Navigácia

 • Oznam

  Dňa 18.6.2019 v rámci TEMATICKÉHO ZÁŽITKOVÉHO VZDELÁVANIA V OBLASTI HISTÓRIE, PRÍRODNÝCH VIED A ENVIROMENTALISTIKY  V STREDNÝCH ŠKOLÁCH navštívia študenti I.C a II.A triedy hrad ČERVENÝ KAMEŇ.

  Odchod: 18.6.2019 o 8.05 od budovy SPŠ Myjava

  Predpokladaný príchod: 18.6.2019 o 15.00 hod.

  Pedagogický dozor: PhDr. Maliarik, Mgr. Maliariková, Ing. Podmajerská

 • zaži univerzitu inak

 • .

  S hlbokou ľútosťou oznamujeme, že po vážnej dopravnej nehode nás v piatok 17.05 2019 navždy opustila Nina Bukovská z III.C.

 • Oznam

  V prípade priaznivého počasia sa trieda 2.A zúčastní dňa 25.4.2019 (štvrtok) netradičnej vyučovacej hodiny dejepisu s tematikou SNP, ktorá bude prepojená s turistickou vychádzkou. Miestom konania bude osada Nárcie vypálená počas 2. svetovej vojny fašistami. Študenti si pripravia referáty k partizánskemu hnutiu v našom kraji, ktoré prednesú na danom mieste.
  Odchod: 25.4.2019 o 8.30 hod z autobusového nástupišťa číslo 4 v Myjave autobusom do Starej Myjavy.
  Dozor: PhDr. Maliarik, Mgr. Mihaljevič
  Príchod: okolo 15.00 autobusom alebo vlakom zo Starej Turej

 • Simulovaná voľba prezidenta

  SPŠ Myjava sa v dňoch 15.2.2019 a 22.3.2019 zúčastnili Študentských prezidentských volieb. Simulované voľby prezidenta  prebehli vo viac ako 150 stredných  školách na Slovensku. Konali sa v dvoch kolách, tak ako reálne prezidentské voľby 2019. Na našej škole sa prvého kola zúčastnilo 84 študentov, ktorí by si za prezidentku zvolili Zuzanu Čaputovú, ako druhý kandidát sa na našej škole umiestnil Milan Krajniak. V druhom kole sa prezidentských volieb zúčastnilo 82 študentov a za prezidentku by si zvolili opakovane Zuzanu Čaputovú. Dá sa konštatovať, že  verejná mienka našich študentov kopírovala aj nálady a názory celej spoločnosti, dnes vieme, že výsledky reálnych prezidentských volieb sú podobné.Ďakujeme zúčastneným študentom za účasť vo voľbách, k prispeniu k myšlienke participácie stredoškolákov na verejnom živote a zvýšenia občianskej angažovanosti.Celkové výsledky stredoškolských volieb si môžete pozrieť na stránke www.studentskevoľby.sk

 • Tretíkrát vážime uzávery z fliaš


  V stredu 27.februára sme opäť vážili uzávery z PET fliaš – spolu 17,743 kg, čo je nový rekord! Na prvom mieste je II.A – 11,054 kg, t.j. 368,47 g na študenta, super, blahoželáme! Druhá skončila I.C, 1,507 kg, na študenta 125,6 g. Tretia skončila IV.C, 2,3 kg, a to je 121 gramov na žiaka. Ďakujeme všetkým, and keep collecting the bottle tops !!!

 • Rada školy

  Vážení rodičia,


  prosíme rodičov, ktorí majú záujem kandidovať ako zástupca rodičov do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole, Ul. SNP 413/8, Myjava aby do 20. marca2019 vyplnili súhlas s kandidatúrou do Rady školy a doručili do SPŠ Myjava, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava (môže sa doručiť aj študentom). Bližšie informácie: Ing. Alena Mosná, Predseda Rady školy pri Strednej priemyselnej škole, Ul. SNP 413/8, Myjava tel: 0904/689 167

  suhlas_R.pdf

   

 • 3D skener v našej škole

  Dňa 14. Februára 2019 navštívil SPŠ Myjava pán Mareček z firmy Formana s.r.o., ktorá sa zaoberá kovoobrábaním, výrobou strojových súčiastok a nástrojov. Predstavil študentom ich najnovšiu technickú pomôcku – laserový skener. Tento prístroj dokáže s presnosťou 0,04 mm oskenovať povrch i veľmi tvarovo zložitých súčiastok a porovnať ho s povrchom referenčného modelu, alebo v spojení s 3D tlačiarňou vyrobiť funkčnú súčiastku. Urýchľuje tak výrobu a kontrolu.

 • Pozvánka

 • Biela pastelka

 • Druhé kolo váženia

  V utorok, 18. decembra, prebehlo druhé kolo váženia uzáverov z PET fliaš. Tentoraz sme boli aktívnejší ako v prvom kole, nazbierali sme 13,016 kg, čo je o tri kg viac ako predošle. Opä ťzvíťazila II.A, 5,371 kg čo je 179,03 g na 1 študenta, na druhom mieste skončila IV.C, 1,954kg, 102,84 g na študenta a na treťom mieste I.B trieda, 2,191 kg, 78,25 g na každého študenta. Víťazom blahoželáme a navzájom si odkazujeme: zbierajme ďalej, všetci, a vážiť budeme koncom januára 2019!!!

 • OLYMPIÁDA Z ANGLIČTINY

  Vo štvrtok, 13. decembra, sa zišlo 26 študentov zo všetkých ročníkov, aby sa predviedli so svojimi vedomosťami z angličtiny. Po písomnej časti – gramatika, slovná zásoba, čítanie – medzi najlepších piatich postúpili: Alenka Schmidolová I.B, Samo Patúc IV.B, Jakub Mikolášek IV.C, David Kochan III.C a Paľo Sloboda I.B. Po ústnej časti si rozdelili miesta nasledovne:


  1. miesto – Jakub Mikolášek
  2. miesto – Paľo Sloboda
  3. miesto - Alenka Schmidolová
  4. miesto – Samo Patúc a David Kochan

  Všetkým srdečne blahoželáme a Jakubovi prajeme úspešné umiestnenie v regionálnom a neskôr v krajskom kole !!!

 • Olympiáda nemeckého jazyka

  Školské kolo olympiády nemeckého jazyka sa uskutočnilo na pôde SPŠ Myjava dňa 12.12.2018. Zapojilo sa do neho 8 žiakov z 1.- 4.ročníka. Prvé tri miesta obsadili títo žiaci:

   1. miesto - Lucia Šellengová, 4.C - TL

   2. miesto - Kristián Rýzek, 4.A - MEC

   3. miesto - Nina Bukovská, 3.B - TL

    Všetkým účastníkom olympiády prajeme, aby si zachovali pozitívny vzťah k nemeckému jazyku a úspešne reprezentovali školu v ďalších kolách súťaže.

 • Simulácia prevrátenia auta a študentská formula

  Štvrtok. 15. november 2018. Už cestou do školy som si pred budovou SPŠ všimol vozidlo s nápisom SIMULÁCIA PREVRÁTENIA AUTA. Onedlho na školskom parkovisku zastali dve biele dodávky. „Niečo sa u nás v škole chystá,“ pomyslel som si. Moje tušenie nesklamalo. Zavítala k nám ŠTUDENTSKÁ FORMULA. A nielen to. Boli sme jednou zo šiestich vybraných stredných škôl na Slovensku, ktoré navštívili zástupcovia Strojníckej fakulty (StF) Slovenskej technickej univerzity BA, aby predstavili atraktívnosť štúdia technického zamerania, jeho možnosti a perspektívy prostredníctvom vlastnoručne zostrojených pretekárskych automobilov i ďalších
  sprievodných akcií. Najskôr sme si na vlastnej koži mohli vyskúšať pocit pri prevrátení auta v 40-kilometrovej rýchlosti. Potom už prišli na rad hlavné „hviezdy“ stretnutia – formule, ktoré zostrojili študenti StF. Ďalšia časť programu už bola určená len pre projekty týkajúce sa formúl – Formula SAE,Formula SAE Elektric a vozidlo Shell Eco-marathon. Záverečná časť podujatia bola zameraná zábavne a súťažne. Rozdelili sme sa do 4-členných tímov a najskôr sme sa popasovali s 10 otázkami pripraveného testu. Vzápätí sme súťažili s autíčkom na vodíkový pohon.Výsledné časy jednotlivých členov tímu sa spočítali. Posledná časť súťaže bola orientovaná na postreh.

 • Platba príspevku na Rodičovské združenie

  Od školského roka 2018/2019 prosíme poukazovať platby príspevku RZ v odsúhlasenej výške:

  15,00 € - 1 študent, alebo

  17,50 € - 1 študent bývajúci v Školskom internáte pri SPŠ Myjava

  na účet v tvare IBAN:   SK50 0900 0000 0000 3723 1486
  pod variabilným symbolom: 2018

  Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko študenta a triedu.

 • BEST IN ENGLISH

  V piatok 30. novembra si 37 študentov, zo všetkých ročníkov, zasúťažilo v anglickom
  jazyku. Táto súťaž sa koná v rovnakom čase vo viac ako 50 krajinách. Počas 60 minút si
  preverili svoje vedomosti v gramatike, čítaní a počúvaní. A ako dopadli?
  1. miesto Paľo Sloboda I.B 81,1 %
  2. miesto Jakub Mikolášek IV.C 75,8 %
  3. miesto David Kochan III.C 72,1 %


  Blahoželáme a prajeme veľa elánu a chuti pri štúdiu angličtiny!!!

 • OLYMPIÁDA ZO SJL

  Svoje vedomosti a zručnosti z materinského jazyka sme si 28. novembra 2018 overili v školskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažili sme v dvoch kategóriách: 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník. Porota zložená z našich slovenčinárov – Mgr.  Maliarikovej a PhDr. Maliarika vyhlásila nasledovné výsledky:

  1. kategória - 1. a 2. ročník:

  1. miesto Bordáč Erik II.A                                                          

  2. – 3. miesto  Paracka Patrik II.A

  2. - 3. miesto  Slezák Jakub II.B

  2. kategória – 3. a 4. ročník:

  1. miesto Dzuro Tomáš IV.A                                                       

  2. miesto  Harnoš Juraj IV.A                                                        

  3. miesto  Jakubec Pavol IV.A

                   Bachorík Ján IV.C

                   Halabrínová Miroslava IV.B

  Blahoželáme a víťazom budeme držať palce v krajskom kole.

 • Zber uzáverov pre Tobiaska

  Vo štvrtok, 8.11.2018, sme po prvýkrát vážili uzávery z PET fliaš, ktoré zberáme pre malého Tobiaska. Táto aktivita je pokračovaním ekoprojektu „Nie je nám to jedno!“. Triedy súťažia medzi sebou a v prvom, premiérovom kole si najlepšie počínali študenti II.A triedy, takmer 5 kilogramov uzáverov, na 2. mieste skončila I.B, takmer 3 kilogramy a tretia bola I.A, niečo cez 1 kilogram. Víťazom srdečne blahoželáme!!!Všetci spoločne sme nazberali 11 kilogramov uzáverov, a tak si zaželajme do druhého váženia ďalšie „uzáverové kilá“ !!!

 • Fotosúťaž - vyhodnotenie

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria