Navigácia

 • Platba príspevku do RZ

  Platba príspevku do RZ pri SPŠ Myjava pre školský rok 2021/2022

   SUMA:

  • 15,00 € na žiaka školy alebo
  • 17,50 € na žiaka školy ubytovaného v školskom internáte.

   

  ČÍSLO ÚČTU: SK50 0900 0000 0000 3723 1486

   

  ÚDAJE K PLATBE:

  • variabilný symbol: 2021
  • konštantný symbol: 0308
  • poznámka/text pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka a trieda (napr.: Janko Hraško, II.A)

  Bez uvedenia poznámky/textu pre príjemcu nebudeme vedieť identifikovať, za koho bola úhrada uskutočnená!

 • Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov

  Predmet nájmu na základe súťaže:
  Výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov o celkovej výmere 10,5 m2 (miestnosť č. 204 na prízemí).

  Všetky potrebné informácie sú v priloženom súbore.

 • Vyhodnotenie OVS č.1/2021

  V priloženom súbore sa nachádza kompletné vyhodnotenie OVS na odpredaj  

  V priloženom súbore sa nachádza vyhodnotenie OVS č.1/2021

 • Zoznam krúžkov

  V priloženom dokumente je zoznam vzdelávacích krúžkov

  vzdelavacie_kruzky_2021-2022.doc

 • Obchodná verejná súťaž - predaj obrábacích strojov

  Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje

  obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) č. 1/2021

  podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na odkúpenie ponúkaného hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy.


  Viac informácií v prílohe.

 • Úradné hodiny počas prázdnin

  Počas mesiacov júl a august je zabezpečená služba na sekretariáte každý pracovný deň od 8.00 do 11.00 hod.

   

 • 1.ročník Memoriálu Niny Bukovskej v streetballe a volejbale

  Po nekonečných mesiacoch on-line učenia sa sme si konečne zašportovali. Každá trieda postavila streetbalový alebo volejbalový team, takže sme si to užili na parádu! Nové koše pri intráku, i palubovka telocvične boli svedkami skvelých športových výkonov, maximálneho nasadenia a zápolenia ako na olympiáde. Víťazi v streetballe – 3.A a vo volejbale – 1.A, ako aj ich fináloví súperi boli odmenení sladkými odmenami, a každý súťažiaci si pochutnal na sladkej Fidorke, ceny venoval riaditeľ školy Ing. Andrej Duga. Vďaka aj divákom za skvelé povzbudzovanie J Tešíme sa na ďalšie skoré športové súboje!!! A všetci si užite krásne dvojmesačné prázdniny!!!

 • ZÁMER priameho nájmu majetku

   Bližšie informácie o možnosti nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe  Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava je v priložených súboroch.

 • 2. kolo prijímacích skúšok

  SPŠ Myjava oznamuje záujemcom o štúdium, že bude organizovať i 2. kolo prijímacích skúšok. Prihlášky sa podávajú rovnako ako pre 1. kolo prostredníctvom vašej základnej školy.

 • ZNOVUOTVORENIE

  Na základe rozhodnutia ministra školstva sa od pondelka 17.5.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie aj na stredných školách.

  Zároveň bude opäť otvorený aj školský internát a samozrejme i školská jedáleň.

 • Výsledky prijímacích skúšok z 10.5.2021

  Milí uchádzači o štúdium. S potešením vám oznamujeme, že ste aj dnes testy zvládli úspešne. Podrobnejšie výsledky sú v priloženom súbore. 

 • Výsledky prijímacích skúšok z 3.5.2021

  Milí uchádzači o štúdium. S potešením vám oznamujeme, že ste dnes testy zvládli úspešne. Podrobnejšie výsledky sú v priloženom súbore. 

 • Pripravte sa na prijímačky

  Milí naši uchádzači o štúdium!

  Vzhľadom na aktuálne platné rozhodnutia vám ponúkame možnosť, vyskúšať si v pohodlí domova, otestovať sa z úloh prijímacích skúšok.

 • .

 • Úspech na krajskom kole SOČ

  Erik Bordáč, náš žiak odboru mechatronika, získal v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti 1. miesto v kategórii informatika so svojou prácou na tému neurónových sietí. Erikovi gratulujeme a prajeme úspešnú obhajobu práce na celoslovenskom kole súťaže.

 • Maturanti idú opäť do školy

  RÚVZ Trenčín rozhodol o opätovnom návrate žiakov maturitného ročníka do školy. Kolektív SPŠ Myjava sa na vás od stredy 7.4.2021 už teší.

 • Kritériá prijímania žiakov pre šk. rok 2021/2022

  V priloženom súbore sa nachádzajú kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka štúdia v školskom roku 2021/2022.

 • Prezentačné videá školy

 • Ponuka brigády

  Spoločnosť GUMOTEX Automotive Myjava ponúka prácu pre študentov - jednoduché pomocné práce vo výrobe na obdobie cca 4 týždňov v dvojzmennej prevádzke (6:30 do 22:30).

  Ponúkaná mzda je 3,819 EUR/hod brutto, nástup možný ihneď.

  Prihlásiť sa môžu žiaci s ukončenou povinnou školskou dochádzkou (od 2. ročníka).

  V prípade záujmu kontaktujte pani Šutovskú na tel. čísle 034/6999 306.

 • NEBUĎ OTROK DROG

  Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) odštartovala už šiestu sériu projektu Nebuď otrok drog. Jeho cieľom je upozorniť školskú mládež na nebezpečenstvo závislostí a nepriaznivý vplyv návykových látok na život človeka. Jeho súčasťou je aj seriál televíznych relácií, ktorých hosťami budú populárne osobnosti z oblasti umenia, športu a médií.

  Odkazy na jednotlivé relácie:

  Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR, v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: info@spsmy.tsk.sk

Fotogaléria