Navigácia

 • Olympiáda nemeckého jazyka

  Školské kolo olympiády nemeckého jazyka sa uskutočnilo na pôde SPŠ Myjava dňa 12.12.2018. Zapojilo sa do neho 8 žiakov z 1.- 4.ročníka. Prvé tri miesta obsadili títo žiaci:

   1. miesto - Lucia Šellengová, 4.C - TL

   2. miesto - Kristián Rýzek, 4.A - MEC

   3. miesto - Nina Bukovská, 3.B - TL

    Všetkým účastníkom olympiády prajeme, aby si zachovali pozitívny vzťah k nemeckému jazyku a úspešne reprezentovali školu v ďalších kolách súťaže.

 • možnosť vyhrať s ISIC kartou

 • Simulácia prevrátenia auta a študentská formula

  Štvrtok. 15. november 2018. Už cestou do školy som si pred budovou SPŠ všimol vozidlo s nápisom SIMULÁCIA PREVRÁTENIA AUTA. Onedlho na školskom parkovisku zastali dve biele dodávky. „Niečo sa u nás v škole chystá,“ pomyslel som si. Moje tušenie nesklamalo. Zavítala k nám ŠTUDENTSKÁ FORMULA. A nielen to. Boli sme jednou zo šiestich vybraných stredných škôl na Slovensku, ktoré navštívili zástupcovia Strojníckej fakulty (StF) Slovenskej technickej univerzity BA, aby predstavili atraktívnosť štúdia technického zamerania, jeho možnosti a perspektívy prostredníctvom vlastnoručne zostrojených pretekárskych automobilov i ďalších
  sprievodných akcií. Najskôr sme si na vlastnej koži mohli vyskúšať pocit pri prevrátení auta v 40-kilometrovej rýchlosti. Potom už prišli na rad hlavné „hviezdy“ stretnutia – formule, ktoré zostrojili študenti StF. Ďalšia časť programu už bola určená len pre projekty týkajúce sa formúl – Formula SAE,Formula SAE Elektric a vozidlo Shell Eco-marathon. Záverečná časť podujatia bola zameraná zábavne a súťažne. Rozdelili sme sa do 4-členných tímov a najskôr sme sa popasovali s 10 otázkami pripraveného testu. Vzápätí sme súťažili s autíčkom na vodíkový pohon.Výsledné časy jednotlivých členov tímu sa spočítali. Posledná časť súťaže bola orientovaná na postreh.

 • Platba príspevku na Rodičovské združenie

  Od školského roka 2018/2019 prosíme poukazovať platby príspevku RZ v odsúhlasenej výške:

  15,00 € - 1 študent, alebo

  17,50 € - 1 študent bývajúci v Školskom internáte pri SPŠ Myjava

  na účet v tvare IBAN:   SK50 0900 0000 0000 3723 1486
  pod variabilným symbolom: 2018

  Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko študenta a triedu.

 • BEST IN ENGLISH

  V piatok 30. novembra si 37 študentov, zo všetkých ročníkov, zasúťažilo v anglickom
  jazyku. Táto súťaž sa koná v rovnakom čase vo viac ako 50 krajinách. Počas 60 minút si
  preverili svoje vedomosti v gramatike, čítaní a počúvaní. A ako dopadli?
  1. miesto Paľo Sloboda I.B 81,1 %
  2. miesto Jakub Mikolášek IV.C 75,8 %
  3. miesto David Kochan III.C 72,1 %


  Blahoželáme a prajeme veľa elánu a chuti pri štúdiu angličtiny!!!

 • OLYMPIÁDA ZO SJL

  Svoje vedomosti a zručnosti z materinského jazyka sme si 28. novembra 2018 overili v školskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažili sme v dvoch kategóriách: 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník. Porota zložená z našich slovenčinárov – Mgr.  Maliarikovej a PhDr. Maliarika vyhlásila nasledovné výsledky:

  1. kategória - 1. a 2. ročník:

  1. miesto Bordáč Erik II.A                                                          

  2. – 3. miesto  Paracka Patrik II.A

  2. - 3. miesto  Slezák Jakub II.B

  2. kategória – 3. a 4. ročník:

  1. miesto Dzuro Tomáš IV.A                                                       

  2. miesto  Harnoš Juraj IV.A                                                        

  3. miesto  Jakubec Pavol IV.A

                   Bachorík Ján IV.C

                   Halabrínová Miroslava IV.B

  Blahoželáme a víťazom budeme držať palce v krajskom kole.

 • Zber uzáverov pre Tobiaska

  Vo štvrtok, 8.11.2018, sme po prvýkrát vážili uzávery z PET fliaš, ktoré zberáme pre malého Tobiaska. Táto aktivita je pokračovaním ekoprojektu „Nie je nám to jedno!“. Triedy súťažia medzi sebou a v prvom, premiérovom kole si najlepšie počínali študenti II.A triedy, takmer 5 kilogramov uzáverov, na 2. mieste skončila I.B, takmer 3 kilogramy a tretia bola I.A, niečo cez 1 kilogram. Víťazom srdečne blahoželáme!!!Všetci spoločne sme nazberali 11 kilogramov uzáverov, a tak si zaželajme do druhého váženia ďalšie „uzáverové kilá“ !!!

 • Fotosúťaž - vyhodnotenie

 • Súťaž nanovylevel.sk

  Naša škola sa zapojila do súťaže na nový level, kde sa súťaží o 1 x najmodernejšiu počítačovú učebňu s revolučným interaktívnym riešením, tlačiarňami, vizualizérom a všetkým čo k tomu patrí, spolu v hodnote až 7 000 €. Každý, kto sa zapojí do hlasovania je automaticky zaradený do súťaže o vecné ceny ako napríklad hráčsky PC, notebook, smartfón, elektrickú kolobežku, tlačiareň a ďalších 100 skvelých cien.

  Tak Vás všetkých prosíme, zahlasujte za našu školu a to na adrese https://nanovylevel.sk/

  Poproste rodičov, súrodencov, známych, aby tiež zahlasovali.

  Ďakujeme

 • Čo sa deje so separovaným odpadom?

  To sa všetci učitelia a študenti našej školy dozvedajú minulý utorok na Zbernom dvore firmy Brantner na Myjave. Vidíme rôzne druhy papiera, plastov, kovov, chladničiek, žiaroviek a iných separovaných materiálov a dozvedáme sa ako sa spracováva a recykluje. Zaujímavá je kompostáreň, ktorá využíva biologický odpad na výrobu štiepky, môžeme ju vidieť na záhonoch v meste. V budúcnosti si kompost budú môcť ľudia zakúpiť a použiť vo svojich záhradkách. Veru, separujme všetci, pretože si šetríme naše vlastné prostredie!!!

 • Fotosúťaž a pátranie

 • Poďakovanie

 • Úspešný piatok pre priemyslovku!

  V piatok 27.4.2018 sa žiakom SPŠ Myjava podarilo získať ceny v Nitre i Trnave.

  V Nitre sa prezentovali naši konštruktéri - Ondrej Košút (IV.A) so svoju 3D tlačiarňou, Miroslav Kozaný (II.B) a Juraj Zuzčák (III.B) s chladničkou na solárny pohon a H2AC tím zastupoval Ján Bachorík (III.C).

  V Trnave sa medzi 5 najlepších prác zo Slovenska prebojovali Kristián Klofáč (IV.A) a Frederik Krištof (IV.A) s triedičkou výrobkov ovládanou pomocou PLC s vizualizáciou na HMI.

  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 • Gratulujeme našim reprezentantom!

  Nášmu tímu konštruktérov v zložení Ondrej Košút (IV.A), Ján Bachorík (III.C), Matúš Majtán (III.A) a Denis Hutyra (III.A) sa podarilo získať 3. miesto v tohtoročnej edícii súťaže H2AC. Okrem umiestnenia získali ceny za inovácie - najlepšia konštrukcia a energiu - najnižšia spotreba.

 • Enersol 2018

 • Príprava študentov v laboratoriu STU MTF Trnava

  Študenti 4.A odbor mechatronik  Toman a Krištof, sa dňa 6.3.2018 zúčastnili prípravy na celoslovenskú súťaž mechatronikov. Týmto by sme radi poďakovali vedeniu STU MTF prof. Ing. Pavlovi Tanuškovi, PhD za poskytnutie a umožnenie prípravy v laboratóriu automatizácie Materiálovotechnologickej fakulty.

 • Školské kolo SOČ

  Dňa 16.02.2018 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnostižiakov SPŠ Myjava, ktorého sa zúčastnilo 38 žiakov. Do obvodného kola, ktorésa uskutoční dňa 23.03.2018 v Novom Meste nad Váhom postúpili žiaci. F. Krištof (MECH), L. Feriancová (LOG), D.Kopinec (TL), O.Košút (STR), I. Mišíková (LOG), R.Pribiš (TL), M.Toman (MECH). Držíme palce pri úspešnom reprezentovaní školy.

 • projekt „EDUCATE Slovakia“

  V období od 12. februára 2018 do 16. februára 2018 sa na našej škole v spolupráci s agentúrou AIESEC in Trnava uskutočnilo vzdelávanie za účelom vedenia interaktívnych prednášok zameranýchna zlepšenie medzi-kultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a napodporu ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávania v anglickom jazyku.Agentúra AIESEC in Trnava zabezpečila jednu dvojicu lektoriek z Južnej Kórei a Indonézie. Hodnotenia žiakov k uvedeného vzdelávaniu malo veľmi pozitívu odozvu, kde najmä vyzdvihli spôsob komunikácie s lektorkami s veľmi dobrou úrovňou angličtiny, ďalej kladne hodnotili zaujímavé aktivity, témy a získané nové poznatky o krajinách.

 • 3D modelovanie v SOLIDWORKS

  Dňa 14. 2. 2018 sa konala v Bánovciach nad Bebravou celoslovenská súťaž študentov – „3D modelovanie v SOLIDWORKS“, ktorú organizovala spoločnosť Schier Technik Slovakia s.r.o. v spolupráci s SOŠ strojníckou Bánovce nad Bebravou.

  Úlohou súťažiacich bolo vymodelovať diel podľa zadaného výkresu v požadovanej kvalite a stanovenom čase.

  Za SPŠ Myjava  sa súťaže zúčastnili traja študenti : Ondrej Košút, Miroslav Toman, Frederik Krištof.

  Víťazstvo získal žiak z Nitry, striebornú pozíciu vybojoval Ondrej Košút, žiak Strednej priemyselnej školy v Myjave a tretie miesto žiak zo Žiaru nad Hronom.

  Do súťaže sa zapojilo 32 žiakov z 12 stredných  škôl  z celého Slovenska.

  Na záver by sme chceli našim žiakom  poďakovať za výbornú reprezentáciu školy a Ondrejovi Košútovi pogratulovať k výbornému umiestneniu.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria