Navigácia

 • Hlasovanie za projekty už beží

  Podporte realizáciu našich projektov prostredníctvom bezplatného hlasovania.

  Formuláre pre naše projekty sa zobrazia kliknutím na odkazy:

  Z výšky sa dívať

  alebo

  Chceme tu mať pekne

  Ďakujeme!

   

 • Oznam

  Dňa 19.5.2022 sa triedy III. A a III. B zúčastnia exkurzie v Piešťanoch.

 • Participatívny rozpočet Moja škola

  Naša škola sa zapojila do projektu Participatívny rozpočet na SŠ financovaný Trenčianskym samosprávnym krajom. V rámci rozpočtu sa mohli zapojiť všetci žiaci školy so svojimi projektmi na zlepšenie klímy na škole. Vypracované projekty po schválení postúpili do celoškolského hlasovania.

  Možnosť hlasovania využilo 148 hlasujúcich, hlasovať mohli všetci žiaci a učitelia.

  Hlasovanie skončilo nasledovne:

  1. Relaxačná miestnosť s počtom hlasov 124

  2. Stolný futbal s počtom hlasov 84

  3. Zveľadenie vonkajších priestorov školy s počtom hlasov  64

  Slávnostné vyhodnotenie hlasovania a odovzdanie diplomov prebehlo za účasti p. riaditeľa, koordinátorky  a ŽŠR.

  Narhovateľmi a realizátormi projektov sú:

  1. Relaxačná miestnosť - Samuel Švitler, Sebastián Jankovič a Eduard Gabriel

  2. Stolný futbal - Matúš Mihaljevič

  3. Zveľadenie vonkajších priestorov školy - Ján Pribiš

  Realizácia projektov prebehne v nasledujúcich týždňoch. V ďalších rokoch sa bude naša škola tiež zapájať do Participatívneho rozpočtu, takže dostanete šancu aj s vašimi projektmi.

  Ešte raz blahoželáme a tešíme sa na výsledok realizácie.

 • Výsledky prijímacích skúšok

  Všetci uchádzači o štúdium, ktorí 2.5.2022 alebo 9.5.2022 konali prijímacie skúšky, uspeli. Prehľad výsledkov sa nachádza v tabuľkách.

  Výsledky z 9.5.2022:

  Výsledky z 2.5.2022:

 • Basketbal

  Víťazstvo chlapcov v okresnom kole.

  Po covidovej pauze sa opäť rozbehli školské športové súťaže. V okresnom kole v basketbale naši chlapci presvedčivo zvíťazili s chlapcami z gymnázia Myjava 35:14 a postupujú na regionálne kolo.Našu školu úspešne reprezentovali: D. Gabriel, D.Gálik, D. Kravárik,  M. Miča, A. Ondrovič, N. Pánik, J. Varsavík.

 • Karneval

  pár fotiek z karnevalu

 • KRÍZOVÁ INTERVENCIA

  V súvislosti s vojenským útokom na Ukrajinu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zosumarizoval informácie na stránke https://vudpap.sk/krizova-intervencia/. Nájdete tu adresáre zariadení poradenstva a prevencie, relevantné podcasty a webináre.

  Prehľadne spracované základné rady si môžete pozrieť aj na nasledujúcich odkazoch:

  Pre-deti.pdf

  Pre-rodicov.pdf

  Informacie-pre-skoly.pdf​​​​​​​

 • Olympiády v cudzích jazykoch

  Na vyšších kolách olympiád v anglickom a nemeckom jazyku nás veľmi úspešne reprezentovali:

  Simona Bellayová - 1. miesto v okresnom kole ANJ a 2. miesto v krajskom kole

  David Bujzaš - 1. miesto v okresnom kole NEJ

  Matúš Mihaljevič - 2. miesto v krajskom kole NEJ

 • Možnosti štúdia a kritériá prijatia pre šk. rok 2022/23

  kriterium_2022_23_SPS_Myjava.pdf​​​​​​​ 

  SPŠ Myjava oznamuje záujemcom o štúdium, že pre nasledujúci školský rok budeme otvárať nasledujúce študijné odbory:

  2387 M mechatronika (18 žiakov)

  2675 M elektrotechnika  (10 žiakov)

  3918 M technické lýceum  (16 žiakov)

  3968 M logistika  (8 žiakov)

  2411 K mechanik nastavovač  (8 žiakov)

  Sme škola pre dievčatá i chlapcov. Dievčatami sú navštevované najmä odbory logistika a technické lýceum.

  Keďže stále nemôžeme organizovať hromadný deň otvorených dverí, v prípade záujmu o prehliadku priestorov šoly je možné dohodnúť sa na osobnom stretnutí na tel. čísle 0918 591 672.

  Pre športovo založených a pohybu chtivých záujemcov o štúdium aj naďalej ponúkame možnosť navštevovať povinne voliteľný predmet športová príprava ako alternatívu k druhému cudziemu jazyku (nemecký alebo ruský).

  Niečo o materiálnom vybavení školy napovedia i videá na školskom YouTube kanáli.

 • Nové vybavenie učební SPŠ Myjava

 • Telesná výchova a športová príprava u nás

 • Virtuálny deň otvorených dverí

  Vo štvrtok 24.02.2022 od 15.00 hod pozývame deviatakov, ich rodičov ako i výchovných poradcov základných škôl na on-line stretnutie.

  Dozviete sa o možnosti štúdia u nás v školskom roku 2022/23, predstavíme vám novinky vo vybavení školy a bude priestor i na otázky.

  Stretnutie prebehne v prostredí MS Teams na tomto linku.

 • Olympiáda SJL

  Novinky sa nevyhli ani olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Školské kolo sme 10. decembra 2021 prvýkrát absolvovali online formou. Na 16 prihlásených študentov v oboch kategóriách (1. – 2. ročník a 3. – 4. ročník) čakal test s 25 úlohami, na riešenie ktorých mali súťažiaci maximálne 35 minút.

  Komu sa darilo najviac?

  KATEGÓRIA A (3. – 4. ročník)

  1. Ema Marková 3.B

  2. Michal Michálek 3.A

  3. Tomáš Kabát 3.A

      Matúš Mihajlevič 3.B

   

  KATEGÓRIA B (1. – 2. ročník)

   

  1. Karin Kubová 1.A

  2. Simona Bellayová 2.B

  3. Lucia Fridrišková 2.B

      Marek Hudeček 2.B

      Marek Hluchý 1.A

   

  Do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2022 postupujú víťazky oboch kategórií.

  Držíme palce!

 • ČERVENÉ STUŽKY

  Symbolom solidarity v boji proti AIDS je červená stužka. Na našej škole sa stalo už tradíciou, že sa každoročne zapája do rovnomenného celoslovenského projektu. Aj tento rok sme si Svetový deň boja proti AIDS pripadajúci na 1. december vo vybraných triedach pripomenuli červenými stužkami, besedami o problematike HIV/AIDS a o možnejprevencii, ako i sledovaním filmu Anjeli.

 • BEST IN ENGLISH

  This English international competition organised by the Czech Republic is held every year before Christmas. It´s for students from 14 to 19 in the different countries so they can compare their knowledge and skills. Last Friday 14 competitors of our school took place in it. There were 67 questions about grammar and also listening and audio tasks. The tasks were difficult to answer because one to four answers could be correct. The best in English are

  Paľo Sloboda – 4.B (84,8%),

  next David Bujzaš – 3.B (84,4%)

  and Simonka Bellayová – 2.B (84,0 %).

  All students tried a lot and each of them was perfect!!  CONGRATULATIONS !!!

 • Naša škola žije aj olympiádami

  A už je to tu! SPŠ Myjava opäť ožila cudzojazyčnými olympiádami z anglického a nemeckého jazyka. Školské kolá prebehli na škole počas posledných 2 novembrových týždňov, pričom realizácia sa konala v súlade s platnými pravidlami hlavného organizátora súťaží Iuventa Bratislava. Do olympiády ANJ sa zapojila masa 28 žiakov-„pravých Angličanov“. Po absolvovaní 1. kola – t. j . písomnej časti postúpilo do 2. kola 9 najlepších anglicky hovoriacich priemyslovákov, z ktorých boli najúspešnejší nasledovní žiaci:

