Navigácia

 • Rodičovské združenie

  V piatok sa konalo na našej SPŠ Myjava rodičovské združenie.

   

  Okrem hodnotenia prospechu a správania študentov za I.štvrťrok bola v programe aj prezentácia partnerských firiem a konzultácia ohľadom duálneho vzdelávania.

  Preventívno-bezpečnostný program a nástrahy dnešnej doby, ktoré sa nevyhýbajú ani mladým ľuďom, odprezentovali pracovníčky Centra pedagogickej psychologickej poradne a prevencie z Myjavy.

   

  Teším ma, že rodičia svojou početnou účasťou prejavili záujem o prostredie v akom sa ich deti vzdelávajú.

   

  ďalšie fotky na: https://eu.zonerama.com/myjavskapriemyslovka/Album/9221305

 • Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2023/2024

  Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2023/2024

 • Rodičovské združenie na SPŠ Myjava

  Vážení rodičia, dňa 2. decembra 2022 (piatok) o 16.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie v budove školy. Vaša účasť  je nutná.

  V rámci rodičovského združenia bude predstavené nové  vedenie školy.
  Zároveň budú prítomní i zástupcovia spolupracujúcich firiem pre duálne vzdelávanie a odbornú prax  s našou školou a zástupcovia z Centra pedagogicko-psychologickej poradne na Myjave.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.
  Mgr. Jaroslav Foltín, riaditeľ školy 

 • Best in English

  Po deviatej, 30. novembra 2022, začína našich 21 študentov medzinárodnú súťaž v angličtine.

  Prebieha online, v mnohých štátoch, v rovnaký deň a v rovnakom čase.

  Okrem gramatických testov sa študenti „pasujú“ s čítaním a s audio/videom. Do 60 minút musia poslať odpovede a ihneď dostanú úspešnosť vyjadrenú v percentách.

  A ako sme obstáli tento rok?

  Naši najlepší sú Matúš Mihaljevič IV.B – 84%, Simonka Bellayová III.A – 82%, Marek Hudeček III.A – 77%, Andrej Duga III.A – 72%, David Bujzaš IV.B – 71%.

  Congratulations!

  Nie je dôležité, kto je najlepší.

  Plusom je, že sa môžete porovnať v rámci školy, porovnať s ostatnými školami a krajinami.

  Angličtina pôjde s Vami celý ďalší život, takže si s ňou zažite veľa skvelých zážitkov!

 • Klíma v triede

  Dňa 29.11. bol pre triedy prvého ročníka zrealizovaný preventívny program Klíma v triede. Program sa uskutočnil v spolupráci s CPPP a P pod vedením pani psychologičky Jany Jarabicovej

 • Poďakovanie

  Poďakovanie Danielovi Jankovýchovi, žiakovi 3. ročníka študijného odboru mechanik nastavovač za účasť  v krajskom kole súťaže Zenit v strojárstve a umiestnenie sa na 4. mieste v kategórii strojové obrábanie.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 25.11.2022 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

  Ako tradične, aj súčasný 33. ročník, sa tešil početnej účasti študentov.

  Z 20 študentov 1.- 4. ročníka najviac bodov získal, a teda aj víťazom súťaže sa stal David Bujzaš (4.B TL). Na 2.mieste sa umiestnila Simona Bellayová (3.B TL) a 3. miesto obsadil Matúš Mihaljevič ( 4.B TL).

  David Bujzaš nás bude reprezentovať v okresnom kole.

  Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa na budúci ročník.

 • SPŠ vs GYMY - video

 • Súboj škol - videoupútavky

 • Súboj stredných škôl

  Dňa 24.11.2022 sa v Dome kultúry v Myjave pri príležitosti Dňa študenstva uskutočnil 3. ročník súboja myjavských stredných škôl - našej myjavskej priemyslovky a gymnázia.

  Z každej školy súťažili 4 študenti v rôznych kategóriách - vodomosti, zručnosti a šport. Program spestrili svojimi kultúrnymi vystúpeniami študenti z oboch škôl - hra na hudobné nástroje, tanec, spev a parkur.

  V súťaži tento rok bolo napokon úspešnejšie Gymnázium Myjava.

  Na konci podujatia predstúpili so svojimi príhovormi primátor Myjavy Ľubomír Halabrín, organizátor - riaditeľ CVČ Myjava Mgr. Mário Duga, riaditeľka gymnázia Ing. Alena Havlíková a zástupkyňa SPŠ Ing. Martina Malková.

  Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní a finančnej podpore podujatia, ako aj všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili.

  Ďalšie fotky nájdete na adrese: https://eu.zonerama.com/myjavskapriemyslovka/Album/9189457

 • Prezentácia stredných škôl v Senici

  Dnes prezentujeme našu SPŠ Myjava na prezentácii stredných škôl v Senici.

  Popri širokej verejnosti sa tohto podujatia zúčastnili aj vedúci zamestnanci Úradu práce z Nového Mesta nad Váhom

 • Zenit v strojárstve

  Dňa 23.11.2022 sa žiak našej školy Daniel Jankových, odboru mechanik-nastavovač, zúčastnil krajského kola súťaže Zenit v  strojárstve.

  Obsadil 4. miesto v kategórii strojové obrábanie.

 • Nová výdajňa stravy v príprave

  Milí žiaci,dávame vám do pozornosti, že od budúceho šk. roka (september 2023) pripravujeme pre vás stravovanie – obedy v priestoroch našej budovy školy. Určite vám v týchto priestoroch bude dobre chutiť.

 • Deň bez batohu!

  Deň bez batohu bol na jednotku aj vďaka vám! Batohy veľa z vás nechalo doma a priniesli ste si školské pomôcky v rôznych nádobách.Ďakujeme za účasť a spestrenie dnešného dňa.

 • Deň bez batohu!!!

  Dobrý deň!

  Pokračujeme v projekte Hrdá škola.

  Využite šancu do 13.11. 2022 zaobstarať si svoju jedinečnú kolekciu oblečenia s logom školy v eshope https://www.kraloveskoly.cz/spsmyj/.

  Zároveň Vás pozývam prejaviť svoju kreativitu a priniesť si školské pomôcky 23.11.2022 v bláznivej "nádobe".

  Tento deň je "Deň bez batohu". Platí ako pre žiakov, tak aj pre zamestnancov školy.

  Tešíme sa na Vaše nápady.

  S prianím pekného dňa

  Ing. Marta Škarítková, výchovný poradca

 • Die Olympiade in Deutsch ist wieder da!

  Mesiac november je už tradične mesiacom cudzojazyčných olympiád aj na SPŠ Myjava. 21.11.sa konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka po 2 rokoch opäť v prezenčnej forme, do ktorého sa zapojilo 7 najlepších nemčinárov-žiakov 1.- 4. ročníka .Po absolvovaní písomnej a ústnej časti prvé 3 miesta obsadili:

  1. Lucia Fridrišková-3.B TL

  2. Dominik Pavlovský - 4.A MEC

  3. Adam Šebesta - 1:A MEC

  Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách olympiády!

   

 • Deň otvorených dverí v Myjavskej televízií

  Deň otvorených dverí v Myjavskej televízii

 • Deň otvorených dverí

  V rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa na SPŠ Myjava konal dňa 16 11. 2022 sa žiaci deviatych ročníkov základných škôl a ich rodinní zástupcovia dozvedeli viac o jednotlivých študijných a učebných odboroch, ktoré môžu na uvedenej strednej škole študovať v budúcom školskom roku, o možnosti duálneho vzdelávania, či prezrieť si materiálno-technické vybavenie školy. Pedagógovia odpovedali aj na otázky rodičov a žiakov o plánovaných bonusoch na stravovanie, dopravu, ubytovanie či príspevok za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky.

  Okrem zamestnancov boli na Dni otvorených dverí prítomní nielen zástupcovia firiem, ktoré poskytujú duálne vzdelávanie či odbornú prax študentom myjavskej priemyslovky, ale aj predstavitelia spoločností, ktoré finančne podporujú činnosť školy.

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 16. novembra 2022 sa na našej škole SPŠ Myjava uskutočnil deň otvorených dverí, na ktorom sa prezentovalo aj niekoľko partnerských firiem. Medzi nimi bola aj nemecká automobilka Porsche Werkzeugbau - Centrum automatizácie a robotiky Horná Streda, s ktorou chystá budúci týždeň naša škola podpis memoranda o vzájomnej spolupráci.

  Firma spolu s našimi študentami - dualistami - Werkstudent Porsche - prezentovali náš spoločný projekt.

  Ďakujeme všetkým firmám a návštevníkom za účasť.

 • Pozvánka na DOD 2022!

  16. 11. 2022
strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria