Navigácia

Ubytovanie a stravovanie

Cenník ubytovanie

Platné do 31.3.2018, nový cenník je uvedený nižšie

Dlhodobé ubytovanie:          
1 mesiac / malá izba   105,00 €      
max.počet ubytovaných 1 osoba      
Kalkulácia: 77,50 € bez DPH      
  15,50 € 20% DPH      
  93,00 € s DPH      
  12,00 € daň za ubytovanie stanovená VZN Mesta Myjava (30 nocí)
             
     
1 mesiac / veľká izba          
max.počet ubytovaných  3 osoby      
Kalkulácia: 120,00 € bez DPH      
  24,00 € 20% DPH      
  144,00 € s DPH      
  12,00 € daň za ubytovanie stanovená 
    VZN Mesta Myjava (30 nocí) pre jednu osobu
             
             
Vypracovala: Ing. Podmajerská Ľubica - vedúci TEČ      
Schválil: Ing. Duga Andrej - poverený riadením      

Myjava, december 2016

 

         

Cenník k 1. 4. 2018   

UBYTOVANIE 

v Školskom internáte pri SPŠ Myjava       

Komenského 302/1, Myjava - Podnikateľská činnosť               

Krátkodobé ubytovanie:                        
1 noc                      9,00 €                    
Kalkulácia:               7,50 €    bez DPH                
                               1,50 €    20% DPH                
                              9,00 €    s DPH                
                             + 0,40 €/1 noc      daň za ubytovanie VZN Mesta Myjava            
                        
Dlhodobé ubytovanie:                        
1 mesiac / malá izba            120,00 €            
max.počet ubytovaných 1 osoba                        
Kalkulácia:       100,00 €    bez DPH                
                         20,00 €    20% DPH                
                       120,00 €    s DPH                
                        + 0,40 €/1 noc        daň za ubytovanie VZN Mesta Myjava            
                        
1 mesiac / veľká izba            270,00 €            
max.počet ubytovaných  3 osoby                        
Kalkulácia:         225,00 €    bez DPH                
                           45,00 €    20% DPH                
                         270,00 €    s DPH                
                         + 0,40 €/1 noc    daň za ubytovanie VZN Mesta Myjava            
                        
Vypracovala:    Ing. Podmajerská Ľubica - vedúci TEČ                    
Schválil:    Ing. Duga Andrej - riaditeľ školy                    
                        
Myjava, február 2018                         

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria