Navigácia

 • ZÁLOŽKY SPÁJAJÚ

  Dobré nápady, trochu fantázie, štipka tvorivosti, primeraná zvedavosť, nadväzovanie nových priateľstiev. A ešte chuť zapojiť sa. Do čoho? Do 10. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc.
  Spomínaný projekt nie je na našej škole novinkou. Sme jeho súčasťou už niekoľko rokov. Čo je však každý rok nové, je téma a partnerská škola. Tentokrát sme sa pri výrobe záložiek museli zamerať na dve významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavla Országha Hviezdoslava a Boženu Slančíkovú Timravu. Našou partnerskou školou pre rok 2021 sa stala Stredná odborná škola technická z Čadce.
  Po krátkej príprave, zháňaní informácií a materiálov, sme sa pustili do samotnej výroby záložiek rozmanitých tvarov, farieb, veľkostí... Kreslili sme, strihali, lepili, zdobili. Výsledok môžete posúdiť sami. Aspoň z priloženej fotografie, pretože naše výtvory už medzitým putovali do rúk stredoškolákov z Čadce spolu s malými darčekmi.

 • POTREBNÁ POMOC

  Biela pastelka. Je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich. Znamená svetlo, keď okolo je tma.

  Do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorej cieľom je získať finančné prostriedky na realizáciu aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života, sa naša škola zapája už niekoľko rokov. Nebolo tomu ináč ani v tejto zložitej pandemickej dobe.
  V piatok 24. septembra 2021 sa do myjavských ulíc ako dobrovoľníci vybrali študenti 3.A triedy Sebastián, Róbert, Marek, Adrián, Dominik a Samko. Ich zámer bol jasný. Vyzbierať čo najviac finančných prostriedkov, ktoré Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska môže využiť napríklad na výučbu čítania a písania Braillovho písma, nácvik samostatného pohybu s bielou palicou a podobne. Našim dobrovoľníkom sa nakoniec
  podarilo získať 305,55 €, za čo im patrí vďaka. Veľké ĎAKUJEM patrí aj vám - všetkým študentom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, ktorí do zbierky prispeli.

 • Platba príspevku do RZ

  Platba príspevku do RZ pri SPŠ Myjava pre školský rok 2021/2022

   SUMA:

  • 15,00 € na žiaka školy alebo
  • 17,50 € na žiaka školy ubytovaného v školskom internáte.

   

  ČÍSLO ÚČTU: SK50 0900 0000 0000 3723 1486

   

  ÚDAJE K PLATBE:

  • variabilný symbol: 2021
  • konštantný symbol: 0308
  • poznámka/text pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka a trieda (napr.: Janko Hraško, II.A)

  Bez uvedenia poznámky/textu pre príjemcu nebudeme vedieť identifikovať, za koho bola úhrada uskutočnená!

 • Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov

  Predmet nájmu na základe súťaže:
  Výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov o celkovej výmere 10,5 m2 (miestnosť č. 204 na prízemí).

  Všetky potrebné informácie sú v priloženom súbore.

 • Vyhodnotenie OVS č.1/2021

  V priloženom súbore sa nachádza kompletné vyhodnotenie OVS na odpredaj  

  V priloženom súbore sa nachádza vyhodnotenie OVS č.1/2021

 • Zoznam krúžkov

  V priloženom dokumente je zoznam vzdelávacích krúžkov

  vzdelavacie_kruzky_2021-2022.doc

 • Obchodná verejná súťaž - predaj obrábacích strojov

  Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje

  obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) č. 1/2021

  podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na odkúpenie ponúkaného hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy.


  Viac informácií v prílohe.

 • Úradné hodiny počas prázdnin

  Počas mesiacov júl a august je zabezpečená služba na sekretariáte každý pracovný deň od 8.00 do 11.00 hod.

   

 • 1.ročník Memoriálu Niny Bukovskej v streetballe a volejbale

  Po nekonečných mesiacoch on-line učenia sa sme si konečne zašportovali. Každá trieda postavila streetbalový alebo volejbalový team, takže sme si to užili na parádu! Nové koše pri intráku, i palubovka telocvične boli svedkami skvelých športových výkonov, maximálneho nasadenia a zápolenia ako na olympiáde. Víťazi v streetballe – 3.A a vo volejbale – 1.A, ako aj ich fináloví súperi boli odmenení sladkými odmenami, a každý súťažiaci si pochutnal na sladkej Fidorke, ceny venoval riaditeľ školy Ing. Andrej Duga. Vďaka aj divákom za skvelé povzbudzovanie J Tešíme sa na ďalšie skoré športové súboje!!! A všetci si užite krásne dvojmesačné prázdniny!!!

 • ZÁMER priameho nájmu majetku

   Bližšie informácie o možnosti nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe  Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava je v priložených súboroch.

 • 2. kolo prijímacích skúšok

  SPŠ Myjava oznamuje záujemcom o štúdium, že bude organizovať i 2. kolo prijímacích skúšok. Prihlášky sa podávajú rovnako ako pre 1. kolo prostredníctvom vašej základnej školy.

 • ZNOVUOTVORENIE

  Na základe rozhodnutia ministra školstva sa od pondelka 17.5.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie aj na stredných školách.

  Zároveň bude opäť otvorený aj školský internát a samozrejme i školská jedáleň.

 • Výsledky prijímacích skúšok z 10.5.2021

  Milí uchádzači o štúdium. S potešením vám oznamujeme, že ste aj dnes testy zvládli úspešne. Podrobnejšie výsledky sú v priloženom súbore. 

 • Výsledky prijímacích skúšok z 3.5.2021

  Milí uchádzači o štúdium. S potešením vám oznamujeme, že ste dnes testy zvládli úspešne. Podrobnejšie výsledky sú v priloženom súbore. 

 • Pripravte sa na prijímačky

  Milí naši uchádzači o štúdium!

  Vzhľadom na aktuálne platné rozhodnutia vám ponúkame možnosť, vyskúšať si v pohodlí domova, otestovať sa z úloh prijímacích skúšok.

 • .

 • Úspech na krajskom kole SOČ

  Erik Bordáč, náš žiak odboru mechatronika, získal v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti 1. miesto v kategórii informatika so svojou prácou na tému neurónových sietí. Erikovi gratulujeme a prajeme úspešnú obhajobu práce na celoslovenskom kole súťaže.

 • Maturanti idú opäť do školy

  RÚVZ Trenčín rozhodol o opätovnom návrate žiakov maturitného ročníka do školy. Kolektív SPŠ Myjava sa na vás od stredy 7.4.2021 už teší.

 • Kritériá prijímania žiakov pre šk. rok 2021/2022

  V priloženom súbore sa nachádzajú kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka štúdia v školskom roku 2021/2022.

 • Prezentačné videá školy

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: info@spsmy.tsk.sk

Fotogaléria