Navigácia

Hrdina remesla

Piatok 22. 6. 2018

NÁŠ ČASOPIS STROJÁR

Na našej škole vychádza už 33. rok školský časopis Strojár, ktorého najnovšie číslo si môžete stiahnuť tu:

Strojar_2-2018.pdf

Staršie čísla si môžete stiahnuť tu:

Strojar1-2018.pdf

STROJAR3-2017.pdf

STROJAR2-2017.pdf

STROJÁR1-2017.pdf

STROJÁR3-2016.pdf

Duálne vzdelávanie

Od školského roku 2017/2018 vstupujeme do systému duálneho vzdelávania. Učebnú zmluvu je možné uzavrieť v odboroch:

2411 K mechanik nastavovač (s maturitou a výučným listom)

2466 H 02 mechanik opravár (s výučným listom)

Záujemci o túto perspektívnu formu štúdia, kontaktujte priamo jedného zo zamestnávateľov:

Ronson Plastics s.r.o.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ronson plastics

ML  Produktion s.r.o.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ml produktion s.r.o

Rodičovské združenie pri SPŠ

Ďakujeme rodičovskému združeniu pri SPŠ Myjava za dlhoročnú podporu školy.

V školskom roku 2017/2018 RZ zakúpilo a následne darovalo škole:

indukčný varič pre ŠI (45,00 €)

ochranné siete do telocvične  ( 1 515,94 € )

 

V školskom roku 2016/2017 RZ zakúpilo a následne darovalo škole:

27 počítačov (6000 €)

3 spájkovacie stanice (210 €) 

5 futbalových lôpt (57 €)

1 televízor pre ubytovaných v ŠI (349,00 €)

spolufinancovanie projektu Grafické systémy 2016 (2 027,00 €)

4 ks školská stolička  (126,00 €)

18 ks  školský stôl  (1 045,80 €)

2 ks rádio s CD+USB+SD (174 €)

doprava lab. stolov zo CH (1560€)

 

Podrobný rozpis výdavkov a príjmov ZRŠ pri SPŠ Myjava je k nahliadnutiu na sekretariáte.

Motivačné štipendium

Od školského roku 2017/18 je možné získať motivačné štipendium od spoločnosti Slovarm, a.s. Stačí ísť študovať pre priemysel potrebné odbory mechanik nastavovač alebo mechanik opravár a kontaktovať spoločnosť Slovarm, a.s. (tel.: 034 621 6555, e-mail:slovarm@slovarm.sk )

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt slovarm

Projekt

Novinky

 • Dňa 21.6.2018 sa študenti I.B triedy zúčastnia výletu do Trnovcov. Odchod 8:10 od budovy SPŠ Myjava, SNP 413/8. Plánovaný príchod 12:15 AS Myjava.

 • To sa všetci učitelia a študenti našej školy dozvedajú minulý utorok na Zbernom dvore firmy Brantner na Myjave. Vidíme rôzne druhy papiera, plastov, kovov, chladničiek, žiaroviek a iných separovaných materiálov a dozvedáme sa ako sa spracováva a recykluje. Zaujímavá je kompostáreň, ktorá využíva biologický odpad na výrobu štiepky, môžeme ju vidieť na záhonoch v meste. V budúcnosti si kompost budú môcť ľudia zakúpiť a použiť vo svojich záhradkách. Veru, separujme všetci, pretože si šetríme naše vlastné prostredie!!!

 • V rámci ekologického projektu „Nie je nám to jedno!“ ste sa nedávno zúčastnili prednášky o separácii odpadu. Vašou úlohou je navrhnúť pútač čo do separovaného odpadu patrí a čo nie. Vaše návrhy môžu byť vytvorené cez počítač – posielajte na email školy sps@spsmyj.sk – alebo ich môžete nakresliť a odovzdať na sekretariáte školy. Poponáhľajte sa, pretože posledný dátum je 15. jún 2018, teda tento piatok. Vaša kreativita bude ocenená!!! Víťaz grafického návrhu sa už onedlho môže pochváliť novým smartfónom! Takže, hor sa do toho, čas sa kráti!!!

 • Ďakujeme spoločnosti Tesco za poskytnutie surovín na prípravu občerstvenia pre študentov a skúšobné komisie počas maturitných skúšok.

 • Dodatok č. 1 ku kritériám pre prijímanie žiakov na vzdelávanie pre šk. rok 2018/2019

  Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy Myjava rozhodlo o konaní II. kola prijímacieho konania v študijných odboroch:

  2381 M strojárstvo

  2387 M mechatronika

  2411 K mechanik nastavovač

  2675 M elektrotechnika

  3918 M technické lýceum

  3968 M logistika

  a v učebných odboroch

  2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

  2487 H 01 autoopravár – mechanik

  2433 H obrábač kovov

  2423 H nástrojár

  Prihlášky treba zaslať na adresu školy (SNP 413/8, 907 01 Myjava) alebo osobne priniesť na sekretariát školy najneskôr do 12. 6. 2018.

 • Ďakujeme všetkým hlasujúcim za podporu našich projektov. Oba získali dostatočné množstvo hlasov. Podrobné výsledky si je možné pozreť po kliknutí na odkaz:

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria