Navigácia

 • NEBUĎ OTROK DROG

  Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) odštartovala už šiestu sériu projektu Nebuď otrok drog. Jeho cieľom je upozorniť školskú mládež na nebezpečenstvo závislostí a nepriaznivý vplyv návykových látok na život človeka. Jeho súčasťou je aj seriál televíznych relácií, ktorých hosťami budú populárne osobnosti z oblasti umenia, športu a médií.

  Odkazy na jednotlivé relácie:

  Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR, v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020.

 • Nový partner pre duálne vzdelávanie

  Od školského roka 2021/22 bude možné vzdelávať sa v duálnom systéme u ďalšieho partnera - Semikron Vrbové. Spoločnosť má certifikované odbory mechanik nastavovač, elektrotechnika a mechatronika.  

 • Prezentačné video

  Aj takéto projekty riešia naši žiaci. 

  Autor: Andrej Paták, technické lýceum - informatika

 • Návrat do škôl sa odkladá

  Plánované testovanie žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov na ochorenie COVID 19 sa odkladá.

  Z plánu ministerstva školstva vyberáme:

  Od 18.1.2021 sa môžu otvoriť končiace ročníky stredných škôl za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

  Návrat všetkých žiakov do školy bude možný po pretestovaní od 25.1.2021.

  Z uvedeného vyplýva, že od 11.1.2021 pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania.

 • Návrat do škôl

  Žiaci, rodičia, kolegovia,

  v spolupráci s mestom Myjava pripravujeme na všetkých myjavských školách testovanie na ochorenie Covid 19 aj v priestoroch našej školy.

  Drvivá väčšina pedagógov a aj väčšina našich žiakov si uvedomuje, že dištančná forma vzdelávania nemôže v plnej miere nahradiť riadne vyučovanie v škole. Dvojnásobne to platí v prípade praktických cvičení.  Preto sa snažime urobiť všetko pre možnosť návratu žiakov do školy.

  V termíne od 8.1.2021 do 10.1.2021 sa preto uskutoční už spomínané testovanie. V našej škole bude prebiehať v priestoroch telocvične - vstup cez spojovaciu chodbu medzi školou a telocvičňou. Na základe výsledkov bude rozhodnuté o možnosti návratu k riadnemu prezenčnému vyučovaniu, pričom by sa do školy mohli vrátiť len žiaci a zamestnanci s negatívnym výsledkom testu. Otestovať sa samozrejme môžete dať aj na inom mieste a taktiež platia výnimky - prekonanie ochorenia Covid 19 v blízkej minulosti.

  Harmonogram testovania:

  piatok 8.1.     od 10.00 do 16.00 hod.,

  sobota 9.1.    od 10.00 do 16.00 hod.,

  nedeľa 10.1.  od   8.00 do 14.00 hod.

 • Šťastné a veselé

 • Zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SPŠ Myjava

  Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava, so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

  Bližšie informácie o prenajímaných priestoroch a podmienkach prenájmu sú v priložených súboroch.

 • TESCO ZBIERKA

  I keď v tomto roku bola predvianočná Tesco zbierka v obmedzenom režime, v škole nie sú študenti a priamo zo školy učí len zopár učiteľov, podarilo sa nám vyzbierať nejaké trvanlivé potraviny a výrobky z drogérie. Vy všetci, ktorí ste prispeli, ste pomohli ku krajšiemu prežitiu Vianoc osamelým starkým a deťom v detskom domove. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME !!!

 • Rozhoduj o Európe - Staň sa na deň tvorcom európskej politiky

  Chceš sa dozvedieť viac (nielen) o európskej politike? Chceš si vyskúšať, aké to je zastupovať štát na pôde Rady EÚ ? Chceš, aby bolo tvoj hlas v Európe počuť?To všetko Ti ponúka nový ročník projektu „Rozhoduj o Európe - Staň sa na deň tvorcom európskej politiky!Prihlás sa na seminár určený pre žiakov stredných škôl z Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja a získaj hodnotné ceny alebo postup na päťdňové modelované zasadanie inštitúcií EÚ

  všetky podrobné informácie: https://www.facebook.com/events/617297258963757/

 • časopis Kam po strednej

 • Ponuka na FRI UNIZA – online DOD, online škola 3D tlače

  Radi by sme pozvali Vašich žiakov 3. a 4. ročníkov na náš ONLINE Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 11. novembra od 09:00 h. do 21:00 h. Odpovedať na otázky budú naši študenti, doktorandi, absolventi, garanti, ale aj samotný pán dekan fakulty. Viac informácií nájdu žiaci na našej webovej stránke:

  https://www.fri.uniza.sk/aktuality/online-den-otvorenych-dveri-fri-uniza-uz-11-novembra-2020

  Rovnako sme pre Vašich žiakov 3. a 4. ročníkov pripravili ONLINE školu 3D tlače, ktorá sa uskutoční od 7. do 11. decembra. Žiakov naučíme základy modelovania a 3D tlače. Navrhnú si a vytlačia svoj vlastný projekt. Viac informácií nájdu žiaci na našej webovej stránke:

  https://www.fri.uniza.sk/aktuality/online-skola-3d-tlace-2020-registracia-pre-stredoskolakov-spustena

  Termín prihlásenia na ONLINE školu 3D tlače je do 30. novembra a počet miest je limitovaný

 • Nové vyhlásenia predkladané pri vstupe do školy

  Každý zamestnanec a návštevník školy je povinný predložiť:

  - vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti,

  - potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo

  - doklad preukazujúci, že sa na naňho vzťahuje výnimka.

 • Odborný výcvik a prax

  Žiaci vykonávajúci odborný výcvik a prax u zamestnávateľov sa tohto vzdelávania zúčastňujú a riadia sa opatreniami zamestnávateľa.

 • Stredné školy sa opäť zatvárajú

  V Zmysle rozhodnutia ministra školstva SR číslo: 2020/17294:1-A1810 od pondelka 12.10.2020 opäť prechádzame na dištančnú formu vzdelávania.

  Vyučovanie na našej škole bude prebiehať zatiaľ podľa platného rozvrhu hodín.

  Školský internát i školská jedáleň budú mimo prevádzku.

 • Vyhodnotenie OVS

  Vyhodnotenie ponúk OVS č. 1/2020 o najvyššie ponúknutú odplatu za odkúpenie hnuteľného majetku na uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Upozornenie

  Z technických príčin nefunkčnosti emailovej adresy sps@spsmyj.sk, prosíme používať emailovú adresu info@spsmy.tsk.sk

  moodle je takisto dočasne nedostupný

 • ISIC - obnovenie platnosti preukazu

  1. Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 € na www.objednaj-preukaz.sk, známka Vám bude doručená domov.

  2. Pošlite SMS (3€) na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze) a následne priložte preukaz k terminálu v škole alebo k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk.

  V prípade, že vo vašom okolí nie je verejný terminál, stačí, ak si priložíte preukaz k terminálu v škole na začiatku nového školského roka.
  S platným preukazom bude môžete okrem iného:
  - využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
  - uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
  - mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk
  - využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz

 • Reprezentácia školy

  Gratulujeme našim už takmer bývalým žiakom Michalovi Lachnitovi a Petrovi Zákopčanovi k zisku 3. miesta na celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti (po 1. mieste v krajskom kole) v odbore strojárstvo, hutníctvo, doprava.

  Súťaže sa zúčastnili s prácou Ťahová a tlaková skúška 3D výtlačkov. Využili pri nej nové vybavenie školských laboratórií profesionálnym skúšobným strojom H50KL a 3D tlačiareň.

 • Pomoc nemocnici

  Ako sme vás informovali už 2. apríla, po dlhom zháňaní informácií a materiálu, sa nám podarilo odovzdať 20 ochranných štítov nemocnici v Myjave.

  Dnes, t.j. 15. apríla, pribudlo ďalších 40.

  Vďaka za podporu patrí firmám MIHO za penové tesnenie, JVD papier za fólie a UNITEX za poskytnutie posledných skladových zásob gumičky.

  Využili sme pri tom vybavenie získané z projektu podporeného TSK v roku 2018 - StartLab.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: info@spsmy.tsk.sk

Fotogaléria