na floorbal (363,84€)

Výpočtová technika (1307,16€)

Solidcam,školské licencie (1180,80€)

 

V školskom roku 2017/2018 RZ zakúpilo a následne darovalo škole:

indukčný varič pre ŠI (45,00 €)

ochranné siete do telocvične  ( 1 515,94 € )

20 počítačov (3000 €)

21 počítačov (2644 €)

1 diamond lampa (145 €)

1 počítač (234 €)

Úprava priestorov posilňovne (655,19 €)

 

Podrobný rozpis výdavkov a príjmov ZRŠ pri SPŠ Myjava je k nahliadnutiu na sekretariáte.

Projekt

Novinky

 • Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) odštartovala už šiestu sériu projektu Nebuď otrok drog. Jeho cieľom je upozorniť školskú mládež na nebezpečenstvo závislostí a nepriaznivý vplyv návykových látok na život človeka. Jeho súčasťou je aj seriál televíznych relácií, ktorých hosťami budú populárne osobnosti z oblasti umenia, športu a médií.

  Odkazy na jednotlivé relácie:

 • Od školského roka 2021/22 bude možné vzdelávať sa v duálnom systéme u ďalšieho partnera - Semikron Vrbové. Spoločnosť má certifikované odbory mechanik nastavovač, elektrotechnika a mechatronika.

 • Aj takéto projekty riešia naši žiaci.

  Autor: Andrej Paták, technické lýceum - informatika

 • Plánované testovanie žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov na ochorenie COVID 19 sa odkladá.

  Z plánu ministerstva školstva vyberáme:

  Od 18.1.2021 sa môžu otvoriť končiace ročníky stredných škôl za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

  Návrat všetkých žiakov do školy bude možný po pretestovaní od 25.1.2021.

  Z uvedeného vyplýva, že od 11.1.2021 pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania.

 • Žiaci, rodičia, kolegovia,

  v spolupráci s mestom Myjava pripravujeme na všetkých myjavských školách testovanie na ochorenie Covid 19 aj v priestoroch našej školy.

  Drvivá väčšina pedagógov a aj väčšina našich žiakov si uvedomuje, že dištančná forma vzdelávania nemôže v plnej miere nahradiť riadne vyučovanie v škole. Dvojnásobne to platí v prípade praktických cvičení. Preto sa snažime urobiť všetko pre možnosť návratu žiakov do školy.

  V termíne od 8.1.2021 do 10.1.2021 sa preto uskutoční už spomínané testovanie. V našej škole bude prebiehať v priestoroch telocvične - vstup cez spojovaciu chodbu medzi školou a telocvičňou. Na základe výsledkov bude rozhodnuté o možnosti návratu k riadnemu prezenčnému vyučovaniu, pričom by sa do školy mohli vrátiť len žiaci a zamestnanci s negatívnym výsledkom testu. Otestovať sa samozrejme môžete dať aj na inom mieste a taktiež platia výnimky - prekonanie ochorenia Covid 19 v blízkej minulosti.

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava, so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

  Bližšie informácie o prenajímaných priestoroch a podmienkach prenájmu sú v priložených súboroch.

 • I keď v tomto roku bola predvianočná Tesco zbierka v obmedzenom režime, v škole nie sú študenti a priamo zo školy učí len zopár učiteľov, podarilo sa nám vyzbierať nejaké trvanlivé potraviny a výrobky z drogérie. Vy všetci, ktorí ste prispeli, ste pomohli ku krajšiemu prežitiu Vianoc osamelým starkým a deťom v detskom domove. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME !!!

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: info@spsmy.tsk.sk

Fotogaléria