  1.Bellayová Simona-2.B,TL

  2.Sloboda Pavol-4.B,TL

  3.Schmidolová Alena-4.B,TL


  Olympiáda nemeckého jazyka nebola taká masová ako v prípade angličtiny, avšak je chvályhodné,  že naši žiaci si udržujú pozitívny vzťah aj k nemčine. Veď aj v 21. storočí stále platí: “Koľko jazykov ovládaš, toľko ráz si človek“. Školského kola nemeckého jazyka sa zúčastnilo iba 5 najlepších žiakov školy, ktorí najprv písali online testy zamerané na počúvanie, čítanie s porozumením a gramatický test. Ústne kolo zamerané na komunikatívne zručnosti nasledovalo v utorok 30.11.2021. Prvé 3 miesta obsadili nasledovní žiaci:

  1.Mihajlevič Matúš-3.B,TL

  2.Bujzaš David-3.B,TL

  3.Fridrišková Lucia-2.B,TL

  Prví 2 najlepší angličtinári a nemčinári postúpia do okresného kola, ktorého organizátorom bude Gymnázium Myjava.

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách!

 • Obchodná verejná súťaž

  Predmet predaja na základe súťaže:

  1. SUSTRUH HROTOVY ND 18, inv. č. 4-512/81,

  dátum zaradenia: 28.02.1970

  Minimálna kúpna cena: 1 750,-- EUR

   

  2. SUSTRUH HROTOVY ND 18, inv. č. 4-512/82,

  dátum zaradenia: 30.04.1970

  Minimálna kúpna cena: 1 300,-- EUR

   

  Podrobné informácie v priloženim súbore.

 • Športujeme, športujeme, fyzičku si zlepšujeme

  V stredu pred prázdninami my, študenti prvých a druhých ročníkov, hráme basketbal a volejbal. Do basketu sú zapojené všetky štyri triedy, na volejbal sú prihlásené tri triedy. A veruže bolo na čo pozerať!!! Výkony a finty hodné Michaela Jordana, všetci sme zanietení, bojujeme o každú loptu, o každý bod. Najlepší basketbalisti sú v prvej béčke, prví vo volejbale končia študenti druhej áčky. Blahoželáme! Dôležitejšie je, že sme mali doobedie plné pohybu, zábavy a všetci sme si to perfektne užili! A malá sladká odmena bola čerešničkou na torte!!!

 • Nielen o klasickom učení je naša škola

  READYCON

  alebo Najväčšia konferencia o trhu práce pre stredoškolákov

  Posledný deň pred jesennými prázdninami sme sa tretiaci a štvrtáci študijných odborov mechatronika, elektrotechnika, technické lýceum a logistika zúčastnili online konferencie READYCON. Spomínaná konferencia bola zameraná na poznatky o meniacom sa trhu práce. Umelá inteligencia, automatizácia, robotizácia - to všetko mení potreby zamestnávateľov a my mladí sa budeme musieť vedieť adaptovať, aby sme sa na trhu práce dokázali dobre uplatniť.

  Cieľom konferencie READYCON bolo poskytnúť prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby sme vedeli podnikať kroky, ktoré nám pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. 

  Prvá časť konferencie bola určená všetkým zapojeným študentom a zamerala sa na kľúčové kompetencie a budúcnosť trhu práce ako celku.

  V druhej časti podujatia prebiehalo paralelne 6 rečníckych panelov, z ktorých sme sa my zúčastnili piatich v súlade s naším študijným zameraním – strojárstvo, elektrotechnika, stavebníctvo, informačné technológie a obchod.

  V rámci videokonferencie sme mali možnosť zapojiť sa aj do súťaže.

  Určite to bola pre nás zaujímavá skúsenosť s množstvom nových poznatkov z rozmanitých oblastí.

 • Futsal - okresné kolo

  V stredu sa naši futsalisti stretli na umelom trávniku s protihráčmi gymnázia. Po spravodlivej remíze v riadnom hracom čase sme však mali menej šťastia v penaltovej lotérii a tak sa z postupu do vyššieho kola tešili gymnazisti.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: info@spsmy.tsk.sk

Fotogaléria