Navigácia

 • Deň otvorených dverí

 • Kto je nalepší v streľbe šestiek a trojok

 • Hľadáme najlepšiu basketbalovú triedu!

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

 • Ktorá trieda najlepšie strieľa „šesťky“?

 • Ste dobrí v hádzaní trojok?

 • it akadémia partner

 • Oznam

 • Projekt

 • Ďalší krok k Industry 4.0

  Vďaka veľkej podpore od spoločnosti Thermoplastik Poriadie sa naši žiaci budú pripravovať na novej učebnej pomôcke - robotickom ramene KUKA.

 • ZRŠ

  Dňa 27.9. 2019 bola radou rodičov odsúhlasená výška príspevku ZRŠ v sume 15 € na žiaka školy a 17,5 € na žiaka školy ubytovaného v školskom internáte. Platbu prosím poukážte na

  č.ú. : SK50 0900 0000 0000 3723 1486

  v.s. : 2019

  správa pre príjmateľa : meno, priezvisko, trieda

 • Oznam

  Dňa 04.10.2019 sa triedy 2.C/MN, 3.A/ STR,MECH zúčastnia 26.ročníka prehliadky automobilového priemyslu "AUTOSALÓN NITRA 2019". Odchod od budovy školy o 8:00 hod., predpokladaný návrat do 15:00 hod.Pedagogický dozor PhDr.Maliaik, Mgr.Maliariková, Ing.Podmajerská

 • Deň otvorených dverí na úrade TSK (nie na SPŠ)

  Záujemci o podujatie si môžu prísť vyzdvihnúť cestovný lístok na sekretariát.

 • Rodičovské združenie

  Triedne rodičovské združenie na Strednej priemyselnej škole Myjava sa uskutoční dňa 27.9.2019 (piatok) o 15,30 hod. Informácie na Školskom internáte pri SPŠ Myjava sa podávajú od 13,00 hod

 • Vzdelávacie krúžky

  V prílohe sa nachádza zoznam krúžkov

  vzdelavacie_kruzky_2019-2020.doc

 • Oznam

  Dňa 10.9.2019 triedy III.B a III.C navštívia jaskyňu Driny a keltské hradisko Molpír pri Smoleniciach.

  Vedúci akcie: PhDr. Maliarik

  Pedagogický dozor: Ing. Mgr. Palková, Bc. Filanová
  Odchod autobusu je o 8.15 hod. od budovy SPŠ Myjava.
  Predpokladaný príchod 14.00 – 15.00 hod.

 • ISIC karty - predĺženie zľavy na dopravu

  Postup pri predĺžení platnosti preukazu v doprave je popísaný na stránke poskytovateľa služieb:

 • úradné hodiny počas prázdnin

  Počas letných prázdnin budú úradné hodiny denne od 8,00 hod. do 11,00 hod.


  rozpis služieb v prílohe

  rozpis_sluzieb_2019.doc


 • Myslíme aj na druhých

  Rady darcov krvi najnovšie rozšírili hrdinovia Denisa (na foto vpravo) a Andrej (na foto vľavo). Sme na nich hrdí a veríme, že darcovstvu zostanú verní.

  Našlo sa i viacero odvážnych slečien, tie však v daný deň nesplnili prísne kritériá výberu pre dobrovoľné darovanie krvi.

  Nech vás to neodradí a nabudúce ste spolu s ďalšími spolužiakmi vítaní na HTO NsP Myjava.

 • oznam

  Vrámci Participatívneho rozpočtu TSK budeme od septembra realizovať dva menšie projektíky na školskom internáte a jeden v škole.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria