Navigácia

 • Upozornenie

  Z technických príčin nefunkčnosti emailovej adresy sps@spsmyj.sk, prosíme používať emailovú adresu info@spsmy.tsk.sk

  moodle je takisto dočasne nedostupný

 • ISIC - obnovenie platnosti preukazu

  1. Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 € na www.objednaj-preukaz.sk, známka Vám bude doručená domov.

  2. Pošlite SMS (3€) na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze) a následne priložte preukaz k terminálu v škole alebo k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk.

  V prípade, že vo vašom okolí nie je verejný terminál, stačí, ak si priložíte preukaz k terminálu v škole na začiatku nového školského roka.
  S platným preukazom bude môžete okrem iného:
  - využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
  - uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
  - mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk
  - využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz

 • Školská jedáleň a školský internát zostávajú zatvorené

  Vzhľadom na nízky záujem o ubytovanie a stravovanie zo strany žiakov zostávajú školský internát pri SPŠ Myjava i školská jedáleň zatvorené.

 • Škola opäť otvorená

  Riaditeľstvo SPŠ Myjava oznamuje, že od pondelka 22.6.2020 bude obnovené vyučovanie.

  Účasť žiakov je dobrovoľná.

  Každý žiak pri vstupe do školy je povinný:

  - chrániť si horné dýchacie cesty vhodným prekrytím,

  - vydezinfikovať si ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom,

  - preukázať sa vyplneným vyhásením, ktoré je v prílohe tohto oznamu.

  Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu v skupinách podľa študijných odborov.

 • Voľné miesta pre uchádzačov o štúdium

  Na základe povovleného navýšenia počtu prijetých žiakov do niektorých odborov a po zosumarizovaní záväzných potvrdení o nastúpení na štúdium oznamujeme neumiestneným uchádzačom o štúdium, že pre 2. kolo prijímacieho konania máme nasledovný počet voľných miest:

   

  3 miesta v odbore 2387 M mechatronika,

  5 miest v odbore 2411 K mechanik nastavovač,

  0 miest v odbore 3918 M technické lýceum,

  miesta v odbore 3968 M logistika,

  5 miesta v odbore 2675 M elektrotechnika,

  8 miest v odbore 2868 M technik spracovania plastov.

   

 • Poradie prihlásených uchádzačov o štúdium

  V priloženom súbore sa nachádza prehľad získaných bodov uchádzačov o štúdium v jednotlivých odboroch.

 • Prijímacie konanie

  Kritériá pre prijímanie žiakov na vzdelávanie pre školský rok 2020/2021 sú v priloženom súbore.

  634502(1).pdf

 • Reprezentácia školy

  Gratulujeme našim už takmer bývalým žiakom Michalovi Lachnitovi a Petrovi Zákopčanovi k zisku 3. miesta na celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti (po 1. mieste v krajskom kole) v odbore strojárstvo, hutníctvo, doprava.

  Súťaže sa zúčastnili s prácou Ťahová a tlaková skúška 3D výtlačkov. Využili pri nej nové vybavenie školských laboratórií profesionálnym skúšobným strojom H50KL a 3D tlačiareň.

 • Zabezpečenie administratívnych úkonov

  Pre prípad potreby získania rôznych potvrdení, odpisov vysvedčení a iných administratívnych prác kontaktujte školu na tel. čísle 0915 951 608 v čase od 8.00 do 14.00.

 • Oznam

  SPŠ Myjava oznamuje, že v 2. polroku šk. r. 2019/2020 sa nebudú hodnotiť známkou predmety telesná a športová výchova (TSV) a športová príprava (SRL).

 • Pomoc nemocnici

  Ako sme vás informovali už 2. apríla, po dlhom zháňaní informácií a materiálu, sa nám podarilo odovzdať 20 ochranných štítov nemocnici v Myjave.

  Dnes, t.j. 15. apríla, pribudlo ďalších 40.

  Vďaka za podporu patrí firmám MIHO za penové tesnenie, JVD papier za fólie a UNITEX za poskytnutie posledných skladových zásob gumičky.

  Využili sme pri tom vybavenie získané z projektu podporeného TSK v roku 2018 - StartLab.

 • Vyučovanie od 10.3.2020 do odvolania

  Počas trvania preventívnych opatrení bude vyučovanie prebiehať formou samoštúdia. Všetci žiaci sú povinní sledovať edupage školy a plniť pokyny vyučujúcich.

  V prípade neodovzdávania zadaných dištančných úloh nebude možné žiaka klasifikovať!

 • Platba za internát a stravu

  Vážení rodičia, prosíme vás, aby ste si pozastavili trvalé príkazy na platbu stravy a ubytovania.

 • Prihlasovacie údaje do edupage

  Milí študenti, ak by náhodou niekto z vás "stratil" prihlasovacie údaje do edupage, napíšte na školský e-mail sps@spsmyj.sk a my vám ich opätovne zašleme.

  Situácia vyzerá byť kritická dlhodobo, preto na vás apelujeme, aby ste plnili úlohy od vyučujúcich v stanovených termínoch a spoločne sme sa tak vyhli možným nepríjemnostiam s nemožnosťou riadneho ukončenia školského roka, či dokonca štúdia ako takého v prípade maturantov.

  Veľa zdravia, chuti do práce a duševných síl vám praje

  kolektív pracovníkov SPŠ Myjava.

 • Vírus COVID-19

  Na základe opatrení prijatých ústredným krízovým štábom SR bude škola "zatvorená" do odvolania.

  Aktuálne informácie o potrebných opatreniach môžete získať na adresách:

  https://www.facebook.com/Ministerstvo-zdravotn%C3%ADctva-Slovenskej-republiky-255404251995025/

  health.gov.sk

 • Prenájom priestorov SPŠ Myjava

  Oznamujeme všetkým záujemcom, že až do odvolania nie je možné prenajať si priestory telocvične, spoločenskej miestnosti ani jedálne.

 • oznam

  Dňa 13.2.2020 sa žiaci 3.A MECH, 3.B ELE, 2.A ELE zúčastnia špeciálnych cvičení z automatizácie a elektrotechniky na Žilinskej univerzite. Odchod 7:30

 • Naša škola oslavuje sedemdesiatku!!!

  Na Myjave, na malém kopečku,

  stojí naša priemyslovka,

  na poschodí triedy stoja,

  ZOO vravia im učitelia...

  Týmito slovami piesne začíname program k oslave sedemdesiateho výročia Strednej priemyselnej školy na Myjave, ktorý sme pripravili my, súčasní i bývalí študenti. Stretávame sa v Kultúrnom dome Samka Dudíka, aby sme sa obzreli dozadu, bilancovali, hodnotili a pozerali sa do budúcna. Vítame vzácnych hostí, spolupracujúce firmy, sponzorov, študentov a všetkých zamestnancov školy. Oceňujeme, tancujú Kopaničiari, hrá kopaničiarska muzika, hráme na klavíri, gitare. Užívame si tanečné vystúpenia majstrov sveta, tanečnú skupinu Las Babas. Spievame si o predmetoch, ktoré sa učia na našej škole. Je to také naše netradičné vyučovanie...

  My všetci prajeme našej škole, vznešenej a dôstojnej dáme, veľa talentovaných, nadaných, šikovných a zvedavých študentov! Inšpirujúcich a odborne zdatných učiteľov s ľudským prístupom k študentom, a tisíce profesionálnych absolventov!

  A do ďalšej sedemdesiatky všetko naj-naj-naj!!!

  viac foto na:

  fb: https://www.facebook.com/spsmyj

  odkaz na video :

 • Obchodná verejná súťaž (OVS) - vyhodnotenie

  OVS na odpredaj hnuteľného majetku - stroje a zariadenia - vyhodnotenie predložených ponúk.

  Viac v priloženom súbore

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria