Navigácia

Aktivity

základné informácie

 

Naša škola sa angažuje vo viacerých aktivitách: Projekty, ECDL, Microsoft IT Academy, CISCO ai.

 

Školskí koordinátori

Na SPŠ Myjava pôsobia koordinátori v 3 oblastiach:

 • Koordinátor prevencie drogových závslostí a iných sociálno-patologických javov (PaedDr. Lenka Tvrdá)
 • Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu (PaedDr. Lenka Tvrdá)
 • Koordinátor enviromenálnej výchovy

Koordinátor prevencie drogových závslostí a iných sociálno-patologických javov

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

 

Medzinárodná spolupráca SPŠ Myjava

Školské vzdelávacie projekty

Moderný vzdelávací program Mechatronika, Paríž 2005

Comenius 1 – Lingua A

 1. školský multimediálny projekt „School to job“

Zapojené školy:

 1. Max-Eyth-Schule, Alsfeld, Nemecko
 2. Fjőlbraut Askoli, Selfoss, Island
 3. SPŠ Myjava

Zameranie projektu:

 1. porovnanie a výmena kurikula zúčastnených stredných škôl
 2. vytvorenie spoločnej brožúry a CD v anglickom jazyku
 3. výmena skúseností v oblasti vyučovania informačných technológií a anglického jazyka
 4. porovnanie školskémo managementu zúčastnených škôl
 5. podpora medzinárodných vzťahov a skúmanie možností uplatnenia absolventov na pracovnom trhu v Európe

Realizácia:

 

2005 – pracovný workshop učiteľov a žiakov z Islandu na SPŠ Myjava, pracovný pobyt učiteľov a študentov SPŠ v Nemecku, pracovný pobyt učiteľov a študentov z Nemecka na SPŠ – zriedenie počítačovej učebne, pracovný pobyt vedenia školy na Islande
2004 – pracovný pobyt 1 učiteľa a 2 študentov SPŠ v Nemecku
2003 – pracovný pobyt 2 učiteľov SPŠ na Islande

Socrates Comenius 1 (2000-2002)

 

- európsky vzdelávací projekt „Keeping up appearences“

 

Zapojené školy:

 1. Koninklijk Technisch Atheneum, Diest, Belgicko
 2. Escola Proffissional de Setúbal, Portugalsko
 3. SPŠ Myjava

Zameranie projektu:

 1. porovnanie životného štýlu študentov stredných škôl zúčastnených krajín: škola, rodina, voľný čas, budúca profesia
 2. využitie nových informačných a komunikačných technológií v anglickom jazyku s cieľom zdokonaliť ich používanie a zlepšiť jazykové zručnosti vnanglickom jazyku

Realizácia:

2002 - pracovný pobyt 2 učiteľov SPŠ v Portugalsku, 4 učiteľov z Belgicka a Portugalska na Myjave
2001 – pracovný pobyt 2 učiteľov SPŠ v Belgicku

Poznávacie zájazdy do zahraničia

Škola organizuje poznávacie zájazdy do krajín, korých jazyk sa študenti učia, spoznávanie kultúry a pamiatok:

Francúzko – Anglicko, 2007

Navštívené mestá:

 1. Francúzko: Paríž, Versailles, Chamberd
 2. Anglicko: Londýn, Windsor, Sadfort upon Avon, Oxford, Covenry

 

sprava_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti__2014_2015_SPSMyjava1.pdf

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria