Navigácia

Hrdina remesla

Spolupráca

sledujte nás aj na

YouTube   Facebook – prihláste sa alebo sa zaregistrujte

Piatok 19. 8. 2022

Národná linka na pomoc deťom v ohrození

STROJÁR - náš časopis

Najnovšie číslo priemyslováckeho občasníka, ktorý vychádza už od roku 1988 si môžte stiahnuť:

casopis2_22.pdf

Staršie čísla

casopis1_2022.pdf

 

 

Duálne vzdelávanie

Učebnú zmluvu je možné uzavrieť v odbore 2411 K mechanik nastavovač (s maturitou a výučným listom).

Záujemci o túto perspektívnu formu štúdia, kontaktujte priamo jedného zo zamestnávateľov:

 

Slovarm a.s.

CHIRANA T. Injecta, a.s.

Rodičovské združenie pri SPŠ

Ďakujeme rodičovskému združeniu pri SPŠ Myjava za dlhoročnú podporu školy.

Podrobný rozpis výdavkov a príjmov ZRŠ pri SPŠ Myjava je k nahliadnutiu na sekretariáte.

70 rokov SPŠ Myjava

70 rokov histórie SPŠ Myjava približuje publikácia, ktorú si môžete stiahnuť tu:

publikacia70.pdf

Zoznam absolventov, ktorí úspešne ukončili štúdium si môžte stiahnuť tu:

zoznam_absolventov.pdf

Projekty podporené EÚ

Projekty podporené EÚ

INOVACE VÝUKY STROJÍRENSKÝCH OBORŮ PRO POTŘEBY TRHU PRÁCE

Číslo projektu:  304011U8818

Cieľom projektu je zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.


 

Začiatok realizácie projektu: 09/2019
Koniec realizácie projektu: 02/2021
Schválený rozpočet projektu: 19 960,20€

Tento projekt je spolufinancovaný Euróskou úniou vo výške 85%, 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 10% a
z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 5%.

Novinky

 • SPŠ Myjava prijme do pracovného pomeru od 1.9.2022:

  1. učiteľa/učiteľku anglického jazyka (úväzok do 100%),

  2. učiteľa/učiteľku slovenského jazyka a literatúry (úväzok do 100%).

  Záujemci sa môžu hlásiť e-mailom alebo telefonicky - andrej.duga@spsmy.sk, 0918 591 672

 • SPŠ Myjava oznamuje, že úradné záležitosti je možné vybaviť počas pracovných dní v čase od 8.00 do 11.00 hod.

 • Náš tím FIRST Global SPŠ Myjava v zložení Tomáš Murín, Paľko Štefek, Martin Jankovič, Andrej Duga, Karin Kubová, Rastislav Burian, Jakub Barbušin a Richard Adamovič sa v konkurencii škôl zo SR umiestnil na delenom 1.mieste. V blízkej budúcnosti sa bude rozhodovať o ich ceste do Ženevy.

  Gratulujeme!

 • Naša škola sa stala partnerom v projekte Projekt EduBox: Effective Education system of digital tools for VET in technical sectors. Hlavným cieľom projektu je prispieť k zmenám v oblasti odborného vzdelávania.

  Koordinátorom projektu je Moravskoslezské inovační centrum (MSIC https://ms-ic.cz/), ktoré sa v spolupráci so Střední průmyslovou školou a Obchodní akademii v Bruntále (https://www.spsoa.cz/) a Šolski center Nová Gorica v Slovinsku (http://www.scng.si/) a so Strednou priemyslenou školou v Myjave podieľa na tvorbe EduBoxov.

 • V stredu 15.6.2022 získali krásne 2. miesto v medzinárodnej súťaži mechatronikov "O stříbrný píst" organizovanej spoločnosťou SMC vo Vyškove u Brna David Gálik a Matúš Marko.

  Gratulujeme a ďakujeme.

 • SPŠ Myjava oznamuje, že bude konať 2. kolo prijímacích skúšok pre odbory:

  2387 M mechatronika,

  3918 M technické lýceum,

  3968 M logistika a

  2411 K mechanik nastavovač

  Sme škola pre dievčatá i chlapcov. Dievčatami sú navštevované najmä odbory logistika a technické lýceum.

  V prípade záujmu o prehliadku priestorov šoly je možné dohodnúť sa na osobnom stretnutí na tel. čísle 0918 591 672.

  Pre športovo založených a pohybu chtivých záujemcov o štúdium aj naďalej ponúkame možnosť navštevovať povinne voliteľný predmet športová príprava ako alternatívu k druhému cudziemu jazyku (nemecký alebo ruský).

 • Naša škola sa zapojila do projektu Participatívny rozpočet na SŠ financovaný Trenčianskym samosprávnym krajom. V rámci rozpočtu sa mohli zapojiť všetci žiaci školy so svojimi projektmi na zlepšenie klímy na škole. Vypracované projekty po schválení postúpili do celoškolského hlasovania.

  Možnosť hlasovania využilo 148 hlasujúcich, hlasovať mohli všetci žiaci a učitelia.

  Hlasovanie skončilo nasledovne:

  1. Relaxačná miestnosť s počtom hlasov 124

  2. Stolný futbal s počtom hlasov 84

  3. Zveľadenie vonkajších priestorov školy s počtom hlasov 64

 • Víťazstvo chlapcov v okresnom kole.

  Po covidovej pauze sa opäť rozbehli školské športové súťaže. V okresnom kole v basketbale naši chlapci presvedčivo zvíťazili s chlapcami z gymnázia Myjava 35:14 a postupujú na regionálne kolo.Našu školu úspešne reprezentovali: D. Gabriel, D.Gálik, D. Kravárik, M. Miča, A. Ondrovič, N. Pánik, J. Varsavík.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria