Navigácia

 • Poradie prihlásených uchádzačov o štúdium

  V priloženom súbore sa nachádza prehľad získaných bodov uchádzačov o štúdium v jednotlivých odboroch.

 • Reprezentácia školy

  Gratulujeme našim už takmer bývalým žiakom Michalovi Lachnitovi a Petrovi Zákopčanovi k zisku 3. miesta na celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti (po 1. mieste v krajskom kole) v odbore strojárstvo, hutníctvo, doprava.

  Súťaže sa zúčastnili s prácou Ťahová a tlaková skúška 3D výtlačkov. Využili pri nej nové vybavenie školských laboratórií profesionálnym skúšobným strojom H50KL a 3D tlačiareň.

 • Prijímacie konanie

  Kritériá pre prijímanie žiakov na vzdelávanie pre školský rok 2020/2021 sú v priloženom súbore.

  634502(1).pdf

 • Zabezpečenie administratívnych úkonov

  Pre prípad potreby získania rôznych potvrdení, odpisov vysvedčení a iných administratívnych prác kontaktujte školu na tel. čísle 0915 951 608 v čase od 8.00 do 14.00.

 • Oznam

  SPŠ Myjava oznamuje, že v 2. polroku šk. r. 2019/2020 sa nebudú hodnotiť známkou predmety telesná a športová výchova (TSV) a športová príprava (SRL).

 • Pomoc nemocnici

  Ako sme vás informovali už 2. apríla, po dlhom zháňaní informácií a materiálu, sa nám podarilo odovzdať 20 ochranných štítov nemocnici v Myjave.

  Dnes, t.j. 15. apríla, pribudlo ďalších 40.

  Vďaka za podporu patrí firmám MIHO za penové tesnenie, JVD papier za fólie a UNITEX za poskytnutie posledných skladových zásob gumičky.

  Využili sme pri tom vybavenie získané z projektu podporeného TSK v roku 2018 - StartLab.

 • Vyučovanie od 10.3.2020 do odvolania

  Počas trvania preventívnych opatrení bude vyučovanie prebiehať formou samoštúdia. Všetci žiaci sú povinní sledovať edupage školy a plniť pokyny vyučujúcich.

  V prípade neodovzdávania zadaných dištančných úloh nebude možné žiaka klasifikovať!

 • Platba za internát a stravu

  Vážení rodičia, prosíme vás, aby ste si pozastavili trvalé príkazy na platbu stravy a ubytovania.

 • Prihlasovacie údaje do edupage

  Milí študenti, ak by náhodou niekto z vás "stratil" prihlasovacie údaje do edupage, napíšte na školský e-mail sps@spsmyj.sk a my vám ich opätovne zašleme.

  Situácia vyzerá byť kritická dlhodobo, preto na vás apelujeme, aby ste plnili úlohy od vyučujúcich v stanovených termínoch a spoločne sme sa tak vyhli možným nepríjemnostiam s nemožnosťou riadneho ukončenia školského roka, či dokonca štúdia ako takého v prípade maturantov.

  Veľa zdravia, chuti do práce a duševných síl vám praje

  kolektív pracovníkov SPŠ Myjava.

 • Vírus COVID-19

  Na základe opatrení prijatých ústredným krízovým štábom SR bude škola "zatvorená" do odvolania.

  Aktuálne informácie o potrebných opatreniach môžete získať na adresách:

  https://www.facebook.com/Ministerstvo-zdravotn%C3%ADctva-Slovenskej-republiky-255404251995025/

  health.gov.sk

 • Prenájom priestorov SPŠ Myjava

  Oznamujeme všetkým záujemcom, že až do odvolania nie je možné prenajať si priestory telocvične, spoločenskej miestnosti ani jedálne.

 • oznam

  Dňa 13.2.2020 sa žiaci 3.A MECH, 3.B ELE, 2.A ELE zúčastnia špeciálnych cvičení z automatizácie a elektrotechniky na Žilinskej univerzite. Odchod 7:30

 • Naša škola oslavuje sedemdesiatku!!!

  Na Myjave, na malém kopečku,

  stojí naša priemyslovka,

  na poschodí triedy stoja,

  ZOO vravia im učitelia...

  Týmito slovami piesne začíname program k oslave sedemdesiateho výročia Strednej priemyselnej školy na Myjave, ktorý sme pripravili my, súčasní i bývalí študenti. Stretávame sa v Kultúrnom dome Samka Dudíka, aby sme sa obzreli dozadu, bilancovali, hodnotili a pozerali sa do budúcna. Vítame vzácnych hostí, spolupracujúce firmy, sponzorov, študentov a všetkých zamestnancov školy. Oceňujeme, tancujú Kopaničiari, hrá kopaničiarska muzika, hráme na klavíri, gitare. Užívame si tanečné vystúpenia majstrov sveta, tanečnú skupinu Las Babas. Spievame si o predmetoch, ktoré sa učia na našej škole. Je to také naše netradičné vyučovanie...

  My všetci prajeme našej škole, vznešenej a dôstojnej dáme, veľa talentovaných, nadaných, šikovných a zvedavých študentov! Inšpirujúcich a odborne zdatných učiteľov s ľudským prístupom k študentom, a tisíce profesionálnych absolventov!

  A do ďalšej sedemdesiatky všetko naj-naj-naj!!!

  viac foto na:

  fb: https://www.facebook.com/spsmyj

  odkaz na video :

 • Obchodná verejná súťaž (OVS) - vyhodnotenie

  OVS na odpredaj hnuteľného majetku - stroje a zariadenia - vyhodnotenie predložených ponúk.

  Viac v priloženom súbore

 • OLYMPIÁDA ZO SJL

  Svoje vedomosti a zručnosti z materinského jazyka sme si 3. decembra 2019 overili
  v školskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažili sme v dvoch
  kategóriách: 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník. Porota zložená z našich slovenčinárov vyhlásila
  nasledovné výsledky:


  1. kategória - 1. a 2. ročník:
  1. miesto Križánek Jakub I.B
  2. miesto Mihajlevič Matúš I.B
  3. miesto Sudorová Veronika II.B
  2. kategória – 3. a 4. ročník:
  1. miesto Paracka Patrik III.A
  2. miesto Bordáč Erik III.A
  3. miesto Vido Samuel IV.C


  Blahoželáme a víťazom budeme držať palce v krajskom kole.

 • olympiáda NEJ

  Dňa 4.12.2019 sa konalo na  našej škole školské kolo olympiády nemeckého jazyka. Zúčastnilo sa ho 10 najlepších žiakov SPŠ s pozitívnym prístupom a záujmom o nemčinu z 1. - 3. ročníka. Súťaž prebiehala podľa platných  organizačných pravidiel. V 5 častiach olympiády mali súťažiaci možnosť preukázať všetky svoje gramaticko - konverzačné schopnosti, na základe ktorých sa na prvých 3 miestach umiestnili nasledovní žiaci:

   1.Sloboda Pavol - 2.B    2.Pobjecký Patrik - 3.A  3.Eliášová Jana - 2.B

  Víťaz školského kola sa zúčastní v januári 2020 obvodného kola na Gymnáziu Myjava. Blahoželáme a veľa úspechov!

 • Zenit v Strojárstve

  Dňa 27.11.2019 sa dvaja naši žiaci štvrtého ročníka – Denis Buchta (mechanik nastavovač) a Rastislav Čečot (mechatronik) zúčastnili krajského kola súťaže Zenit v strojárstve, konanej v Považskej Bystrici.

  Denis  Buchta obsadil v kategórii S výborné 3. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Pozvánka na DOD FRI UNIZA

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

 • SPŠ vz GYMY

  Dňa 19.11.2019 sme sa opäť po roku v Dome kultúry Samka Dudíka spolu s Gymnáziom Myjava stretli v rámci osláv Dňa študentstva na snáď už tradičnom súťažno-zábavnom zápolení SPŠ vz GYMY.

  Našu školu úspešne a víťazne reprezentovali súťažiaci Monika Raganová, Pavol Sloboda, Jakub SlezákJuraj Ondris. Vďaka patrí aj účinkujúcim – Alenke Schmidolovej, Tomášovi Kabátovi, Denisovi Buchtovitanečníkom zo 4.C, moderátorke Lenke Benovej, ako i výpomoci v rámci technického zabezpečenia Liliane ŽifčákovejPetrovi Rehákovi.

  Obecenstvo i vystupujúci vytvorili pohodovú, príjemnú atmosféru, ktorá je prísľubom budúcich spoločných stretnutí oboch myjavských stredných škôl

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria