Navigácia

Hrdina remesla

Pondelok 18. 10. 2021

Projekty podporené EÚ

Projekty podporené EÚ

INOVACE VÝUKY STROJÍRENSKÝCH OBORŮ PRO POTŘEBY TRHU PRÁCE

Číslo projektu:  304011U8818

Cieľom projektu je zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.


 

Začiatok realizácie projektu: 09/2019
Koniec realizácie projektu: 02/2021
Schválený rozpočet projektu: 19 960,20€

Tento projekt je spolufinancovaný Euróskou úniou vo výške 85%, 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 10% a
z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 5%.

Duálne vzdelávanie

Učebnú zmluvu je možné uzavrieť v odbore 2411 K mechanik nastavovač (s maturitou a výučným listom).

Záujemci o túto perspektívnu formu štúdia, kontaktujte priamo jedného zo zamestnávateľov:

 

Slovarm a.s.

CHIRANA T. Injecta, a.s.

NÁŠ ČASOPIS STROJÁR

Najnovšie číslo nášho časopisu STROJÁR si môžete stiahnuť tu:

strojar_1_21.pdf

Staršie čísla si môžete stiahnuť tu:

casopis_2_20.pdf

1_20_strojar_final.pdf

strojar_2_19_tlac.pdf

Strojar_1_19.pdf

STROJAR_3_18_special

STROJAR_4_18

STROJAR_2_18

STROJAR_1_18

STROJAR3-17

STROJAR2-17

STROJAR1-17

STROJAR3-16

70 rokov SPŠ Myjava

70 rokov histórie SPŠ Myjava približuje publikácia, ktorú si môžete stiahnuť tu:

publikacia70.pdf

Zoznam absolventov, ktorí úspešne ukončili štúdium si môžte stiahnuť tu:

zoznam_absolventov.pdf

Rodičovské združenie pri SPŠ

Ďakujeme rodičovskému združeniu pri SPŠ Myjava za dlhoročnú podporu školy.

V školskom roku 2018/2019 RZ zakúpilo a následne darovalo škole:

Hokejky na floorbal (363,84€)

Výpočtová technika (1307,16€)

Solidcam,školské licencie (1180,80€)

 

V školskom roku 2017/2018 RZ zakúpilo a následne darovalo škole:

indukčný varič pre ŠI (45,00 €)

ochranné siete do telocvične  ( 1 515,94 € )

20 počítačov (3000 €)

21 počítačov (2644 €)

1 diamond lampa (145 €)

1 počítač (234 €)

Úprava priestorov posilňovne (655,19 €)

 

Podrobný rozpis výdavkov a príjmov ZRŠ pri SPŠ Myjava je k nahliadnutiu na sekretariáte.

Projekt

Poďakovanie

17.6. nás navštívil pán Stöckli, zástupca Rádu maltézskych rytierov. Prisľúbil nám pomoc vo forme stolov do učební s výpočtovou technikou a iných odborných učební.

Aj touto formou mu ďakujeme.

Am 17.06.2017 hat unsere Fachschule Myjava Herr Stȍckli – Vertreter der Malteser Ritter besucht.Er hat uns die Hilfe in der Form der Tische fȕr unsere Computer- und Fachklassen versprochen.

Herr Stӧckli,noch einmal vielen Dank.

Novinky

 • Platba príspevku do RZ pri SPŠ Myjava pre školský rok 2021/2022

  SUMA:

  • 15,00 € na žiaka školy alebo
  • 17,50 € na žiaka školy ubytovaného v školskom internáte.

  ČÍSLO ÚČTU: SK50 0900 0000 0000 3723 1486

  ÚDAJE K PLATBE:

  • variabilný symbol: 2021
  • konštantný symbol: 0308
  • poznámka/text pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka a trieda (napr.: Janko Hraško, II.A)

  Bez uvedenia poznámky/textu pre príjemcu nebudeme vedieť identifikovať, za koho bola úhrada uskutočnená!

 • Predmet nájmu na základe súťaže:
  Výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov o celkovej výmere 10,5 m2 (miestnosť č. 204 na prízemí).

  Všetky potrebné informácie sú v priloženom súbore.

 • V priloženom súbore sa nachádza kompletné vyhodnotenie OVS na odpredaj

  V priloženom súbore sa nachádza vyhodnotenie OVS č.1/2021

 • V priloženom dokumente je zoznam vzdelávacích krúžkov

  vzdelavacie_kruzky_2021-2022.doc

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje

  obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) č. 1/2021

  podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na odkúpenie ponúkaného hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy.


  Viac informácií v prílohe.

 • Počas mesiacov júl a august je zabezpečená služba na sekretariáte každý pracovný deň od 8.00 do 11.00 hod.

 • Po nekonečných mesiacoch on-line učenia sa sme si konečne zašportovali. Každá trieda postavila streetbalový alebo volejbalový team, takže sme si to užili na parádu! Nové koše pri intráku, i palubovka telocvične boli svedkami skvelých športových výkonov, maximálneho nasadenia a zápolenia ako na olympiáde. Víťazi v streetballe – 3.A a vo volejbale – 1.A, ako aj ich fináloví súperi boli odmenení sladkými odmenami, a každý súťažiaci si pochutnal na sladkej Fidorke, ceny venoval riaditeľ školy Ing. Andrej Duga. Vďaka aj divákom za skvelé povzbudzovanie J Tešíme sa na ďalšie skoré športové súboje!!! A všetci si užite krásne dvojmesačné prázdniny!!!

 • Bližšie informácie o možnosti nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava je v priložených súboroch.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: info@spsmy.tsk.sk

Fotogaléria