Navigácia

Vzdelávanie dospelých

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PRE UČITEĽOV INFORMATIKY A INFORMATICKÝCH PREDMETOV

SISPECDLSPŠ Myjava

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PRE UČITEĽOV INFORMATIKY A INFORMATICKÝCH PREDMETOV

ATC názov: Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8 Myjava

Vám ponúka možnosť získať 20 kreditov v rámci inovačného vzdelávania v akreditovanom programe

 Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ.

Rozsah a forma vzdelávania: celkom 85 hodín (60 hodín prezenčne + 25 hodín dištančne)

Okrem kreditov získate aj:

 • potrebné profesijné kompetencie na rozvíjanie digitálnej gramotnosti svojich žiakov
 • schopnosti a zručnosti pripraviť svojich žiakov na získanie medzinárodne uznaného certifikátu v oblasti digitálnych zručností (ECDL);
 • možnosť získať certifikát ECDL za zvýhodnenú cenu.

Program je určený pre  pedagogických zamestnancov zaradených v kategórii: učiteľ
Podkategória:

 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Kariérny stupeň:

 • samostatný pedagogický zamestnanec
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Vzdelávacia oblasť:

 • matematika a práca s informáciami (všeobecné vzdelávanie)
 • teoretické vzdelávanie, praktická príprava (odborné vzdelávanie)

Vyučovacie predmety:

 • informatika ako všeobecno-vzdelávací predmet
 • odborné informatické predmety

Náklady na realizáciu vzdelávania: 145 €/účastník

Predbežný termín  konania: január, február 2018

Miesto: SPŠ Myjava

Registrácia: Uchádzači o vzdelávanie sa prihlásia na adresu mata.malkova@gmail.com. Po naplnení termínu budú uchádzači informovaní o presnom termíne začiatku vzdelávania. Kompletne vyplnenú a podpísanú záväznú prihlášku treba poslať oskenovanú e-mailom na uvedenú adresu.

Kontakt: 0911 249 897

Podrobnejšie informácie o programe a prihláška sú na tomto odkaze. 

Vzdelávanie sa uskutočňuje v spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou, ktorá je garantom systému ECDL na Slovensku a držiteľom akreditácie pre tento akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: info@spsmy.tsk.sk

Fotogaléria