Navigácia

 • Voľné pracovné miesta

  SPŠ Myjava prijme do pracovného pomeru od 1.9.2022:

  1. učiteľa/učiteľku anglického jazyka (úväzok do 100%),

  2. učiteľa/učiteľku slovenského jazyka a literatúry (úväzok do 100%).

  Záujemci sa môžu hlásiť e-mailom alebo telefonicky - andrej.duga@spsmy.sk, 0918 591 672

 • Úradné hodiny počas prázdnin

  SPŠ Myjava oznamuje, že úradné záležitosti je možné vybaviť počas pracovných dní v čase od 8.00 do 11.00 hod.

 • FIRST Global

  Náš tím FIRST Global SPŠ Myjava v zložení Tomáš Murín, Paľko Štefek, Martin Jankovič, Andrej Duga, Karin Kubová, Rastislav Burian, Jakub Barbušin a Richard Adamovič sa v konkurencii škôl zo SR umiestnil na delenom 1.mieste. V blízkej budúcnosti sa bude rozhodovať o ich ceste do Ženevy.

   

  Gratulujeme!

 • Projekt Erasmus +

  Naša škola sa stala partnerom v projekte Projekt EduBox: Effective Education system of digital tools for VET in technical sectors. Hlavným cieľom projektu je prispieť k zmenám v oblasti odborného vzdelávania.

  Koordinátorom projektu je Moravskoslezské inovační centrum (MSIC https://ms-ic.cz/), ktoré sa v spolupráci so Střední průmyslovou školou a Obchodní akademii v Bruntále (https://www.spsoa.cz/) a Šolski center Nová Gorica v Slovinsku (http://www.scng.si/) a so Strednou priemyslenou školou v Myjave podieľa na tvorbe EduBoxov.

  V rámci projektu budú vytvárané vzdelávacie moduly, EduBoxy, ktoré uľahčia prípravu učiteľom odborných predmetov na stredných školách. Cieľom projektu je tvorba inovatívneho vzdelávacieho obsahu, ktorý bude ľahko dostupný a v prípade potreby upravený. Všetky vzdelávacie moduly budú uložené vo virtuálnej knižnici. Aplikáciu s EduBoxmi bude možné stiahnuť do počítača a mobilného zariadenia, aby celá príprava pre učiteľov bola čo najviac efektívna a aplikovateľná do výučby.  

  Celý projekt trvá od 1. januára 2022 do 31. augusta 2024 a je financovaný zo zdrojov Európskej únie, respektíve grantu Erasmus+.

   

 • O stříbrný píst

  V stredu 15.6.2022 získali krásne 2. miesto v medzinárodnej súťaži mechatronikov "O stříbrný píst" organizovanej spoločnosťou SMC vo Vyškove u Brna David Gálik a Matúš Marko.

  Gratulujeme a ďakujeme.

 • 2. kolo prijímacích skúšok

  SPŠ Myjava oznamuje, že bude konať 2. kolo prijímacích skúšok pre odbory:

  2387 M mechatronika,

  3918 M technické lýceum,

  3968 M logistika a 

  2411 K mechanik nastavovač

   

  Sme škola pre dievčatá i chlapcov. Dievčatami sú navštevované najmä odbory logistika a technické lýceum.

  V prípade záujmu o prehliadku priestorov šoly je možné dohodnúť sa na osobnom stretnutí na tel. čísle 0918 591 672.

  Pre športovo založených a pohybu chtivých záujemcov o štúdium aj naďalej ponúkame možnosť navštevovať povinne voliteľný predmet športová príprava ako alternatívu k druhému cudziemu jazyku (nemecký alebo ruský).

  Niečo o materiálnom vybavení školy napovedia i videá na školskom YouTube kanáli.

 • Participatívny rozpočet Moja škola

  Naša škola sa zapojila do projektu Participatívny rozpočet na SŠ financovaný Trenčianskym samosprávnym krajom. V rámci rozpočtu sa mohli zapojiť všetci žiaci školy so svojimi projektmi na zlepšenie klímy na škole. Vypracované projekty po schválení postúpili do celoškolského hlasovania.

  Možnosť hlasovania využilo 148 hlasujúcich, hlasovať mohli všetci žiaci a učitelia.

  Hlasovanie skončilo nasledovne:

  1. Relaxačná miestnosť s počtom hlasov 124

  2. Stolný futbal s počtom hlasov 84

  3. Zveľadenie vonkajších priestorov školy s počtom hlasov  64

  Slávnostné vyhodnotenie hlasovania a odovzdanie diplomov prebehlo za účasti p. riaditeľa, koordinátorky  a ŽŠR.

  Narhovateľmi a realizátormi projektov sú:

  1. Relaxačná miestnosť - Samuel Švitler, Sebastián Jankovič a Eduard Gabriel

  2. Stolný futbal - Matúš Mihaljevič

  3. Zveľadenie vonkajších priestorov školy - Ján Pribiš

  Realizácia projektov prebehne v nasledujúcich týždňoch. V ďalších rokoch sa bude naša škola tiež zapájať do Participatívneho rozpočtu, takže dostanete šancu aj s vašimi projektmi.

  Ešte raz blahoželáme a tešíme sa na výsledok realizácie.

 • Basketbal

  Víťazstvo chlapcov v okresnom kole.

  Po covidovej pauze sa opäť rozbehli školské športové súťaže. V okresnom kole v basketbale naši chlapci presvedčivo zvíťazili s chlapcami z gymnázia Myjava 35:14 a postupujú na regionálne kolo.Našu školu úspešne reprezentovali: D. Gabriel, D.Gálik, D. Kravárik,  M. Miča, A. Ondrovič, N. Pánik, J. Varsavík.

 • Karneval

  pár fotiek z karnevalu

 • KRÍZOVÁ INTERVENCIA

  V súvislosti s vojenským útokom na Ukrajinu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zosumarizoval informácie na stránke https://vudpap.sk/krizova-intervencia/. Nájdete tu adresáre zariadení poradenstva a prevencie, relevantné podcasty a webináre.

  Prehľadne spracované základné rady si môžete pozrieť aj na nasledujúcich odkazoch:

  Pre-deti.pdf

  Pre-rodicov.pdf

  Informacie-pre-skoly.pdf​​​​​​​

 • Olympiády v cudzích jazykoch

  Na vyšších kolách olympiád v anglickom a nemeckom jazyku nás veľmi úspešne reprezentovali:

  Simona Bellayová - 1. miesto v okresnom kole ANJ a 2. miesto v krajskom kole

  David Bujzaš - 1. miesto v okresnom kole NEJ

  Matúš Mihaljevič - 2. miesto v krajskom kole NEJ

 • Nové vybavenie učební SPŠ Myjava

 • Telesná výchova a športová príprava u nás

 • Virtuálny deň otvorených dverí

  Vo štvrtok 24.02.2022 od 15.00 hod pozývame deviatakov, ich rodičov ako i výchovných poradcov základných škôl na on-line stretnutie.

  Dozviete sa o možnosti štúdia u nás v školskom roku 2022/23, predstavíme vám novinky vo vybavení školy a bude priestor i na otázky.

  Stretnutie prebehne v prostredí MS Teams na tomto linku.

 • Olympiáda SJL

  Novinky sa nevyhli ani olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Školské kolo sme 10. decembra 2021 prvýkrát absolvovali online formou. Na 16 prihlásených študentov v oboch kategóriách (1. – 2. ročník a 3. – 4. ročník) čakal test s 25 úlohami, na riešenie ktorých mali súťažiaci maximálne 35 minút.

  Komu sa darilo najviac?

  KATEGÓRIA A (3. – 4. ročník)

  1. Ema Marková 3.B

  2. Michal Michálek 3.A

  3. Tomáš Kabát 3.A

      Matúš Mihajlevič 3.B

   

  KATEGÓRIA B (1. – 2. ročník)

   

  1. Karin Kubová 1.A

  2. Simona Bellayová 2.B

  3. Lucia Fridrišková 2.B

      Marek Hudeček 2.B

      Marek Hluchý 1.A

   

  Do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2022 postupujú víťazky oboch kategórií.

  Držíme palce!

 • ČERVENÉ STUŽKY

  Symbolom solidarity v boji proti AIDS je červená stužka. Na našej škole sa stalo už tradíciou, že sa každoročne zapája do rovnomenného celoslovenského projektu. Aj tento rok sme si Svetový deň boja proti AIDS pripadajúci na 1. december vo vybraných triedach pripomenuli červenými stužkami, besedami o problematike HIV/AIDS a o možnejprevencii, ako i sledovaním filmu Anjeli.

 • BEST IN ENGLISH

  This English international competition organised by the Czech Republic is held every year before Christmas. It´s for students from 14 to 19 in the different countries so they can compare their knowledge and skills. Last Friday 14 competitors of our school took place in it. There were 67 questions about grammar and also listening and audio tasks. The tasks were difficult to answer because one to four answers could be correct. The best in English are

  Paľo Sloboda – 4.B (84,8%),

  next David Bujzaš – 3.B (84,4%)

  and Simonka Bellayová – 2.B (84,0 %).

  All students tried a lot and each of them was perfect!!  CONGRATULATIONS !!!

 • Naša škola žije aj olympiádami

  A už je to tu! SPŠ Myjava opäť ožila cudzojazyčnými olympiádami z anglického a nemeckého jazyka. Školské kolá prebehli na škole počas posledných 2 novembrových týždňov, pričom realizácia sa konala v súlade s platnými pravidlami hlavného organizátora súťaží Iuventa Bratislava. Do olympiády ANJ sa zapojila masa 28 žiakov-„pravých Angličanov“. Po absolvovaní 1. kola – t. j . písomnej časti postúpilo do 2. kola 9 najlepších anglicky hovoriacich priemyslovákov, z ktorých boli najúspešnejší nasledovní žiaci:

  1.Bellayová Simona-2.B,TL

  2.Sloboda Pavol-4.B,TL

  3.Schmidolová Alena-4.B,TL


  Olympiáda nemeckého jazyka nebola taká masová ako v prípade angličtiny, avšak je chvályhodné,  že naši žiaci si udržujú pozitívny vzťah aj k nemčine. Veď aj v 21. storočí stále platí: “Koľko jazykov ovládaš, toľko ráz si človek“. Školského kola nemeckého jazyka sa zúčastnilo iba 5 najlepších žiakov školy, ktorí najprv písali online testy zamerané na počúvanie, čítanie s porozumením a gramatický test. Ústne kolo zamerané na komunikatívne zručnosti nasledovalo v utorok 30.11.2021. Prvé 3 miesta obsadili nasledovní žiaci:

  1.Mihajlevič Matúš-3.B,TL

  2.Bujzaš David-3.B,TL

  3.Fridrišková Lucia-2.B,TL

  Prví 2 najlepší angličtinári a nemčinári postúpia do okresného kola, ktorého organizátorom bude Gymnázium Myjava.

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách!

 • Obchodná verejná súťaž

  Predmet predaja na základe súťaže:

  1. SUSTRUH HROTOVY ND 18, inv. č. 4-512/81,

  dátum zaradenia: 28.02.1970

  Minimálna kúpna cena: 1 750,-- EUR

   

  2. SUSTRUH HROTOVY ND 18, inv. č. 4-512/82,

  dátum zaradenia: 30.04.1970

  Minimálna kúpna cena: 1 300,-- EUR

   

  Podrobné informácie v priloženim súbore.

 • Športujeme, športujeme, fyzičku si zlepšujeme

  V stredu pred prázdninami my, študenti prvých a druhých ročníkov, hráme basketbal a volejbal. Do basketu sú zapojené všetky štyri triedy, na volejbal sú prihlásené tri triedy. A veruže bolo na čo pozerať!!! Výkony a finty hodné Michaela Jordana, všetci sme zanietení, bojujeme o každú loptu, o každý bod. Najlepší basketbalisti sú v prvej béčke, prví vo volejbale končia študenti druhej áčky. Blahoželáme! Dôležitejšie je, že sme mali doobedie plné pohybu, zábavy a všetci sme si to perfektne užili! A malá sladká odmena bola čerešničkou na torte!!!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria