Navigácia

 • Nový partner pre duálne vzdelávanie

  Od školského roka 2021/22 bude možné vzdelávať sa v duálnom systéme u ďalšieho partnera - Semikron Vrbové. Spoločnosť má certifikované odbory mechanik nastavovač, elektrotechnika a mechatronika.  

 • časopis Kam po strednej

 • Odborný výcvik a prax

  Žiaci vykonávajúci odborný výcvik a prax u zamestnávateľov sa tohto vzdelávania zúčastňujú a riadia sa opatreniami zamestnávateľa.

 • Stredné školy sa opäť zatvárajú

  V Zmysle rozhodnutia ministra školstva SR číslo: 2020/17294:1-A1810 od pondelka 12.10.2020 opäť prechádzame na dištančnú formu vzdelávania.

  Vyučovanie na našej škole bude prebiehať zatiaľ podľa platného rozvrhu hodín.

  Školský internát i školská jedáleň budú mimo prevádzku.

 • Vyhodnotenie OVS

  Vyhodnotenie ponúk OVS č. 1/2020 o najvyššie ponúknutú odplatu za odkúpenie hnuteľného majetku na uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Upozornenie

  Z technických príčin nefunkčnosti emailovej adresy sps@spsmyj.sk, prosíme používať emailovú adresu info@spsmy.tsk.sk

  moodle je takisto dočasne nedostupný

 • ISIC - obnovenie platnosti preukazu

  1. Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 € na www.objednaj-preukaz.sk, známka Vám bude doručená domov.

  2. Pošlite SMS (3€) na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze) a následne priložte preukaz k terminálu v škole alebo k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk.

  V prípade, že vo vašom okolí nie je verejný terminál, stačí, ak si priložíte preukaz k terminálu v škole na začiatku nového školského roka.
  S platným preukazom bude môžete okrem iného:
  - využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
  - uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
  - mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk
  - využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz

 • Reprezentácia školy

  Gratulujeme našim už takmer bývalým žiakom Michalovi Lachnitovi a Petrovi Zákopčanovi k zisku 3. miesta na celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti (po 1. mieste v krajskom kole) v odbore strojárstvo, hutníctvo, doprava.

  Súťaže sa zúčastnili s prácou Ťahová a tlaková skúška 3D výtlačkov. Využili pri nej nové vybavenie školských laboratórií profesionálnym skúšobným strojom H50KL a 3D tlačiareň.

 • Pomoc nemocnici

  Ako sme vás informovali už 2. apríla, po dlhom zháňaní informácií a materiálu, sa nám podarilo odovzdať 20 ochranných štítov nemocnici v Myjave.

  Dnes, t.j. 15. apríla, pribudlo ďalších 40.

  Vďaka za podporu patrí firmám MIHO za penové tesnenie, JVD papier za fólie a UNITEX za poskytnutie posledných skladových zásob gumičky.

  Využili sme pri tom vybavenie získané z projektu podporeného TSK v roku 2018 - StartLab.

 • Prenájom priestorov SPŠ Myjava

  Oznamujeme všetkým záujemcom, že až do odvolania nie je možné prenajať si priestory telocvične, spoločenskej miestnosti ani jedálne.

 • oznam

  Dňa 13.2.2020 sa žiaci 3.A MECH, 3.B ELE, 2.A ELE zúčastnia špeciálnych cvičení z automatizácie a elektrotechniky na Žilinskej univerzite. Odchod 7:30

 • Naša škola oslavuje sedemdesiatku!!!

  Na Myjave, na malém kopečku,

  stojí naša priemyslovka,

  na poschodí triedy stoja,

  ZOO vravia im učitelia...

  Týmito slovami piesne začíname program k oslave sedemdesiateho výročia Strednej priemyselnej školy na Myjave, ktorý sme pripravili my, súčasní i bývalí študenti. Stretávame sa v Kultúrnom dome Samka Dudíka, aby sme sa obzreli dozadu, bilancovali, hodnotili a pozerali sa do budúcna. Vítame vzácnych hostí, spolupracujúce firmy, sponzorov, študentov a všetkých zamestnancov školy. Oceňujeme, tancujú Kopaničiari, hrá kopaničiarska muzika, hráme na klavíri, gitare. Užívame si tanečné vystúpenia majstrov sveta, tanečnú skupinu Las Babas. Spievame si o predmetoch, ktoré sa učia na našej škole. Je to také naše netradičné vyučovanie...

  My všetci prajeme našej škole, vznešenej a dôstojnej dáme, veľa talentovaných, nadaných, šikovných a zvedavých študentov! Inšpirujúcich a odborne zdatných učiteľov s ľudským prístupom k študentom, a tisíce profesionálnych absolventov!

  A do ďalšej sedemdesiatky všetko naj-naj-naj!!!

  viac foto na:

  fb: https://www.facebook.com/spsmyj

  odkaz na video :

 • Obchodná verejná súťaž (OVS) - vyhodnotenie

  OVS na odpredaj hnuteľného majetku - stroje a zariadenia - vyhodnotenie predložených ponúk.

  Viac v priloženom súbore

 • OLYMPIÁDA ZO SJL

  Svoje vedomosti a zručnosti z materinského jazyka sme si 3. decembra 2019 overili
  v školskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažili sme v dvoch
  kategóriách: 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník. Porota zložená z našich slovenčinárov vyhlásila
  nasledovné výsledky:


  1. kategória - 1. a 2. ročník:
  1. miesto Križánek Jakub I.B
  2. miesto Mihajlevič Matúš I.B
  3. miesto Sudorová Veronika II.B
  2. kategória – 3. a 4. ročník:
  1. miesto Paracka Patrik III.A
  2. miesto Bordáč Erik III.A
  3. miesto Vido Samuel IV.C


  Blahoželáme a víťazom budeme držať palce v krajskom kole.

 • olympiáda NEJ

  Dňa 4.12.2019 sa konalo na  našej škole školské kolo olympiády nemeckého jazyka. Zúčastnilo sa ho 10 najlepších žiakov SPŠ s pozitívnym prístupom a záujmom o nemčinu z 1. - 3. ročníka. Súťaž prebiehala podľa platných  organizačných pravidiel. V 5 častiach olympiády mali súťažiaci možnosť preukázať všetky svoje gramaticko - konverzačné schopnosti, na základe ktorých sa na prvých 3 miestach umiestnili nasledovní žiaci:

   1.Sloboda Pavol - 2.B    2.Pobjecký Patrik - 3.A  3.Eliášová Jana - 2.B

  Víťaz školského kola sa zúčastní v januári 2020 obvodného kola na Gymnáziu Myjava. Blahoželáme a veľa úspechov!

 • Zenit v Strojárstve

  Dňa 27.11.2019 sa dvaja naši žiaci štvrtého ročníka – Denis Buchta (mechanik nastavovač) a Rastislav Čečot (mechatronik) zúčastnili krajského kola súťaže Zenit v strojárstve, konanej v Považskej Bystrici.

  Denis  Buchta obsadil v kategórii S výborné 3. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Pozvánka na DOD FRI UNIZA

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

 • SPŠ vz GYMY

  Dňa 19.11.2019 sme sa opäť po roku v Dome kultúry Samka Dudíka spolu s Gymnáziom Myjava stretli v rámci osláv Dňa študentstva na snáď už tradičnom súťažno-zábavnom zápolení SPŠ vz GYMY.

  Našu školu úspešne a víťazne reprezentovali súťažiaci Monika Raganová, Pavol Sloboda, Jakub SlezákJuraj Ondris. Vďaka patrí aj účinkujúcim – Alenke Schmidolovej, Tomášovi Kabátovi, Denisovi Buchtovitanečníkom zo 4.C, moderátorke Lenke Benovej, ako i výpomoci v rámci technického zabezpečenia Liliane ŽifčákovejPetrovi Rehákovi.

  Obecenstvo i vystupujúci vytvorili pohodovú, príjemnú atmosféru, ktorá je prísľubom budúcich spoločných stretnutí oboch myjavských stredných škôl

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: info@spsmy.tsk.sk

Fotogaléria