Navigácia

 • Oznam

  Dňa 21.6.2018 sa študenti I.B triedy zúčastnia výletu do Trnovcov. Odchod 8:10 od budovy SPŠ Myjava, SNP 413/8. Plánovaný príchod 12:15 AS Myjava.

 • Čo sa deje so separovaným odpadom?

  To sa všetci učitelia a študenti našej školy dozvedajú minulý utorok na Zbernom dvore firmy Brantner na Myjave. Vidíme rôzne druhy papiera, plastov, kovov, chladničiek, žiaroviek a iných separovaných materiálov a dozvedáme sa ako sa spracováva a recykluje. Zaujímavá je kompostáreň, ktorá využíva biologický odpad na výrobu štiepky, môžeme ju vidieť na záhonoch v meste. V budúcnosti si kompost budú môcť ľudia zakúpiť a použiť vo svojich záhradkách. Veru, separujme všetci, pretože si šetríme naše vlastné prostredie!!!

 • Triedni učitelia a študenti, nezabudli ste?

  V rámci ekologického projektu „Nie je nám to jedno!“ ste sa nedávno zúčastnili prednášky o separácii odpadu. Vašou úlohou je navrhnúť pútač čo do separovaného odpadu patrí a čo nie. Vaše návrhy môžu byť vytvorené cez počítač – posielajte na email školy sps@spsmyj.sk – alebo ich môžete nakresliť a odovzdať na sekretariáte školy. Poponáhľajte sa, pretože posledný dátum je 15. jún 2018, teda tento piatok. Vaša kreativita bude ocenená!!! Víťaz grafického návrhu sa už onedlho môže pochváliť novým smartfónom! Takže, hor sa do toho, čas sa kráti!!!

 • Fotosúťaž a pátranie

 • Ďakujeme spoločnosti TESCO.

  Ďakujeme spoločnosti Tesco za poskytnutie surovín na prípravu občerstvenia pre študentov a skúšobné komisie počas maturitných skúšok.

 • 2. kolo prijímacích skúšok pre šk. rok 2018/2019

  Dodatok č. 1 ku kritériám pre prijímanie žiakov na vzdelávanie pre šk. rok 2018/2019

  Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy Myjava rozhodlo o konaní II. kola prijímacieho konania v študijných odboroch:

  2381 M strojárstvo

  2387 M mechatronika

  2411 K mechanik nastavovač

  2675 M elektrotechnika

  3918 M technické lýceum

  3968 M logistika

  v učebných odboroch

  2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

  2487 H 01 autoopravár – mechanik

  2433 H obrábač kovov

  2423 H nástrojár

  Prihlášky treba zaslať  na adresu školy (SNP 413/8, 907 01 Myjava) alebo osobne priniesť na sekretariát školy najneskôr do 12. 6. 2018.

  V prihláške je potrebné uviesť tel. kontakt na zákonného zástupcu.

  II. kolo prijímacieho konania sa uskutoční 19.6.2018.

   

 • Poďakovanie

 • Ďakujeme

  Ďakujeme všetkým hlasujúcim za podporu našich projektov. Oba získali dostatočné množstvo hlasov. Podrobné výsledky si je možné pozreť po kliknutí na odkaz:

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

  Zápis úspešných uchádzačov o štúdium bude prebiehať od 18.5.2018.

 • Úspešný piatok pre priemyslovku!

  V piatok 27.4.2018 sa žiakom SPŠ Myjava podarilo získať ceny v Nitre i Trnave.

  V Nitre sa prezentovali naši konštruktéri - Ondrej Košút (IV.A) so svoju 3D tlačiarňou, Miroslav Kozaný (II.B) a Juraj Zuzčák (III.B) s chladničkou na solárny pohon a H2AC tím zastupoval Ján Bachorík (III.C).

  V Trnave sa medzi 5 najlepších prác zo Slovenska prebojovali Kristián Klofáč (IV.A) a Frederik Krištof (IV.A) s triedičkou výrobkov ovládanou pomocou PLC s vizualizáciou na HMI.

  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 • Gratulujeme našim reprezentantom!

  Nášmu tímu konštruktérov v zložení Ondrej Košút (IV.A), Ján Bachorík (III.C), Matúš Majtán (III.A) a Denis Hutyra (III.A) sa podarilo získať 3. miesto v tohtoročnej edícii súťaže H2AC. Okrem umiestnenia získali ceny za inovácie - najlepšia konštrukcia a energiu - najnižšia spotreba.

 • Enersol 2018

 • Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2018/2019

 • Príprava študentov v laboratoriu STU MTF Trnava

  Študenti 4.A odbor mechatronik  Toman a Krištof, sa dňa 6.3.2018 zúčastnili prípravy na celoslovenskú súťaž mechatronikov. Týmto by sme radi poďakovali vedeniu STU MTF prof. Ing. Pavlovi Tanuškovi, PhD za poskytnutie a umožnenie prípravy v laboratóriu automatizácie Materiálovotechnologickej fakulty.

 • Školské kolo SOČ

  Dňa 16.02.2018 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnostižiakov SPŠ Myjava, ktorého sa zúčastnilo 38 žiakov. Do obvodného kola, ktorésa uskutoční dňa 23.03.2018 v Novom Meste nad Váhom postúpili žiaci. F. Krištof (MECH), L. Feriancová (LOG), D.Kopinec (TL), O.Košút (STR), I. Mišíková (LOG), R.Pribiš (TL), M.Toman (MECH). Držíme palce pri úspešnom reprezentovaní školy.

 • projekt „EDUCATE Slovakia“

  V období od 12. februára 2018 do 16. februára 2018 sa na našej škole v spolupráci s agentúrou AIESEC in Trnava uskutočnilo vzdelávanie za účelom vedenia interaktívnych prednášok zameranýchna zlepšenie medzi-kultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a napodporu ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávania v anglickom jazyku.Agentúra AIESEC in Trnava zabezpečila jednu dvojicu lektoriek z Južnej Kórei a Indonézie. Hodnotenia žiakov k uvedeného vzdelávaniu malo veľmi pozitívu odozvu, kde najmä vyzdvihli spôsob komunikácie s lektorkami s veľmi dobrou úrovňou angličtiny, ďalej kladne hodnotili zaujímavé aktivity, témy a získané nové poznatky o krajinách.

 • 3D modelovanie v SOLIDWORKS

  Dňa 14. 2. 2018 sa konala v Bánovciach nad Bebravou celoslovenská súťaž študentov – „3D modelovanie v SOLIDWORKS“, ktorú organizovala spoločnosť Schier Technik Slovakia s.r.o. v spolupráci s SOŠ strojníckou Bánovce nad Bebravou.

  Úlohou súťažiacich bolo vymodelovať diel podľa zadaného výkresu v požadovanej kvalite a stanovenom čase.

  Za SPŠ Myjava  sa súťaže zúčastnili traja študenti : Ondrej Košút, Miroslav Toman, Frederik Krištof.

  Víťazstvo získal žiak z Nitry, striebornú pozíciu vybojoval Ondrej Košút, žiak Strednej priemyselnej školy v Myjave a tretie miesto žiak zo Žiaru nad Hronom.

  Do súťaže sa zapojilo 32 žiakov z 12 stredných  škôl  z celého Slovenska.

  Na záver by sme chceli našim žiakom  poďakovať za výbornú reprezentáciu školy a Ondrejovi Košútovi pogratulovať k výbornému umiestneniu.

 • Festo_MTF Mechatronicka Akademia

  Dňa 13.2.2018 sa zúčastnia Mechatronickej akadémie:  IIA MEC, III.B MEC, IV.A MEC STR,

  Pripravené sú workshopy, prezentácie, prehliadky laboratótií a praktické odskúšanie najnovších technológiii. Organizuje spoločnosť FESTO a STU MTF v Trnave.

 • Oznam

  Ahojte všetci ešte raz,

  Naša charitatívna akcia „Je nám spolu dobre...“ dopadla perfektne. Všetci ste boli úžasní, priniesli ste mňamky a mlsky od výmyslu sveta a pre našich kamarátov sme vyzberali 240euro!!! Ďakujem Vám všetkým, Jurajovi a Ondrejovi, ktorí to zvečnili, asistentom, ktorí savenovali deťom, všetkým, ktorí niečo priniesli, vytvorili, predávali a urobili túto akciu takouperfektnou!!! Ďakujem.

 • Oznam

  Školské kolo SOČ sa uskutoční 16.2.2018 (piatok)

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria