Navigácia

 • Best in English

  Vo štvrtok, 30.11.2017, sa naši študenti poriadne zapotili v medzinárodnej súťaži z angličtiny – Best in English. Hoci bolo prihlásených 19 deciek, „vďaka“ celoslovenskej snehovej kalamite sa do školy podarilo dostať desiatim. Počínali si naozaj výborne keď dosiahli od 52 % do 86%. Najlepší z našich sú Juro Kačaba 4.C, Maťo Vaculka a Filip Janík 3.A. Blahoželáme

 • Futsal žiaci SŠ

  Futsalové družstvo SPŠ MY sa po postupe z regionálneho kola zúčastnilo dňa 5.12.2017 krajského kola v Prievidzi. Po výhrach s SPŠ Bánovce nad  Bebravou 7:0 a s Gymnáziom Považskou Bystricou 9:4 postupuje na majstrovstvá Slovenska stredných škôl, ktoré sa uskutoční vo februári v Bratislave. SPŠ MY sa ako zástupca Trenčianskeho kraja zaradilo medzi 8 najlepších stredných škôl vo futsale na Slovensku. O úspech a vzornú reprezentáciu školy sa pričinili nasledovní študenti: Černek O., Dedík I.,Dvorák D.,Furko M.,Karika K.,Koníček K.,Košinár M.,Šarudi S.,Tomašech M.,Varga P.,Dzuro T.,Allina P.,Gratulujeme

 • Deň otvorených dverí

 • INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PRE UČITEĽOV INFORMATIKY A INFORMATICKÝCH PREDMETOV

  SPŠ Myjava v spolupráci so SiSp ponúkajú akreditované vzdelávanie. Viac informácií na:

 • ŠTÚROVSKÉ ŽENY A II.C

  22 .11. 2017 žiaci II.C triedy zvolili netradičnú formu vyučovania dejepisu. V rámci preberania tém o štúrovcoch, dobrovoľníckych výpravách a meruôsmych rokoch sa zúčastnili v Múzeu SNR na Myjave prednášky Mgr. Sylvie Hrdlovičovej o štúrovských ženách – láskach Ľudovíta Štúra - Márii Pospíšilovej a Adele Ostrolúckej, manželke Jozefa Miloslava Hurbana - Aničke Jurkovičovej, ktoré dopĺňali informácie o jedinej žene tlmočníčke československej delegácie na Trianonskej konferencii v Paríži, mladej Slovenke - Helene Turcerovej Devečkovej, absolventke parížskej Sorbonny, ktorá napísala dizertačnú prácu o Ľudovítovi Štúrovi. Študenti si doplnili prednášku prehliadkou výstavy Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci.

 • OLYMPIÁDA ZO SJL

  Svoje vedomosti a zručnosti z materinského jazyka sme si 21. novembra 2017 overili v školskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažili sme v dvoch kategóriách: 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník. Porota zložená z našich slovenčinárov – Mgr. Zámečníkovej, Mgr. Maliarikovej a PhDr. Maliarika vyhlásila nasledovné výsledky:

  1. kategória - 1. a 2. ročník:

  1. miesto Filip Hanic 1.A                                                          

  2. miesto  Patrik Paracka 1.A

                   Erik Bordáč 1.A                                     

  3. miesto  Ondrej Zeman 1.A

  2. kategória – 3. a 4. ročník:

  1. miesto Juraj Kačaba 4 .C                                                       

  2. miesto  Robert Pribiš 4.C                                                          

  3. miesto  Matej Vaculka 4.C

                  Juraj Ciran 4.D

  Blahoželáme a víťazom budeme držať palce v krajskom kole.

 • Olympiáda z anglického a nemeckého jazyka

  Dňa 23.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického a nemeckého jazyka, do ktorého sa prihlásilo 24 najlepších angličtinárov a 11 nemčinárov.Na základe testovacích a konverzačných úloh zameraných na všetky jazykové zručnosti žiakov dosiahli najlepšie výsledky nasledovní žiaci:

  ANJ 

  1. miesto   Vaculka Matej,4.C 

  2 .miesto    Kačaba Juraj, 4.C

  3. miesto    Miikolášek Jakub, 3.C

  Veľmi dobré vedomosti preukázali aj študenti 1. a 2. ročníka Bordáč Erik - 1.A a Vido Samuel - 2.C, ktorí boli takmer rovnocennými súpermi najlepších olympionikov.

  NEJ

  1. miesto   Šellengová Lucia, 3.C

  2. miesto    Pobjecký Patrik, 1.A

  3. miesto    Mockovčiak Marek. 1.B 

  Aj v školskom kole olympiády nemeckého jazyka sa úkazalo, že žiaci 1.ročníka " preskočili " ostatných. Víťazi školského kola z ANJ a NEJ postúpia do obvodného kola, v ktorom im želáme veľa úspechov a čo najlepšiu reprezentáciu našej SPŠ.

 • Súťaž

  Riaditeľstvo SPŠ Myjava vyhlasuje súťaž pre študentov, rodičov a priateľov školy k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana.

  Hlavná cena je smartfón

  Kritériá v priloženom súbore:

  SUTAZ.docx

 • Rozbehni sa

  Ahoj, rozbiehač! Si žiak strednej školy a rozbiehaš svoj nápad? 

  Vďaka podpore Férovej nadácie môžeš získať rozbiehačský balík v hodnote 126€ úplne zadarmo.

  Registrovať sa môžeš na rozbehnisa.sk/student do 21. novembra.

 • POMOC DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM

  Štyria tretiaci. Štyria dobrovoľníci. Lucia, Ján, Martin a Tomáš sa v piatok 10. novembra 2017 so žltými pokladničkami a odznakmi maskota Huga vybrali do myjavských ulíc, aby v rámci zbierky HODINA DEŤOM pomohli vyzbierať peniaze na podporu projektov pre deti a mladých ľudí. Hodina deťom je najstarším programom Nadácie pre deti Slovenska, ktorý sa už od roku 1999 zameriava na financovanie projektov podporujúcich deti so zdravotným znevýhodnením či sociálnymi ťažkosťami, ale aj projekty, ktoré pomáhajú rozvíjať schopnosti, talenty a motiváciu detí.

  Našim dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať spolu 121,79 €. Ďakujeme všetkým, ktorí do zbierky prispeli

 • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY

  Tohtoročná téma celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy znela Literárne osobnosti môjho regiónu. Prvá otázka, ktorá nám napadla, bola: „Kto sú tie literárne osobnosti?“  Keďže encyklopédie a internet vedia všetko, v spolupráci s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry sme sa pustili do pátrania po spisovateľoch, ktorých život, či aspoň jeho časť bola spätá s naším rodným krajom. A našli sme ich dosť – Zuzka Zguriška, Daniel Krman, Ján Hollý... Pripravili sme si obrázky autorov a ich diel, vypísali zaujímavé údaje o ich živote či citáty z ich tvorby. Potom nám už nič nebránilo pustiť sa do výroby samotných záložiek, ktoré tentokrát putovali zo západu až na východ Slovenska. Našou tohtoročnou partnerskou školou v projekte bola Stredná odborná škola ekonomická zo Spišskej Novej Vsi. V uplynulom týždni sme od nich na výmenu tiež dostali zásielku so záložkami

 • Prvé úspechy našich športovcov

  25. októbra sa našim futsalistom podarilo zdolať súperov z gymnázia v pomere 11:4. Na tento úspech nadviazali nasledujúci deň naši hráči stolného tenisu, ktorí vyhrali v kategórii žiačok i žiakov.

  Zloženie futsalového tímu: Patrik Allina, Oliver Černek, Igor Dedík, Daniel Dvorák, Tomáš Dzuro, Kristián Karika, Kristián Koníček, Michal Košinár, Matúš Tomašech a Patrik Varga.

  Zloženie stolnotenisového družstva: Jana Boórová, Ema Nikodémová Monika Pirťanová, Diana Šulovská, Patrik Alina, Tomáš Dzuro, Patrik Kováč a Jakub Slezák.

  K prvému tohtoročnému úspechu im gratulujeme a želáme úspechy vo vyšších kolách súťaží.

 • Oznam

  Nové číslo nášho časopisu STROJÁR si môžete stiahnuť z našej stránky

 • Mladý mechanik

  Na SPŠ Myjava sa 6.10. aj vďaka podpore partnerov ML Produktion, Centrum voľného času Myjava a Auto Malek uskutočnila súťaž pre žiakov 7. - 9. ročníka základných škôl Mladý mechanik. Pozvanie prijali obe ZŠ z Myjavy, ZŠ Vrbovce, ZŠ Krajné a ZŠ Stará Turá. Súťažiaci žiaci si porovnali svoje zručnosti pri konštrukcii modelu RC auta a následne pri štafetovej jazde zručnosti. Z výhry sa nakoniec radovali žiaci zo ZŠ Stará Turá, na druhom mieste sa umiestnil tím zo ZŠ Štúrova Myjava a na treťom mieste reprezentanti ZŠ Krajné. Výhercom ešte raz blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť a prajeme viac šťastia pri iných zápoleniach. viac foto na https://www.facebook.com/spsmyj/

 • FESTO Car

  Keď nejde mechatronik na exkurziu, príde exkurzia za mechatronikom.
  Naši žiaci sa 5.10. zoznamovali s najnovšími trendmi z oblasti mechatroniky. V malom mobilnom laboratóriu na parkovisku pred školou mali možnosť vidieť a lepšie pochopiť prácu jednotlivých prvkov, s ktorými sa v škole nemajú možnosť stretnúť.

 • BIELA PASTELKA

  Ľudskosť sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi. Aj nezištnou pomocou tým, ktorí to najviac potrebujú. Malou kvapkou pomoci nevidiacim a slabozrakým ľuďom prispelo 22. septembra 2017 aj šesť dobrovoľníkov našej školy v rámci celoslovenskej zbierky Biela pastelka, ktorej tohtoročným ambasádorom bol držiteľ titulu Futbalista roka Marek Hamšík.

  Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí do zbierky prispeli.

 • Otvorenie šk. r. 2017/2018

  Otvorenie šk. r. 2017/2018 sa na našej škole nieslo v slávnostnejšom duchu ako v uplynulých rokoch. Študentov a pracovníkov SPŠ Myjava privítal 4. septembra 2017 okrem riaditeľa školy Ing. Andreja Dugu aj trenčiansky župan Ing. Jaroslav Baška. Spolu symbolickým prestrihnutím pásky odovzdali do užívania vynovenú telocvičňu. Investícia za viac ako 160 tisíc eur zahŕňala výmenu palubovky, vymaľovanie priestorov telocvične, nové sedačky i sociálne zariadenia a strechu nad sociálnymi zariadeniami.

  V novom školskom roku 2017/2018 želáme všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a študentom myjavskej priemyslovky veľa zdravia, úspechov a spokojnosti.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria