Navigácia

 • Platba príspevku na Rodičovské združenie

  Od školského roka 2018/2019 prosíme poukazovať platby príspevku RZ v odsúhlasenej výške:

  15,00 € - 1 študent, alebo

  17,50 € - 1 študent bývajúci v Školskom internáte pri SPŠ Myjava

  na účet v tvare IBAN:   SK50 0900 0000 0000 3723 1486
  pod variabilným symbolom: 2018

  Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko študenta a triedu.

 • Fotosúťaž - vyhodnotenie

 • Súťaž nanovylevel.sk

  Naša škola sa zapojila do súťaže na nový level, kde sa súťaží o 1 x najmodernejšiu počítačovú učebňu s revolučným interaktívnym riešením, tlačiarňami, vizualizérom a všetkým čo k tomu patrí, spolu v hodnote až 7 000 €. Každý, kto sa zapojí do hlasovania je automaticky zaradený do súťaže o vecné ceny ako napríklad hráčsky PC, notebook, smartfón, elektrickú kolobežku, tlačiareň a ďalších 100 skvelých cien.

  Tak Vás všetkých prosíme, zahlasujte za našu školu a to na adrese https://nanovylevel.sk/

  Poproste rodičov, súrodencov, známych, aby tiež zahlasovali.

  Ďakujeme

 • Čo sa deje so separovaným odpadom?

  To sa všetci učitelia a študenti našej školy dozvedajú minulý utorok na Zbernom dvore firmy Brantner na Myjave. Vidíme rôzne druhy papiera, plastov, kovov, chladničiek, žiaroviek a iných separovaných materiálov a dozvedáme sa ako sa spracováva a recykluje. Zaujímavá je kompostáreň, ktorá využíva biologický odpad na výrobu štiepky, môžeme ju vidieť na záhonoch v meste. V budúcnosti si kompost budú môcť ľudia zakúpiť a použiť vo svojich záhradkách. Veru, separujme všetci, pretože si šetríme naše vlastné prostredie!!!

 • Fotosúťaž a pátranie

 • Poďakovanie

 • Úspešný piatok pre priemyslovku!

  V piatok 27.4.2018 sa žiakom SPŠ Myjava podarilo získať ceny v Nitre i Trnave.

  V Nitre sa prezentovali naši konštruktéri - Ondrej Košút (IV.A) so svoju 3D tlačiarňou, Miroslav Kozaný (II.B) a Juraj Zuzčák (III.B) s chladničkou na solárny pohon a H2AC tím zastupoval Ján Bachorík (III.C).

  V Trnave sa medzi 5 najlepších prác zo Slovenska prebojovali Kristián Klofáč (IV.A) a Frederik Krištof (IV.A) s triedičkou výrobkov ovládanou pomocou PLC s vizualizáciou na HMI.

  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 • Gratulujeme našim reprezentantom!

  Nášmu tímu konštruktérov v zložení Ondrej Košút (IV.A), Ján Bachorík (III.C), Matúš Majtán (III.A) a Denis Hutyra (III.A) sa podarilo získať 3. miesto v tohtoročnej edícii súťaže H2AC. Okrem umiestnenia získali ceny za inovácie - najlepšia konštrukcia a energiu - najnižšia spotreba.

 • Enersol 2018

 • Príprava študentov v laboratoriu STU MTF Trnava

  Študenti 4.A odbor mechatronik  Toman a Krištof, sa dňa 6.3.2018 zúčastnili prípravy na celoslovenskú súťaž mechatronikov. Týmto by sme radi poďakovali vedeniu STU MTF prof. Ing. Pavlovi Tanuškovi, PhD za poskytnutie a umožnenie prípravy v laboratóriu automatizácie Materiálovotechnologickej fakulty.

 • Školské kolo SOČ

  Dňa 16.02.2018 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnostižiakov SPŠ Myjava, ktorého sa zúčastnilo 38 žiakov. Do obvodného kola, ktorésa uskutoční dňa 23.03.2018 v Novom Meste nad Váhom postúpili žiaci. F. Krištof (MECH), L. Feriancová (LOG), D.Kopinec (TL), O.Košút (STR), I. Mišíková (LOG), R.Pribiš (TL), M.Toman (MECH). Držíme palce pri úspešnom reprezentovaní školy.

 • projekt „EDUCATE Slovakia“

  V období od 12. februára 2018 do 16. februára 2018 sa na našej škole v spolupráci s agentúrou AIESEC in Trnava uskutočnilo vzdelávanie za účelom vedenia interaktívnych prednášok zameranýchna zlepšenie medzi-kultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a napodporu ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávania v anglickom jazyku.Agentúra AIESEC in Trnava zabezpečila jednu dvojicu lektoriek z Južnej Kórei a Indonézie. Hodnotenia žiakov k uvedeného vzdelávaniu malo veľmi pozitívu odozvu, kde najmä vyzdvihli spôsob komunikácie s lektorkami s veľmi dobrou úrovňou angličtiny, ďalej kladne hodnotili zaujímavé aktivity, témy a získané nové poznatky o krajinách.

 • 3D modelovanie v SOLIDWORKS

  Dňa 14. 2. 2018 sa konala v Bánovciach nad Bebravou celoslovenská súťaž študentov – „3D modelovanie v SOLIDWORKS“, ktorú organizovala spoločnosť Schier Technik Slovakia s.r.o. v spolupráci s SOŠ strojníckou Bánovce nad Bebravou.

  Úlohou súťažiacich bolo vymodelovať diel podľa zadaného výkresu v požadovanej kvalite a stanovenom čase.

  Za SPŠ Myjava  sa súťaže zúčastnili traja študenti : Ondrej Košút, Miroslav Toman, Frederik Krištof.

  Víťazstvo získal žiak z Nitry, striebornú pozíciu vybojoval Ondrej Košút, žiak Strednej priemyselnej školy v Myjave a tretie miesto žiak zo Žiaru nad Hronom.

  Do súťaže sa zapojilo 32 žiakov z 12 stredných  škôl  z celého Slovenska.

  Na záver by sme chceli našim žiakom  poďakovať za výbornú reprezentáciu školy a Ondrejovi Košútovi pogratulovať k výbornému umiestneniu.

 • Festo_MTF Mechatronicka Akademia

  Dňa 13.2.2018 sa zúčastnia Mechatronickej akadémie:  IIA MEC, III.B MEC, IV.A MEC STR,

  Pripravené sú workshopy, prezentácie, prehliadky laboratótií a praktické odskúšanie najnovších technológiii. Organizuje spoločnosť FESTO a STU MTF v Trnave.

 • Oznam

  Ahojte všetci ešte raz,

  Naša charitatívna akcia „Je nám spolu dobre...“ dopadla perfektne. Všetci ste boli úžasní, priniesli ste mňamky a mlsky od výmyslu sveta a pre našich kamarátov sme vyzberali 240euro!!! Ďakujem Vám všetkým, Jurajovi a Ondrejovi, ktorí to zvečnili, asistentom, ktorí savenovali deťom, všetkým, ktorí niečo priniesli, vytvorili, predávali a urobili túto akciu takouperfektnou!!! Ďakujem.

 • Oznam

  Školské kolo SOČ sa uskutoční 16.2.2018 (piatok)

 • Kam na strednú školu?

  Na webstránke pravda.sk pribudol dnes zaujímavý článok o dôležitosti dobrého výberu strednej školy v nadväznosti na budúce zamestnanie a s tým súvisiace finančné ohodnotenie. Článok si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci odkaz.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  20. decembra 2017 otvorila myjavská priemyslovka svoje brány všetkým potenciálnym záujemcom o štúdium, ich rodičom, ako i širokej verejnosti. O jednotlivých študijných i učebných odboroch informovali prítomných žiakov základných škôl nielen riaditeľ školy Ing. Andrej Duga a zástupkyňa riaditeľa Ing. Martina Malková, ale aj vybraní študenti našej školy. Keďže platí: „Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť,“ študenti našej školy sprevádzali návštevníkov po jednotlivých učebniach, navštívili rozmanité vyučovacie hodiny, kde mali i hostia možnosť zapojiť sa do vybraných aktivít. Zároveň im vyučujúci zodpovedali zvedavé otázky.

  Veríme, že s niektorými návštevníkmi Dňa otvorených dverí sa v septembri 2018 stretneme opäť – už ako so študentmi SPŠ Myjava. Tešíme sa na vás!

 • FLORBALOVÝ TURNAJ

  6. decembra 2017 k nám nezavítal len Mikuláš, ale uskutočnil sa aj školský florbalový turnaj, do ktorého sa prihlásilo 10 tried. Kto bol nakoniec najúspešnejší?

  1. miesto 4.C

  2. miesto 3.C

  3. miesto 1.A

 • Futsal žiaci SŠ

  Futsalové družstvo SPŠ MY sa po postupe z regionálneho kola zúčastnilo dňa 5.12.2017 krajského kola v Prievidzi. Po výhrach s SPŠ Bánovce nad  Bebravou 7:0 a s Gymnáziom Považskou Bystricou 9:4 postupuje na majstrovstvá Slovenska stredných škôl, ktoré sa uskutoční vo februári v Bratislave. SPŠ MY sa ako zástupca Trenčianskeho kraja zaradilo medzi 8 najlepších stredných škôl vo futsale na Slovensku. O úspech a vzornú reprezentáciu školy sa pričinili nasledovní študenti: Černek O., Dedík I.,Dvorák D.,Furko M.,Karika K.,Koníček K.,Košinár M.,Šarudi S.,Tomašech M.,Varga P.,Dzuro T.,Allina P.,Gratulujeme

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria