Navigácia

Hrdina remesla

Certifikát

Motivačné štipendium

Od školského roku 2017/18 je možné získať motivačné štipendium od spoločnosti Slovarm, a.s. Stačí ísť študovať pre priemysel potrebné odbory mechanik nastavovač alebo mechanik opravár a kontaktovať spoločnosť Slovarm, a.s. (tel.: 034 621 6555, e-mail:slovarm@slovarm.sk )

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt slovarm

Duálne vzdelávanie

Od školského roku 2017/2018 vstupujeme do systému duálneho vzdelávania. Učebnú zmluvu je možné uzavrieť v odboroch:

2411 K mechanik nastavovač (s maturitou a výučným listom)

2466 H 02 mechanik opravár (s výučným listom)

Záujemci o túto perspektívnu formu štúdia, kontaktujte priamo jedného zo zamestnávateľov:

Ronson Plastics s.r.o.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ronson plastics

ML  Produktion s.r.o.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ml produktion s.r.o

NÁŠ ČASOPIS STROJÁR

Na našej škole vychádza už 32. rok školský časopis Strojár, ktorého najnovšie číslo si môžete stiahnuť tu:

STROJAR2-2017.pdf

Staršie čísla si môžete stiahnuť tu:

STROJÁR1-2017.pdf

STROJÁR3-2016.pdf

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Rodičovské združenie pri SPŠ

Ďakujeme rodičovskému združeniu pri SPŠ Myjava za dlhoročnú podporu školy. V školskom roku 2016/2017 RZ zakúpilo a následne darovalo škole:

27 počítačov (6000 €)

3 spájkovacie stanice (210 €) 

5 futbalových lôpt (57 €)

1 televízor pre ubytovaných v ŠI (349,00 €)

spolufinancovanie projektu Grafické systémy 2016 (2 027,00 €)

4 ks školská stolička  (126,00 €)

18 ks  školský stôl  (1 045,80 €)

2 ks rádio s CD+USB+SD (174 €)

Projekt

Novinky

 • Prihlášky treba zaslať  na adresu školy alebo osobne priniesť na sekretariát školy najneskôr do 14. 6. 2017.

  II. kolo prijímacieho konania sa uskutoční 20.6.2017.

  dodatok_c._1_ku_kriteriam_2017-18.pdf

 • Kritériá prijatia na štúdium v netalentových odboroch si môžete pozrieť tu: 634502.pdf

 • Dňa 4. 5. 2017 sa konala v Bánovciach celodenná súťaž študentov – „ 3D modelovanie v SOLIDWORKS “ , ktorú organizovala spoločnosť SchierTechnik Slovakia s.r.o. v spolupráci s SOŠ strojníckou Bánovce nad Bebravou. Úlohou súťažiacich bolo vymodelovať diel podľa zadaného výkresu. Z našej školy sa súťaže zúčastnili dvaja študenti : Martin Medňanský, Ondrej Košút. Študenti úspešne reprezentovali našu školu a dosiahli veľmi dobré výsledky. Martin Medňanský /4.r – technické lýceum so zameraním na strojárstvo/ obsadil 2. miesto. Ondrej Košút /3.r – strojárstvo/ obsadil 9. miesto. Do súťaže sa zapojilo 31 žiakov zo stredných škôl z celého Slovenska. Na záver by sme chceli obom žiakom pogratulovať k peknému umiestneniu a poďakovať im za reprezentáciu školy.

 • Záujemcovia, ktorí by chceli pred festivalom, počas neho a bezprostredne po ňom brigádovať ako javiskoví technici, sa môžu hlásiť u Ing. Vaňovej na tel. čísle 034/6907 319 alebo mailom na adrese ingrid.vanova@myjava.sk. Okrem javiskových technikov sa na uvedených kontaktných údajoch môžu hlásiť aj tí, ktorí by mali záujem zapojiť sa do festivalu ako tlmočníci - sprievodcovia zahraničných súborov .

 • Logisti,elektrikári, chcete sa zamestnať? Určite navštívte firmu INALFA Krakovany pri Piešťanoch. Študenti 1.A,B absolvovali dňa 3.5.2017 exkurziu v tejto nenápadnej a na prvý pohľad malej firme, ktorá zamestnáva cca 350 zamestnancov. A čo sa v nej vyrába? Strešné okná pre takmer všetky značky osobných i nákladných áut. Po krátkom privítaní si študenti pozreli  prezentáciu o tejto holandskej firme. Pracovníci manažmentu odpovedali i na otázky študentov. Potom nasledovala prehliadka výrobných hál. Po odbornej exkurzii nasledoval výlet do Bratislavy. Napriek daždivému počasiu počas návratu boli žiaci spokojní a  príjemne unavení

 • Zistite, ako na tom ste v oblasti IT.

  www.itfitnesstest.sk
   

 • Naša škola sa vďaka podpore zamestnávateľov nášho regiónu účastní pretekov vodíkových áut, ktoré organizuje SEA, agentúra pre vedu a vzdelávanie,viac na http://www.avv.sk/h2ac/.

  Týmto sa chceme poďakovať spoločnostiam SLOVARM, RonsonPlastics, ML Production, Autoškola A+K a Sherdel za ich podporu.

  Študenti J.Bachorík, O.Košut a S.Pavlus usilovne na projekte pracujú, tu je malá ukážka

 • I najväčší oceán tvoria drobné kvapky vody. Sila nezištnej pomoci sa tiež znásobí, ak sa spoja tí, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí podrobených ťažkej skúške, zákernej chorobe. Svojou troškou sme chceli prispieť i my, a preto sme sa opäť zapojili do zbierky organizovanej Ligou proti rakovine na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Traja dobrovoľníci z 3.C triedy – Viktória, Roman a Adrián 7. apríla 2017 oslovovali nás, študentov, profesorov, ostatných zamestnancov školy, ale i ľudí v uliciach Myjavy s prosbou o finančný príspevok. Každému venovali žltý narcis, kvet symbolizujúci jar a nádej. Jeho pripnutím na oblečenie sme chceli vyjadriť solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. V uplynulom roku sa v rámci Dňa narcisov podarilo dobrovoľníkom spolu vyzbierať až 991 479,25 €. Využili sa napríklad na relaxačné a rekondičné pobyty pre pacientov, psychologické poradenstvo, finančnú podporu rodín v núdzi, ale i na podporu výskumných a klinických projektov v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby rakoviny. Na záver už len poďakovanie – dobrovoľníkom i všetkým, ktorí do zbierky prispeli. I vďaka vám má Deň narcisov veľkú silu a naozaj reálne pomáha.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria