Navigácia

 • OLYMPIÁDA ZO SJL

  Svoje vedomosti a zručnosti z materinského jazyka sme si 3. decembra 2019 overili
  v školskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažili sme v dvoch
  kategóriách: 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník. Porota zložená z našich slovenčinárov vyhlásila
  nasledovné výsledky:


  1. kategória - 1. a 2. ročník:
  1. miesto Križánek Jakub I.B
  2. miesto Mihajlevič Matúš I.B
  3. miesto Sudorová Veronika II.B
  2. kategória – 3. a 4. ročník:
  1. miesto Paracka Patrik III.A
  2. miesto Bordáč Erik III.A
  3. miesto Vido Samuel IV.C


  Blahoželáme a víťazom budeme držať palce v krajskom kole.

 • olympiáda NEJ

  Dňa 4.12.2019 sa konalo na  našej škole školské kolo olympiády nemeckého jazyka. Zúčastnilo sa ho 10 najlepších žiakov SPŠ s pozitívnym prístupom a záujmom o nemčinu z 1. - 3. ročníka. Súťaž prebiehala podľa platných  organizačných pravidiel. V 5 častiach olympiády mali súťažiaci možnosť preukázať všetky svoje gramaticko - konverzačné schopnosti, na základe ktorých sa na prvých 3 miestach umiestnili nasledovní žiaci:

   1.Sloboda Pavol - 2.B    2.Pobjecký Patrik - 3.A  3.Eliášová Jana - 2.B

  Víťaz školského kola sa zúčastní v januári 2020 obvodného kola na Gymnáziu Myjava. Blahoželáme a veľa úspechov!

 • Zenit v Strojárstve

  Dňa 27.11.2019 sa dvaja naši žiaci štvrtého ročníka – Denis Buchta (mechanik nastavovač) a Rastislav Čečot (mechatronik) zúčastnili krajského kola súťaže Zenit v strojárstve, konanej v Považskej Bystrici.

  Denis  Buchta obsadil v kategórii S výborné 3. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Pozvánka na DOD FRI UNIZA

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

 • SPŠ vz GYMY

  Dňa 19.11.2019 sme sa opäť po roku v Dome kultúry Samka Dudíka spolu s Gymnáziom Myjava stretli v rámci osláv Dňa študentstva na snáď už tradičnom súťažno-zábavnom zápolení SPŠ vz GYMY.

  Našu školu úspešne a víťazne reprezentovali súťažiaci Monika Raganová, Pavol Sloboda, Jakub SlezákJuraj Ondris. Vďaka patrí aj účinkujúcim – Alenke Schmidolovej, Tomášovi Kabátovi, Denisovi Buchtovitanečníkom zo 4.C, moderátorke Lenke Benovej, ako i výpomoci v rámci technického zabezpečenia Liliane ŽifčákovejPetrovi Rehákovi.

  Obecenstvo i vystupujúci vytvorili pohodovú, príjemnú atmosféru, ktorá je prísľubom budúcich spoločných stretnutí oboch myjavských stredných škôl

 • Odborná prednáška + návšteva

 • Streetbalový turnaj – Memoriál Niny Bukovskej

 • Kto je nalepší v streľbe šestiek a trojok

 • Hľadáme najlepšiu basketbalovú triedu!

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

 • Ktorá trieda najlepšie strieľa „šesťky“?

 • Ste dobrí v hádzaní trojok?

 • Ako sme maľovali ihrisko...

 • it akadémia partner

 • Rád maľuješ? Pripoj sa k nám!

 • Ako dokážeme ničiť naše vlastné životné prostredie

 • Oznam

 • Projekt

 • Ďalší krok k Industry 4.0

  Vďaka veľkej podpore od spoločnosti Thermoplastik Poriadie sa naši žiaci budú pripravovať na novej učebnej pomôcke - robotickom ramene KUKA.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria