Navigácia

2868 K technik spracovania plastov

Nový odbor pre duálne vzdelávanie žiakov

Absolvent študijného odboru 2868 K technik spracovania plastov získa štúdiom  maturitné vysvedčenie a výučný list za 4 roky denného štúdia.

Štúdium vie pripraviť odborníkov pre technológie využívané v priemysle na spracovanie plastov a pre pridružené odvetvia, príslušné podniky, prevádzky a laboratória. Absolvent má zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne kvality výroby a konkurencieschopnosti výrobkov. Sú to základné odborné činnosti zamerané na technológie spracovania plastov a  kontrolu kvality výroby.

Žiaci sa budú pripravovať na zvládnutie základných  úkonov v prevádzkových  a  laboratórnych podmienkach,  získavajú schopnosť merať, skúšať, nastavovať a kontrolovať technologické  procesy spracovania plastov, sú schopní vykonávať činnosti, ktoré tvoria základ ich odbornosti. Uplatnia sa v oblasti spracovania plastov, recyklačných spoločnostiach, spoločnostiach s environmentálnym programom výroby, spoločnostiach zaoberajúcich sa 3D tlačou a v prevádzkach vyrábajúcich nové biodegradovateľné materiály alebo kompozitné materiály.

Odborný výcvik môžu žiaci absolvovať v odborných učebniach školy alebo u zamestnávateľa.

Absolventi môžu vykonať skúštu elektrotchnickj spôsobilosti.

Absolvent sa uplatní ako:

 • Samostatný nastavovač/zoraďovač strojov pre spracovanie plastov
 • Nastavovač robotov a obslužných zariadení v plastikárskom priemysle
 • Nastavovač povrchovej úpravy polymérnych materiálov
 • Nastavovač spájania plastov
 • Junior technológ spracovania plastov
 • Technik plastikárskej výroby (technická prípravy výroby)
 • Nastavovač strojov a zariadení v plastikárskom priemysle
 • Odborný pracovník (údržba a konštrukcia foriem pre plastikársku výrobu)
 • Tímlíder, majster– nižšia riadiaca úroveň v rámci plastikárskeho priemyslu
 • Technik kvality v plastikárskych firmách
 • Obchodný a servisný pracovník v spoločnostiach pre plastikársky priemysel
 • Odborný pracovník vo firmách zameraných na recykláciu plastov
 • Odborný pracovník skúšobného laboratória
 • Odborný pracovník pre výrobu materiálov pre odvetvie spracovania plastov

 

Odborné predmety:

Technológia, materiály, elektrotechnika, stroje a zariadenia, automatizácia a riadenie, technické kreslenie, aplikovaná chémia, chemické laboratórne cvičenia, ekonomika, aplikovaná informatika a odborný výcvik.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: info@spsmy.tsk.sk

Fotogaléria