Navigácia

 • NA NÁVŠTEVE V NR SR

  Predkoncoročný zhon plný skúšania a písomiek vymenili 15. júna 2017 študenti 3.C triedy doplnení o vybraných žiakov 2.B, 2.C a 3.A triedy za pokojnejšiu a zaujímavejšiu alternatívu – exkurziu.

  Čo sme navštívili? Jednu z dominánt Bratislavy – zrekonštruovaný Bratislavský hrad s priľahlou barokovou záhradou. Vzápätí nás čakala dvojhodinová návšteva Národnej rady Slovenskej republiky. Najskôr sa nás ujala mladá stážistka zo Skalice, ktorá nás sprevádzajúc po reprezentatívnych priestoroch NR SR oboznámila s históriou, úlohami NR SR, počtom poslancov, spôsobom hlasovania a pod. Následne si nás vyzdvihol poslanec NR SR a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška. V príjemnej atmosfére sme absolvovali takmer polhodinovú besedu o fungovaní NR SR, ale aj o aktuálnych problémoch a pripravovaných projektoch realizovaných v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na záver sme na balkóne rokovacej sály sledovali HODINU OTÁZOK (prvých 15 minút otázky poslancov patrili predsedovi vlády Robertovi Ficovi a zvyšných 45 minút ostatným členom vlády).

  Naše poďakovanie za pozvanie do NR SR patrí Ing. Jaroslavovi Baškovi, ako i Ing. Marekovi Briestenskému za zorganizovanie exkurzie.     tiež aj na https://www.facebook.com/spsmyj/

 • Župan navštívil SPŠ

  Vo štvrtok našu školu navštívil najvyšší predstaviteľ nášho zriaďovateľa - predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Viac sa dočítate TU.

 • 3D modelovanie v SOLIDWORKS

  Dňa 4. 5. 2017 sa konala v Bánovciach celodenná súťaž študentov – „ 3D modelovanie v SOLIDWORKS “ , ktorú organizovala spoločnosť SchierTechnik Slovakia s.r.o. v spolupráci s SOŠ strojníckou Bánovce nad Bebravou. Úlohou súťažiacich bolo vymodelovať diel podľa zadaného výkresu. Z našej školy sa súťaže zúčastnili dvaja študenti : Martin Medňanský, Ondrej Košút. Študenti úspešne reprezentovali našu školu a dosiahli veľmi dobré výsledky. Martin Medňanský /4.r – technické lýceum so zameraním na strojárstvo/ obsadil 2. miesto. Ondrej Košút /3.r – strojárstvo/ obsadil 9. miesto. Do súťaže sa zapojilo 31 žiakov zo stredných škôl z celého Slovenska. Na záver by sme chceli obom žiakom pogratulovať k peknému umiestneniu a poďakovať im za reprezentáciu školy.

 • SPŠ a INALFA

  Logisti,elektrikári, chcete sa zamestnať? Určite navštívte firmu INALFA Krakovany pri Piešťanoch. Študenti 1.A,B absolvovali dňa 3.5.2017 exkurziu v tejto nenápadnej a na prvý pohľad malej firme, ktorá zamestnáva cca 350 zamestnancov. A čo sa v nej vyrába? Strešné okná pre takmer všetky značky osobných i nákladných áut. Po krátkom privítaní si študenti pozreli  prezentáciu o tejto holandskej firme. Pracovníci manažmentu odpovedali i na otázky študentov. Potom nasledovala prehliadka výrobných hál. Po odbornej exkurzii nasledoval výlet do Bratislavy. Napriek daždivému počasiu počas návratu boli žiaci spokojní a  príjemne unavení

 • Zistite, ako na tom ste v oblasti IT.

  www.itfitnesstest.sk
   

 • Závod vodíkových RC áut

  Naša škola sa vďaka podpore zamestnávateľov nášho regiónu účastní pretekov vodíkových áut, ktoré organizuje SEA, agentúra pre vedu a vzdelávanie,viac na http://www.avv.sk/h2ac/.

  Týmto sa chceme poďakovať spoločnostiam SLOVARM, RonsonPlastics, ML Production, Autoškola A+K a Sherdel za ich podporu.

  Študenti J.Bachorík, O.Košut a S.Pavlus usilovne na projekte pracujú, tu je malá ukážka

 • DEŇ NARCISOV

  I najväčší oceán tvoria drobné kvapky vody. Sila nezištnej pomoci sa tiež znásobí, ak sa spoja tí, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí podrobených ťažkej skúške, zákernej chorobe. Svojou troškou sme chceli prispieť i my, a preto sme sa opäť zapojili do zbierky organizovanej Ligou proti rakovine na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Traja dobrovoľníci z 3.C triedy – Viktória, Roman a Adrián 7. apríla 2017 oslovovali nás, študentov, profesorov, ostatných zamestnancov školy, ale i ľudí v uliciach Myjavy s prosbou o finančný príspevok. Každému venovali žltý narcis, kvet symbolizujúci jar a nádej. Jeho pripnutím na oblečenie sme chceli vyjadriť solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. V uplynulom roku sa v rámci Dňa narcisov podarilo dobrovoľníkom spolu vyzbierať až 991 479,25 €. Využili sa napríklad na relaxačné a rekondičné pobyty pre pacientov, psychologické poradenstvo, finančnú podporu rodín v núdzi, ale i na podporu výskumných a klinických projektov v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby rakoviny. Na záver už len poďakovanie – dobrovoľníkom i všetkým, ktorí do zbierky prispeli. I vďaka vám má Deň narcisov veľkú silu a naozaj reálne pomáha.

 • Mladý mechatronik

  Dňa 31.3.2017 sa uskutočnila celoštátna sútaž Mladý mechatronik a študenti L.Rybnikár a M.Janček, ktorí reprezentovali našu školu sa umiestnili na skvelom 4.mieste. Gratulujeme https://www.facebook.com/spsmyj/

 • Technická myšlienka roka 2017

  Dňa 24.3.2017 sa konalo celoslovenské kolo súťaže: Technická myšlienka roka 2017. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za skvelú reprezentáciu školy SPŠ Myjava. Lukáš Macek obsadil 4 miesto, za projekt plynový krb na diaľkové ovládanie a Lukáš Rybnikár získal hlavnú cenu sponzora za projekt riadenie prehadzovačky mikroprocesorom. Ďakujeme https://www.facebook.com/spsmyj/

 • Tour around Myjava

  Krásny slnečný deň – 29. marec 2017 – a my, IV.C TL, ideme na „tour around Myjava“ s našou angličtinárkou, pani profesorkou Grešnerovou. Pozrieme si štadión, múzeum a dom pani Anny Kolényiovej, katolícky kostol, „eco-friendly round-about“, námestia, rybky, pamätník Štefánika s bustou... Čerešnička na torte je výstup na balkón veže evanjelického kostola, užívame si to, vidíme históriu i súčasnosť Myjavy... Končíme v hoteli Štefánik, pod kupolou astronóma, kde čítame úryvky z korešpondencie generála M. R. Štefánika. Bolo to fajn...

  ... s J. M. Hurbanom v múzeu Slovenských Národných Rád...

  ...fotíme sa s bustami štúrovcov – Štúr, Hurban, Hodža...

  ...plastika štúrovcov v múzeu na Myjave...

  ...prekrásna panoráma našej úžasnej, nádhernej, historickej,  kopaničiarskej Myjavy z balkóna evanjelického kostola...

 • Výsledky talentových skúšok

  S potešením oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium v športovej triede, že talentové skúšky úspešne zvládli.

  Kompletné výsledky:

  Výsledky talentových skúšok pre šk. rok 2017/2018 konaných dňa 28.3.2017
     
      Test všeobecnej pohybovej výkonnosti   Test pohybových zručností - overenie zručností uchádzača vo futbale  
  Kód   Body spolu % vyhovel/ nevyhovel   Body spolu % vyhovel/  nevyhovel  
  585   39 98% V   18 60% V  
  174   39 98% V   29 97% V  
  396   33 83% V   19 63% V  
  997   34 85% V   23 77% V  
  540   34 85% V   18 60% V  
  385   30 75% V   27 90% V  
  029   31 78% V   26 87% V  
  448   38 95% V   18 60% V  
  035   30 75% V   19 63% V  
  523   32 80% V   20 67% V  
  594   40 100% V   29 97% V  
  255   38 95% V   22 73% V  
 • Súťaž

  Riaditeľstvo SPŠ Myjava vyhlasuje súťaž pre študentov, rodičov a priateľov školy k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana.

  Kritériá v priloženom súbore:

  SUTAZ.docx

 • Lyžiarsky výcvik

  študenti našej školy sa od 19.3. do 24.3. zúčastnili lyžiarskeho výcviku. viac foto: https://www.facebook.com/spsmyj/

 • Hrdina remesla

 • Stredoškolská odborná činnosť

  Dňa 17.marca 2017 sa žiaci 4. ročníka Z.Cablková (TL), A.Varcholová(LOG), D.Bielčik(LOG), L.Rybnikár(MECH) a M.Žúrek(MECH) zúčastnili Obvodnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v Novom Meste nad Váhom. T.Blaho a L.Rybnikár postupujú do krajského kola.    GRATULUJEME!

   

 • Trenčianske robotické dni - exkurzia

  Dňa 16.2.2017 sa študenti odborov elektrotechnika z 1.B , 2.B, technické lýceum 2.C a vybratí študenti odboru mechatronika z 2.A a 3.A zúčastnili medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov na podujatí Trenčianske robotické dni. foto tu: https://www.facebook.com/spsmyj/

      Túto súťaž organizovala Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín. Študenti si mali možnosť pozrieť tri rôzne súťaže robotov. V dvoch súťažiach bolo úlohou prejsť čo najrýchlejšie pripravené dráhy či bludisko. V tretej súťaži mali jednotlivé tímy zložené rôzne druhy robotov a predvádzali čo všetko ich robot dokáže.

  Cieľom exkurzie bolo prejaviť záujem študentov o vedu a techniku. Oboznámiť ich s novinkami v oblasti robotiky. Získať prehľad o možnostiach ďalšieho štúdia na technických vysokých školách.

 • Oznam

  Kritéria pre prijímanie žiakov na vzdelávanie pre školský rok 2017/2018 do športovej triedy:

  kriterium_2017_2018_talentove_skusky.pdf

 • Oznam

  Ďakujeme nadácii Volkswagen Slovakia za celoročné predplatné časopisu Quark.

  Časopis Quark je možné čítať v "čitárni" na prízemí.

 • Kia - exkurzia

  Dňa 16. 1. 2017 sa žiaci z 1.A, 2.B , 2.D a 1.D a traja žiaci z 2.A zúčastnili odbornej exkurzie do výrobného podniku KIA Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom. Cieľom exkurzie bolo  oboznámiť sa  s výrobou  automobilov KIA, hlavne s rôznymi výrobnými technológiami, montážou a logistikou. Viac sa dozviete v priloženom dokumente: sprava_KIA.docx

   

 • Vianočný volejbalový turnaj

  Predvianočné zápolenie skončilo nasledovne:

  1. miesto - II.B

  2. miesto - III.C

  3. miesto - I.B

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria